KUDAKA Proje Yazma Eğitimleri Başlıyor

/ 30 Ocak 2018 / 297 / yorumsuz
KUDAKA Proje Yazma Eğitimleri Başlıyor

29 Aralık 2017 tarihinden itibaren uygulamaya konulan “Turizm ve Üretimin Geliştirilmesi”, “Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi“ ve “Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi” Mali Destek Programları kapsamında 16.862.500 TL´lik mali kaynağın bölgemizde faaliyet gösteren işletmeler, kurum ve kuruşlardan gelecek olan başarılı projelere hibe olarak aktarılması planlanmıştır.

İl ve ilçelerimizde proje yazma kapasitesini ve proje kalitesini artırmak; başvuru sahiplerinin mali destek programları kapsamında sunulan desteklerden daha fazla yararlanmalarını sağlamak amacıyla uzmanlarımız tarafından aşağıda yer alan Eğitim Takvimi çerçevesinde katılımcı için herhangi bir ön koşul aranmaksızın ücretsiz olarak proje yazılım eğitimi verilecektir.

Düzenlenecek eğitim programları ile proje hazırlığının temel aşamaları katılımcılara uygulamalı olarak aktarılacaktır. Ayrıca KAYS üzerinden başvuru formunun ve eklerinin doldurulması ile programlara başvurularda izlenecek adımlar anlatılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.