2017 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos ve Eylül-Ekim dönemleri sonuçları açıklandı

/ 21 Aralık 2017 / 162 / yorumsuz
2017 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos ve Eylül-Ekim dönemleri sonuçları açıklandı

2017 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos ve Eylül-Ekim dönemleri sonuçları açıklandı

2017 Yılı Teknik Destek Programı 4’üncü Dönem (Temmuz-Ağustos) ve 5’inci Dönem (Eylül-Ekim) başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.

4’üncü Dönem (Temmuz-Ağustos) için toplam 4 başvuru yapılmıştır.

Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapılmış, 2 başvuru ön incelemede uygun bulunup teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçmiştir.

Teknik Destek başvurularından toplam 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı projeler olarak kabul edilmiştir. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 2 proje listede yer almıştır.

5’inci Dönem (Eylül-Ekim) için toplam 6 başvuru yapılmıştır.

Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapılmış, 5 başvuru ön incelemede uygun bulunup teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçmiştir.

Teknik Destek başvurularından toplam 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı projeler olarak kabul edilmiştir. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 2 proje listede yer almıştır.

Başvuru sahiplerinin başarılı teknik destek başvurularının Ajansın internet adresinde yayınlandığı 20/12/2017 tarihinden itibaren en geç on (10) iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.