Erzurum Araştırmaları

ERZURUM EVLERİ
Erzurum evlerinin oluşmasında bulunduğu zengin coğrafya, tarih ve kültür ortamının payı büyüktür. Özellikler içlerinde yaşanan hayat,iklim ve yapı malzemesi evlerin tasarımında önemli etkenlerdir. Bunun için Erzurum’da esas olarak Türk ev..
GODİDA BEŞE
Bu şehir niye bu kadar soğuktur? Kadersizdir? İklimi, insanı niye hep çilelidir. Kar sadece Erzuruma mı yakışır? Buz ikiz kardeşidir sanki şehrin. Çocukluğumuzda bir-iki örneği kalan zankalar (kızaklı fayton)üstlerindeki yün..
ERZURUM’DA LAVAŞ (ACEM EKMEĞİ)
Giriş Ekmek, insanoğlunun uygarlık serüveni içinde binlerce yıldır, vazgeçemediği bir temel besin kaynağı olarak yer almaktadır. Ekmek, bu süreç içerisinde değişik toplumlarda meydana getirdiği kültürle günlük hayatımızda var olmaya devam..
BİR MARKA OLARAK DADAŞ
Dadaşın marka olarak değerlendirilmesini marka konusunda uzman olan ve aynı zamanda samimi bir Erzurumlu olan Atatürk üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi olan Prof Dr. Kerem KARABULUT ile..
ERZURUM’UN ALP’İ  “DADAŞ”
En büyük, en asil millet; Türk milletidir gibi şovenist bir söylem içerisinde olmadan tarihi bir gerçeklik olarak şunu söyleyebiliriz. En uzun geçmişe sahip, çok geniş bir coğrafyada at koşturup tarih..
KADİM MAHALLE KÜLTÜRÜNDEN ESİNTİLER
Şehirler tarihte bulundukları; konum, coğrafya, insanlık dünyasına sunduğu ilim adamları, tarihsel anıtları, yerleşim adları ve mahalle adlarıyla yazılı metinlere geçer, sonradan gelen insanlarda geçmişte yaşananları bunlara göre değerlendirirler. Erzurum; Dünyada..
ERZURUM AĞZI SÖZ VARLIĞINDA ESKİ TÜRKÇENİN İZLERİ*
  Yazıyı okumak için Tıklayınız :erzurum agzı..
DADAŞ KELİMESİNİN ETİMOLOJİSİ VE DADAŞLIĞIN TARİHİ KÖKENİ
İnsanlara verilen yerel adlandırmaların etimolojik kökenleri ve bu deyimlerin bu bölgelerde yerleşmesinin tarihi kökeninin araştırılması aslında halk bilim konusunun içerisine girmektedir. Yerel adlandırmalara örnek olarak Ege bölgesinde Efe, Ankara bölgesinde..
OSMANLI DÖNEMİ ERZURUM AYAZ PAŞA CAMİ
OSMANLI DÖNEMİ ERZURUM AYAZ PAŞA CAMİ Özet Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan Erzurum ili konumu itibariyle Asya ve Avrupa arasında önemli bir geçiş noktası olarak tarihi süreçte önemini her dönem korumuştur...