ERZURUM EVLERİ
Erzurum Araştırmaları

ERZURUM EVLERİ

Çocukluk ve gençlik yıllarımda Erzurum şehrine ilişkin hatırladığım iki ana renk karın beyazlığı ve evlerin griliğiydi. Her kültürde mimariyi etkileyen ana nokta coğrafya ve iklimdir. Erzurum evlerini ortaya çıkaran mimari yapının oluşmasında Erzurum’un bulunduğu zengin coğrafya, tarih ve kültür ortamının payı büyüktür. İklim gereği Erzurum evleri kolay ısınacak ve geç soğuyacak şekilde yapılmasını gerekli kılarken, coğrafya ise bu evlerin ana yapı unsuru olarak taşın kullanılmasını zorunlu…