Erzurum depreminde – felaket olur mu?

/ 10 Şubat 2018 / 503 / yorumsuz
Erzurum depreminde – felaket olur mu?

Türk şehri Erzurum, Arap, Avrasya ve Anadolu tabakalarının üçlü kavşağının yakınında bulunmaktadır.                                               Türkiye’de çok sayıda deprem var. Ancak, Bergen Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü profesörü İsmet Jens Havskov’a göre, bazı Türk şehirleri diğerlerinden daha savunmasız durumdadır.

Erzurum (760 000 nüfuslu), Doğu Anadolu’nun 2000 metre yükseklikte ve aktif deprem bölgesinde yer alan en büyük kentidir. Yakın tarihli Van depreminde olduğu gibi (23 Ekim 2011, M = 7.2, 460 ölü), Arab, Avrasya ve Anadolu plakaları arasındaki üçlü kavşağa yakın bir konumdadır.

Bu nedenle, bir sonraki depremin nerede olacağını ve ne zaman daha az olacağını tahmin etmek neredeyse imkansız olan son derece karmaşık bir alandadır. Bununla birlikte, Erzurum kenti 1859’da meydana gelen bir depremle büyük oranda tahrip edilmiştir. Yeraltı hareketini güçlendiren tortullarda bulunur ve yapılar Van’daki yapılara benzer. Gelecekte büyüklük 7 büyüklüğünde bir deprem olabileceği muhtemeldir. Böyle bir durumda, kent şimdi eski yumuşak lakebed tortulların üzerine yayılıyor olduğundan hasar önemli olabilir. Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi, dolayısıyla bölgedeki gelecek bir depremin olası sonuçlarını hafifletmek için kullanılabilecek yöntemlerin yanı sıra yakındaki bilinen ve bilinmeyen hatalar üzerindeki sismik aktiviteyi detaylı olarak incelemekle ilgileniyor. Üniversitemiz 45.000 öğrenci ve 2500 personeli ile Doğu Anadolu’nun en büyüğü. Kampüs, geniş ve modern ve hem öğrencilerin hem de personelin büyük bir kısmı kampüste yaşıyor, bu yüzden kendi başına küçük bir kasaba. Küçük Deprem Araştırma Enstitüsü idari olarak direkt olarak rektörlük bünyesinde bulunmaktadır ve enstitü Doğu Türkiye’deki Ankara’daki ulusal sismik ağ ile işbirliği içinde bir sismik ağ kurmaktadır. Bununla birlikte, hem veriyi işleme hem de araştırma yapma becerileri çok sınırlı ve sismik işlemede (SEISAN) bir ders vermeye, muhtemel araştırma projeleri hazırlamaya yardım etmeye ve büyük depremler ve tahmin hakkında üniversitede bir konuşma yapmaya davet edildim. Konuşma için öğrencilerin küçük bir grup beklemişti, ama sürpriz, sürpriz! Bu aynı anda Türkçe’ye tercüme edildi, rektör dahil 200 kişi katıldı ve ulusal TV ve radyo yayınlandı. Açıkçası ve belki Van depreminin ışığında, depremlere olan ilgi çok büyüktür.

Bu derste, Türkiye’de 200’den fazla sismik istasyonun birlikte çalıştığı Araştırma Enstitüsü ve ulusal ağın personeli vardı. Her iki kurum GEO ile işbirliği yapmak istiyor ve bugüne kadar Erzurum’da bir mikrobölgeleme projesine başlamaya karar verdik.