Gurur

/ 24 Mayıs 2018 / 558 / yorumsuz
Gurur

Gurur; insanın kendi ilmini kâfi görmesi, ibadetlerine, hayır ve hasenatına güvenmesidir.
Akıllı insan kendisinde bulunan maddi ve manevi nimetlerin Yüce Allah’ın birer ikramı olduğunu asla unutmaz. Bir ayette mealen şöyle buyrulur:  “Sana gelen her iyilik Allah’tandır. Sana gelen her kötülük ise nefsindendir.” (Nisa Suresi, 4/79)
İnsana her ne iyilik, hayır,  maddî ve manevî menfaat isabet etse, bunlar Allah’ın lütuf ve ihsanıdır. İnsanın yaptığı çirkin işler, işlemiş olduğu günahlar ve kusurlar ise kendi nefsindendir.
İmandan sonra gelen, çok ulvi ve mukaddes bir ibadet olan  namazda bize düşen hisse, Yüce Allah’ın o ulvi davetine icabet etmektir. Namaz kılmamız için dünyayı döndürüp vakti getiren Allah, okuduğumuz sureleri inzal eden Allah, kılmış olduğumuz mekânı yaratan Allah, abdest aldığımız suyu ihsan eden Allah, vücudumuzu namaz kılacak şekilde terbiye eden yine Allah’tır. Bütün hayırlar Allah’ın elindedir. Bunu böyle bilen bir insanı nefis aldatamaz, şeytan yanıltamaz.
Arıyı bal yapabilecek, ipek böceğini de ipek dokuyabilecek istidatta yaratan Yüce Allah, insanı da hayırlı işler yapabilecek bir fıtratta yaratmıştır. Arı balıyla, ipek böceği ipeği ile iftihar edemeyeceği gibi, insan da yapmış olduğu iyilikleriyle gururlanamaz. Bediüzzaman Hazretleri bu hakikati şöyle ifade eder:  “… a’male güvenmek ucbdur. İnsanı dalalete atar. Çünki insanın yaptığı kemalât ve iyiliklerde hakkı yoktur; mülkü değildir, onlara güvenemez.”

Zehirli bir baldır şöhret

Burda kalır mal, mülk, servet

Allah’tandır havl ve kuvvet

Kendinden bilir mi insan

Bir damla sudan yaratıldığını bilen, vücudunun taştan ve demirden olmayıp, her an yıkılmaya mahkûm et ve kemikten yaratıldığını idrak eden insan nasıl gururlanabilir?

Evvelimiz bir damla su

Gururlanana şaşarım

Büyük bir varlık doğrusu

Bilmeyenlere şaşarım

Resul-i Ekrem Efendimiz (sav.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyururlar:  “Hayret bütün hayret onadır ki, Allah’ın yaratmalarını görüp dururken, Allah’a ortak koşar.   İlk yaratılışı görür de, ikinci yaratılışı inkâr eder. Her gün her gece ölüp dirilip dururken; öldükten sonra dirilmeyi inkâr eder. Cennete ve cenneti verene iman eder de yine dar’ül ğurur  (aldanma dünyası)  için çalışır.Evvelinin bulanık bir nutfe, ahirinin mülevves bir ciyfe olduğunu bilir de yine tekebbür ve tefahur eder.”
      Hz. Ebu Bekir (r.a) şöyle buyuruyor: “Kibirden sakının. Topraktan yaratılıp, yine toprağa dönecek olan bir varlığın kibirlenmesi, bugün var, yarın yok olan bir varlığın kendini beğenmesi ne kadar anlamsızdır.”
Kibrin ne kadar çirkin olduğu bir ayette mealen şöyle ifade edilmektedir: “Kibirli davranarak insanlardan yüzünü dönme, çalımlı çalımlı yürüme! Çünkü Allah kibirle kasılan, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez.”  (Lokman Suresi 31/18)
Diğer bir ayette ise şöyle buyrulur: “Hem, kibirli kibirli yürüme! Zira ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.”  (İsra Suresi 17/37)                 Evveli bir damla su olan, sonunda da kabirde böceklere yem olacak bir kişinin kibir ve gurura düşmesi  ne gülünç bir durumdur.

Gururlanır mı?

Lütfü, keremi bol olan yaradan

Halk etti bizleri bir  damla sudan

Misafiriz, gideceğiz buradan

Yolcu olan kimse  gururlanır mı?

 

Kendine Rab  dedi azgın Firavun

Servetiyle böbürlenmişti Karun

Taştan ve demirden değil vücudun

Aslı toprak olan gururlanır mı?

 

İnsanın şerefi, acizlik, kusur

Benliği terk eden rahmeti bulur

Kişiyi zillete düşürür kibir

Kendini bilen kul  gururlanır mı?

 

Sadece fakrınla eyle iftihar

Ömrün varsa olacaksın ihtiyar

Önünde çok ağır imtihanlar var

Onları düşünen gururlanır mı?

 

İman ve amelle eyle rahatın

Bir gün mutlak durur ömür saatin

Aniden yıkılır söner hayatın

Fani olan kişi gururlanır mı?

 

Küçük bir mikroba mağlup olursun

Nefsini bilmekle kendin bulursun

Unutma ki sen çok zaif bir kulsun

Köle olan biri gururlanır mı?

 

Burada ebedi kalırım sanma

Nefsine uyup da gaflete dalma

Bazı meziyetlerin vardır amma

Mazhar olan insan gururlanır mı?

Kuvvetin gider, dişlerin dökülür

Ağarır saçların, belin bükülür

Teneşirde üstüne su dökülür

Mevte mahkûm olan gururlanır mı?

 

Her amelin yazılıyor kitaba

Çekileceksin ince bir hesaba

Kim dayanabilir azcık azaba

Yüksel aciz olan gururlanır mı?

Etiketler