Erzurum Araştırmaları

ERZURUM VE PETROL
ERZURUM MUTFAĞININ ÖZELLİKLERİ
GODİDA BEŞE
ERZURUM KONGRESİNİN TOPLANMA SÜRECİ
Birinci Dünya savaşı, içinde Osmanlı İmparatorluğunun da bulunduğu İttifak devletlerinin yenilgisi ile neticelenmiştir. Gerçi Osmanlı İmparatorluğu Çanakkale ve Kutul Amare savaşlarını kazanmıştır. Savaştığı diğer cephelerde ise İtilaf devletlerinin her hangi..
ERZURUM VİLAYET DELEGELERİ
Musrafa Kemal Paşa, Hüseyin Rauf Bey Mehmet Raif efendi Hüseyin Avni Bey, Abdullahağazade Zahid Bey Alemdarzade Mehmet Tevfik Bey İsmai Hakkı Bey Mustafa Bey Maksud Efendi Dursunbey Zade Cevad Bey,..
EVVEL ZAMAN İÇİNDE MİLLİ MÜCADELE ŞEHRİ
Milli Mücadele Şehri kavramına kısa bir açıklık getirmek için şunları söyleyebiliriz. Milli Mücadele tarihi içerisinde yaşanan önemli tarihi olaylara mekân olan şehirlerdir. Tarihi kararların alındığı, savaşların yapıldığı, uğrunda ölünen şehirlerdir...
ERZURUM’DAN GÖÇ EDİLMEYECEKTİR!
Erzurum’un en büyük sorunlarından birisi Erzurum’dan sermaye, iş gücü ve hepsinden önemlisi beyin göçünün yaşanmasıdır. Bu durum şehrin sosyo- ekonomik yapısının olumsuz yönde değişimine neden olmaktadır. Göç hareketi giderek Erzurum..
ALTAY FELSEFESİ  VE  23 TEMMUZ 1919 RUHU
‘Altay Türk Felsefesi’ binlerce yıl öncesinden hayata bakışın, deneyimin, insani duyguların zaman içerisinde şekillenmesiyle oluşmuş; çağlar sonrasına hitabeden milli ve evrensel1 bir düşüncedir. Bilge Kağan, Göktürk Kitabeleri, Tomris Han, Dede..
KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI KAPSAMINDA ERZURUM KONGRESİNİN ULUSLARARASI İLİŞKİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME İLKESİNİN TANIMI VE KAPSAMI Uzun bir tarihi geçmişe sahip olan Ulusların Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı bugün tam olarak üzerinde anlaşılamamış ve kullanım sınırları tam olarak belirlenememiştir. Bundaki..
ERZURUM KONGRESİ’NİN RUHU
Birinci Cihan Harbi’nde yenilmiştik. Memleket işgal edilmiş, ordu lağvedilmişti. Durum feciydi. Limanlarımızda yabancı güçlerin gemileri, sokaklarımızda düşman askerleri… Padişah çaresizdi, sarayında esirdi. Bir kısım insanlar kurtuluşun Amerikan mandası, İngiliz mandası..
MİLLİ MÜCADELEDE İLK MİTİNGİ DADAŞ KIZLARI YAPTI
Tarih boyunca yurdumuzda ve ilimizde dış mihrakların sürekli üzerimize oyunlar oynadığını ve oynanan oyunları incelediğimizde halkımızın sürekli Hak – Batıl mücadelesi yaptığını görüyoruz. Ne yazık ki bu mücadele günümüze kadar..
Yüz Yıllık Süreçte Erzurum
Erzurum Kongresi toplanış şekli bakımından bölgesel olmasına karşın aldığı kararlar bakımından milli bir kongredir. 23 Temmuz- 7 Ağustos tarihleri arasında yapılan kongrenin kanaatimce en önemli sonuçlarından birisi bu husustur. 18 Mayıs..
3 TEMMUZ 1919 ŞEHRİ
Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir isimli kitabının Erzurum bölümünde, yaptığı şehir tanımlarından biri 3 Temmuz 1919 şehridir. Bu tanım bir ruhu ifade etmektedir. Bu ruh içerisinde tarih şuuru, millet bilinci,..

Tavsiye

Fırıldak Kedi Findus