SAĞLIK VE SPOR TURİZMİ TANITIM ETKİNLİĞİ

/ 16 Kasım 2017 / 138 / yorumsuz
SAĞLIK VE SPOR TURİZMİ TANITIM ETKİNLİĞİ

SAĞLIK VE SPOR TURİZMİ TANITIM ETKİNLİĞİ

16 – 19 KASIM 2017

 

ETKİNLİĞİN AMACI: Ülkemizin önemli kış turizm merkezlerinin yer aldığı TRA1 Bölgesi; kayak merkezleri, yüksek irtifa sporcu kampları ve sağlık kampüsü yatırımları, termal kaynakları ve yüksek rakım özellikleri ile spor ve sağlık turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Bölgenin sağlık ve spor turizmi altyapısını, sunulan ayırt edici hizmetleri bu sektörde hedef ülkeler olan yakın coğrafya ülkelerine tanıtmak amacıyla bu etkinliği düzenlenmektedir.

ETKİNLİĞİN KAPSAMI: 16-19 Kasım 2017 tarihleri arasında Azerbaycan, Nahcivan Özerk Cumhuriyeti, İran, Gürcistan ve Acara Özerk Cumhuriyeti’nden sağlık turizm acentalarının, ulusal basın ve medya kuruluşlarının, kamu ve özel sağlık kuruluşları yetkililerinden oluşan yaklaşık 30 kişinin katıldığı bir tanıtım etkinliği düzenlenecektir.

Etkinlik 1. gününde 16 Kasım 2017 tarihinde Erzurum ilindeki hastaneler ziyaret edilecek, hastane yetkilileri ile görüşmeler yapılacak ve sunulan hastane hizmetleri yerinde görülecektir. Bu kapsamda Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, A.Ü. Araştırma Hastanesi ve Buhara Özel hastanesi ziyaret edilecektir. Aynı gün içinde yine Erzurum ilindeki termal tesisler Nenehatun ve Aziziye Tesisleri gezilerek yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirilecektir.

Etkinliğin 2. gününde 17 Kasım 2017 tarihinde “sağlık ve spor turizmi” temasıyla bir konferans düzenlenecektir. Bu konferans 2012 yılında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından uygulamaya başlanan İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında geleneksel olarak her yıl farklı bir tema ile düzenlenen Turizmde İnovasyon Konferansı’nın dördüncüsüdür.

Etkinliğin 3. Gününde 18 Kasım 2017 tarihinde, saha gezisinin Erzincan ayağı gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda Erzincan Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Özel Neon Hastanesi ziyaret edilecek, Ekşisu Termal Tesisleri ve Ergan Kayak Merkezi gezilecektir.

Etkinliğin 4. Gününde ise 19 Kasım 2017 tarihinde Erzurum’da bulunan kış sporu tesisleri, antrenman sahaları, kayak tesisleri ziyaret edilerek program sonlandırılacaktır.

KONFERANSIN İÇERİĞİ: Konferansın temel amacı bu potansiyelin tanıtılması ve bölgenin bu alanda tercih edilen bir destinasyon olmasına yönelik önerilerin geliştirilmesi uygun bir paylaşım ortamı oluşturmaktır.

Konferansta ulusal ve yerel ölçekte sağlık ve spor turizminde faaliyet gösteren öncü aktörlerin konuşmacı olarak yer alması planlanmaktadır. Üç oturum şeklinde düzenlenecek konferansta ele alınacak konu başlıkları şöyledir:

  1. OTURUM: Türkiye’de ve Dünya’da Sağlık ve Spor Turizmine Genel Bakış

Türkiye’de Sağlık Turizmi

Sağlık Turizminin Mevcut Potansiyeli ve Sunulan Hizmetler

Sağlık Turizminde Türkiye’nin Yeri, Markalaşma ve Pazarlama

Sağlık Turizminde Eğitim ve İhtisaslaşma

Ülkemizde ve Dünyada Spor Turizmi

TRA1 Bölgesi İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi Kapsamında Sağlık ve Spor Turizmi

  1. OTURUM: TRA1 Bölgesinde Sağlık ve Spor Turizmi Potansiyeli ve Yüksek İrtifa Özellikleri

Bölgenin Sağlık Turizmi Altyapısı ve Sunulan Hizmetler

Bölgede Sunulan Ayırt Edici Sağlık Hizmetleri; Organ Nakli Uygulamaları

Yüksek İrtifa Sporcu Kampları

Bölgenin Spor Turizmi Altyapısı ve Sunulan Ayırt Edici Hizmetler

Yüksek İrtifanın Ayırt Edici Özellikleri; Yüksek Rakım Ürünleri

TRA1 Bölgesinin Biyoklimatik Konfor Özellikleri ve Sağlıklı Yaşam

  1. OTURUM: TRA1 Bölgesinin Sağlık ve Spor Turizmi Geleceği

Bölgeye Yönelik Genel Değerlendirmeler

Geleceğe Yönelik Öneriler ve Reçeteler