Üniversite’de Mobbing

/ 9 Şubat 2018 / 406 / yorumsuz
Üniversite’de Mobbing

MOBBİNG

İçinde bulunduğumuz müfredat yılında Atatürk Üniversitesi ve Mobbing ile Mücadele Derneği arasında mobbingin seçmeli ders olarak müfredata girmesi amacıyla protokol imzalandı. Peki, nedir bu mobbing ve öğrenciye ne kazandıracak?

Kısaca açıklayacak olursak Mobbing; Mevcut gücün ya da pozisyonun kötüye kullanılarak; sistematik olarak psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, aşağılama, tehdit vb. şekillerde tecelli eden duygusal bir saldırıdır. Kişinin saygısız ve zararlı bir davranışın hedefi olmasıyla başlayıp; işverenin ima ve alay ile karşısındakinin toplumsal itibarını düşürmeyi de içeren saldırgan bir ortam yaratarak onu işten çıkmaya zorlamasıdır. Yaş, cinsiyet, ırk ayrımı olmaksızın kişiyi iş yaşamından dışlamak amacı ile kasıtlı olarak yapılır. Mobbing uygulayan kişiye “tacizci”, mobbinge maruz kalan kişiye ise “mağdur” denir.

Bu tanımdan yola çıkarak mobbingin günümüzde sadece iş yerlerinde değil, askeriye ve eğitim alanlarında da yapılabileceğini görüyoruz. Öğrencilerin eğitim sürecinde ve bundan sonraki iş hayatlarında gerçekten ihtiyaçları olduğu bu eğitim çok iyi düşünülmüş bir proje. Atatürk Üniversitesi yönetimini bu konuda duyarlı davranması ve öğrencilerini bu konuda bilinçlendirmek için yapmış olduğu uygulamadan dolayı gerçekten kutluyor ve kendilerine teşekkür ediyorum.

Fakat gözden kaçan bir durum var. Mobbing derslerini fakültelerde kim verecek? Çeşitli fakültelerde eğitim gören öğrencilerle konuştuğumuzda, onların sorunlarını dinlediğimizde okuldaki en büyük problemlerin hocaların sınavlardaki tutumu olduğunu söylüyorlar. Verilen eğitimlerin sınavlarla uyuşmaması eğitimcilerin keyfi sınav uygulamaları öğrencilerin en çok canını sıkan konular. Derslerdeki sınıf başarı oranlarının yüzde 10’lara düştüğünde bile eleştiri oklarının sadece öğrencilere çevrilmesi öğrenciler üzerinde psikolojik bir problem oluşturmaya başlıyor. Ne yazık ki bu başarısızlıkla öğretim üyeleri kendilerine yönelik bir öz eleştiri yapmıyor. Eğitimcinin dersi iyi aktaramama, verimli olamama konularına kimse değinmezken, çalışmıyorsunuz sözüyle öğrenciler üzerine psikolojik olarak baskı kurulmuş olunuyor. Belirli seviye sınavlarından geçip fakültelere yerleşmiş olan öğrencilerin bu konudaki şikâyetleri dinlenip duyarlı davranılıyor mu sanmıyorum. Tam aksine özerk sistemde hocaların mevcut pozisyonlarında yeterli olup olunmadığına bakılmamasının ve hiçbir şekilde soruşturulmamasının sonucunda, kendilerinde bir ego oluşturup bu egoyu öğrenciler üstünde duygusal bir saldırı olarak kullanmalarına sebep olduğunu görüyorum. Öğrenciler bu tutum sonucunda hocalara karşı psikolojik olarak nefret duygusu oluşturup ilerleyen seviyede kin bile duyabiliyorlar. Buda bu kutsal mesleğe olan saygı ve sevgiyi azaltıyor. Üniversitede espri olarak geçen fakat acı bir gerçek olan “ üniversitede iki kural vardır. Birincisi hocalar her zaman haklıdır. İkincisi birinci kural her zaman geçerlidir” sözü bile psikolojik olarak baskı kurup öğrenciye hak arama engeli oluşturmaktadır. Hocaların bu tutumu yüzünden maddi manevi sıkıntı çeken binlerce öğrenci her yıl okullarını bırakmak zorunda kalıyorlar.

Bu konuya eğitimciler tarafından baktığımızda, üniversitedeki aşırı öğrenci kontenjanları yüzünden fazla mezun verip kalitenin düştüğünü düşünebilirler. Fakat kaliteyi artırmanın yolu baskı ve psikolojik şiddet uygulayarak sınavları zorlaştırıp, öğrenciye okulu bıraktırmaya çalışarak olmuyor. Dersten kalan öğrenciler bir sonraki sene gelen öğrencilerle birlikte yığılmalara sebep olup 150- 200 kişilik sınıflar oluşturuyorlar. Ve eğitim kalitesi yine düşüyor. Yani eğitimcilerin yapmak istedikleri fakat mobbing olduğunu belki de fark etmedikleri bu durum karşısında eğitim sistemimiz ve öğrenciler zarar görüyor.

Mustafa Kemal in “Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister” diye hitap ettiği öğretmenler, ne yazık ki bu uygulamalarla mezun olduktan sonra dışarıda sorunlara karşı çözüm üretebilen, sağlıklı düşünebilen hür bireyler değil, psikolojisi bozuk çözüm değil sorun üreten bir nesil yetiştirmektedir.

İşte tamda burada sorumu yeniden soruyorum. Fakültelerde mobbing dersini kim verecek. Öğrenciye mobbing uygulayan öğretim görevlilerimi?                                                                                                                                                                                                                                    İbrahim İNCESU