ŞABAHANE ÇEŞMESİ (Şafiler Çeşmeleri)

/ 11 Aralık 2017 / 676 / yorumsuz
 ŞABAHANE ÇEŞMESİ (Şafiler Çeşmeleri)

                                                                                  Şabahane Çeşmesi Şabahane Çeşmesi Kitabesi

ŞABAHANE ÇEŞMESİ (Şafiler Çeşmeleri)

Taşmağazalar Caddesinin başında, Şafiler Camiinin altında yan yana altı çeşme yer almaktadır. Soldan üçüncü çeşmenin üstünde 56 x 35 cm. ölçülerinde mermer üzerine talik hatla iki satır halinde şu Farsça kitabe yazılmıştır:

Sultan in binara imaret gerdân Han Hazretleri Süleyman Yakub ilahî ez rahmet et mahrum megerdân Sene 964

Kitabenin anlamı: “Bu binayı Hazreti Süleyman Han adına Yakub yaptı. Allah onu rahmetinden mahrum etmesin. Yıl 1556”

Bu çeşme Erzurum’da üzerinde kitabesi ile bize kadar gelebilen en eski Osmanlı eseridir. Çeşmeyi yaptıran Yakub hakkında ise bilgi yoktur.

Sağdan birinci çeşme üzerin 25 x 25 cm. ölçülerinde mermer üzerine talik hatla yazılmış şu Farsça kitabe okunur: Emin vakf-ı Feyzullah Hafız İmaret kert der tarih-i erğed 1205

Anlamı: “ Vakfın emini Hafız Feyzullah erğet tarihinde imar ettirmiştir.” (Erğed) kelimesi ebcet hesabına göre H.1205 tarihi çıkmaktadır. Buda çeşmelerin 1790 yılında tamir edildiğini gösterir.

Çeşmeler Erzurum’un eski Şap imal edilen işyerleri (Şaphane) yakınında bulunduğu için” Şaphane Çeşmeleri”, Şafiler Camiinin altında bulundukları için de “Şafii Çeşmeleri” adlarını alırlar.

Şafiler Camii altında, yüzleri doğuya bakan, muntazam kesme taşlarla inşa edilmiş, sivri kemerli, birbirine bitişik yapılmış altı çeşmeden oluşan bu dizinin üst kısmında bir sıra mukarnas yer almaktadır. Kilit taşları üzerinde bitki, geometrik ve figürlü süsleme bulunmaktadır. Çeşmelerin lüleleri pirinçten yapılmıştır. Çeşmelerin suyu kalenin altın gelen yer suyu olup akmaktadır.http://erzurumansiklopedisi.com/erzurum-cesmeleri/