Erzurum Araştırmaları

ERZURUM VE PETROL
ERZURUM’DA LAVAŞ (ACEM EKMEĞİ)
GODİDA BEŞE
ERZURUM EKONOMİSİNİN ALTERNATİF KAYNAKLARI
Ekonomi coğrafyadan ve kültürden ayrı bir şekilde ele alınıp incelenmesi mümkün olmayan özel ve ihtisas gerektiren bir konudur. Bu açıdan baktığımız zaman Erzurum ekonomisini coğrafik ve kültürel açıdan ele alınması..
1983 ERZURUM – KARS DEPREMİ (HORASAN – NARMAN DEPREMİ
1983 ERZURUM – KARS DEPREMİ (HORASAN – NARMAN DEPREMİ Alp orojenezi deprem kuşağı içerisinde yer ülkemiz deprem aktivitelerine en duyarlı olan bölgelerden biri olup tarih boyunca çeşitli depremlere maruz kalmıştır...
ERZURUM VE DEPREM
Share this...FacebookPinterestTwitterLinkedin..
REKLAMLARA KONU OLAN ERZURUM DEPREMİ
1924 Pasinler Depremi sonrasını anlatan Anadolu Sigorta reklamı ile birçok Erzurumlunun 1924 yılında olan bu depremden haberi olduğu ve Atatürk’ün ikinci kez bu felaketin izlerini silmek için Erzurum’a geldiğini öğrenmişlerdi...
ERZURUM’DA SAHABİLER
SAHABİ KİMDİR? Peygamber Efendimizi hayatta iken peygamber olarak gören âmâ ise onunla bir an olarak konuşan mümine Sahabe denir. Birkaç tanesine Ashap veya Sahabe denir. Sahabeleri gören kimselere tabiin denir...
BAŞKA TÜRLÜ CESURDUR BU COĞRAFYA’NIN KADINI?
Yaşadıkları coğrafyanın özellikleri insanların yüzlerine ve kişiliklerine yansır, sert iklimin insanı sert, haşin, aniden öfkelenen, atak bir huya sahip olur derler. Başka memleketler öyle midir bilemem ama Anadolu insanı ile..
Tasavvuf ve Dadaş
Dadaş kelimesi değişik şahıslarca farklı anlamlara gelecek şekilde yorumlanmıştır. Kimine göre; mert, cesur, özü sözü doğru, zalimin karşısında, mazlumun yanında olan, merhametli ve yiğit insanı temsil eder. Kimilerine göre de..
STRATEJİK OLARAK ERZURUM
Bilişim teknolojisi ve bilgisindeki hızlı gelişim ve sürekli yaşanan dinamik değişim bilgi asrı denilen günümüzde küresel yaklaşım içinde yerel değerlerin ön plana çıkarılarak, bu değerleri baskın bir şekilde tanıtıp, pazarlamayı..
ERZURUM KONGRESİNİN TOPLANMA SÜRECİ
Birinci Dünya savaşı, içinde Osmanlı İmparatorluğunun da bulunduğu İttifak devletlerinin yenilgisi ile neticelenmiştir. Gerçi Osmanlı İmparatorluğu Çanakkale ve Kutul Amare savaşlarını kazanmıştır. Savaştığı diğer cephelerde ise İtilaf devletlerinin her hangi..
ERZURUM VİLAYET DELEGELERİ
Musrafa Kemal Paşa, Hüseyin Rauf Bey Mehmet Raif efendi Hüseyin Avni Bey, Abdullahağazade Zahid Bey Alemdarzade Mehmet Tevfik Bey İsmai Hakkı Bey Mustafa Bey Maksud Efendi Dursunbey Zade Cevad Bey,..

Tavsiye

Sahi Siz Erzurumlumusunuz?