Osmanlı Hâkimiyetinin 500. ve Kurtuluşun 100. Yılında Uluslararası Erzurum Sempozyumu (12-13 Mart 2018)

/ 8 Mart 2018 / 352 / yorumsuz
Osmanlı Hâkimiyetinin 500. ve Kurtuluşun 100. Yılında Uluslararası Erzurum Sempozyumu (12-13 Mart 2018)

Osmanlı Hâkimiyetinin 500. ve Kurtuluşun 100. Yılında Uluslararası Erzurum Sempozyumu (12-13 Mart 2018)
Anadolu-Kafkasya-İran üçgeninde önemli bir stratejik mevkide yer alan Erzurum, askerî, siyasî ve iktisadî geçmişini büyük oranda bu konumuna borçludur. Tarih boyunca Erzurum’un başına ne gelmişse, üzerinde bulunduğu bu mevki yüzünden gelmiştir. Bulunduğu bölgenin en önemli kalesi olup, bölgeye hükmetmek isteyen büyük güçler için kilit konumunda olan Erzurum, bu özelliğinden dolayı sayısız kuşatma ve saldırıya, yıkım ve inşaya şahit olmuştur. Anadolu’daki Türk varlığı özelinde bakıldığında ise Çanakkale batıda “anahtar” iken, Erzurum doğuda “kilit” görevini üstlenmiştir.
Erzurum, Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Seferi sonrası Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Konuya ilişkin bilimsel çalışmalarda, Erzurum’un 1518’de Osmanlı hâkimiyetine girdiği belirtilmektedir. Erzurum, asırlar boyunca Osmanlı’nın doğudaki en önemli kalelerinden biri olmuştur. Özellikle İran ve Rus savaşlarında Osmanlı ordularının dayanak noktası olmuştur. Nihayet I. Dünya Savaşı’nda Sarıkamış Harekâtı’nın büyük yükünü sırtlanmış ve ardından 16 Şubat 1916’da Rus işgaline uğramıştır. Bolşevik İhtilali’nden sonra Rus ordusunun bölgeden çekilmesi üzerine, Erzurum ve çevresi büyük bir Ermeni mezalimine sahne olmuştur. Bu mezalim, 12 Mart 1918’deki kurtuluş ile sona erdirilmiştir.
İçinde bulunduğumuz yıl, Erzurum’un Osmanlı hâkimiyetine girişinin 500. ve kurtuluşunun 100. yılı olması hasebiyle Erzurum için ayrı bir önem arz etmektedir. İşte bu önemli yıldönümünde Üniversitemiz ve Türk Tarih Kurumu ortaklığıyla uluslararası bir sempozyum düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu sempozyum aynı zamanda ilk “Uluslararası Erzurum Sempozyumu” olması bakımından da önemlidir. Yurt dışı ve yurt içinden 70 akademisyenin katılacağı sempozyum 12-13 Mart 2018 tarihleri arasında Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binasında gerçekleştirilecektir.