DOSYA

Erzurum Araştırmaları Şehir Portalı

ERZURUM EVLERİ
Erzurum evlerinin oluşmasında bulunduğu zengin coğrafya, tarih ve kültür ortamının payı büyüktür. Özellikler içlerinde yaşanan hayat,iklim ve yapı malzemesi evlerin tasarımında önemli etkenlerdir. Bunun için Erzurum’da esas olarak Türk ev..
GODİDA BEŞE
Bu şehir niye bu kadar soğuktur? Kadersizdir? İklimi, insanı niye hep çilelidir. Kar sadece Erzuruma mı yakışır? Buz ikiz kardeşidir sanki şehrin. Çocukluğumuzda bir-iki örneği kalan zankalar (kızaklı fayton)üstlerindeki yün..
Çanakkale Cephesi Hava Harekatının SWOT ve PEST Analizi Yöntemi ile İncelenmesi
Çanakkale Savaşı, tam bir trajedi ve insanlık dramı olarak anılmıştır[1]. Cephe açıldığı zaman asker arasındaki bir söylenti, İngilizlerin Çanakkale’yi bugün yarın zapt edecekleri, Gelibolu’nun ötesinin düzlük olduğu, bir iki gün..