ERZİNCANKAPI VE KIRAHATANELERİ
Mekanlarımız

ERZİNCANKAPI VE KIRAHATANELERİ

Erzincankapı kıraathaneleri, kahvehaneleri ve kafeleri ile meşhur bir semtimiz. Semtin tarihi incelendiği zaman Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinde burasının bir kahvehaneler merkezi olduğu görülmektedir. Hatta Erzurum kongresine ilişkin halkın desteğini ve görüşlerini almak için buradaki kahvehanelerde toplantılar yapıldığı, halkı bilgilendirici açıklamalar yapıldığı bilinmektedir. Bu açıdan bakıldığı zaman Erzurum şehir belleği açısından önemli bir yer olduğunu söylememiz mümkün.   Bugün Muratpaşa Camisi ve hamamı ile ara sokakların çevresinde…

Erzurum Garı
Mekanlarımız

Erzurum Garı

Saat sabahın beşi… Bir tren bekliyorum Erzurum Garında, Bir de bin bir umutla doğan güneşi. Şair Atilla Efeoğlu’nun tren beklediği garın yapım çalışmalarına 1936 yılında başlanmış olup, mimari plan ve mühendislik çalışmalarından sonra 1937 yılında Erzurum şehir merkezinde (günümüzde Yakutiye Merkez ilçesi sınırlarında kalan) İstasyon Mahallesi, 1176 ada, 274 parselde temeli atılmıştır. Doğu Anadolu bölgesinin en büyük istasyon binası olan Erzurum tren garı 1939 yılında tamamlanarak…

ŞABAKHANE ÇEŞMESİ
Mekanlarımız

ŞABAKHANE ÇEŞMESİ

Erzurum’da ki çeşme kültürünün devam ettirildiği nadir çeşmelerden biri olan şabahane yada diğer adıyla şafiler çeşmesi asırlar öncesini günümüze taşıyan tarihi eserlerimizden birisidir. Bu çeşme Erzurum’da üzerinde kitabesi ile bize kadar gelebilen en eski Osmanlı eseridir. Çeşme üzerinde iki kitabe bulunmaktadır. Bunlardan ilki yapımı diğeri ise tamirine ilişkindir. Her iki kitabede Farsça yazılmıştır. Yapımına ilişkin Kitabesi Soldan üçüncü çeşmenin üstünde 56 x 35 cm. ölçülerinde mermer…

Bardız
Mekanlarımız

Bardız

Bardız, Divan-ü Lügat ’ut Türk sözlüğünde yer alan bu kelime “bağlık, bahçelik” yer anlamına gelmektedir. Erzurum ilinin Şenkaya ilçesinin güzel bir nahiyesi olan Bardız yâda şimdiki ve resmi olan ismiyle Gaziler Erzurum şehrine 151 km, Şenkaya ilçesine ise 36 km uzaklıktadır. Tıpkı isminin anlamı gibi bağlık, bahçelik olan bu şirin mahallemizin tarihi geçmişi çok eskilere ulaşmaktadır. Ancak bu tarihi geçmişi layık olduğu şekilde araştırılmamıştır. Urartulular ile…

MEKÂNLARIYLA ERZURUM KONGRESİ VE ŞEHİRCİLİKTE YERİ
Mekanlarımız

MEKÂNLARIYLA ERZURUM KONGRESİ VE ŞEHİRCİLİKTE YERİ

VİLAYAT-İ ŞARKİYE HUKUK-I MİLLİYE CEMİYETİNİN ERZURUM ŞUBESİNİN KURULUŞU OLAY: Merkezi İstanbul’da bulunan Cemiyetin 10 Mart 1919 günü 49 numaralı ilmühaberle kurulmuştur. Cemiyetin Erzurum şubesi hem Erzurum Vilayet Kongresi hem de bilinen adıyla Erzurum kongresi olan Vilayat-i Şarkiye Kongresinin toplanmasında etkili olmuştur. Cemiyetin Erzurum şubesinin kuruluş adresi olarak Asar-ı Terakki Mektebi isimli bir mahalle mektebi gösterilmiştir. MEKAN: Asar-ı Terakki Mektebi binası bugün mevcut değildir. Yakutiye ilçemizde Kurtuluş…

DARULFÜNUN CAMİ
Mekanlarımız

DARULFÜNUN CAMİ

ENGELSİZ CAMİ Camimiz 1350 m2 üzerine kurulu olup 3500 kişilik cemaat kapasitesine sahiptir. Cami Ulu caminin iki katı kapasite büyüklüğüne sahiptir. Caminin inşasında engelli bir kişinin hiç kimseden yardım almadan camiye girip ibadet yapması amaçlanmıştır. Bundan dolayı ilk önce wc ve abdesthanelerde engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuş ve rahatlıkla ibadet edebilmeleri için cami içerisinde ihtiyaçlarına uygun alanlar ayrılmıştır. Şehrimizin iklimi dikkate alınarak burada sıcak su…

Temelli Kıraathanesi
Mekanlarımız

Temelli Kıraathanesi

Aristokratik anlayışa sahip olan Erzurum bir gelenekler şehridir. Bu geleneklerin içerisinde ilim, kültür, yaşam, sanat ve insan ayrı bir anlam kazanır ama ne yazık ki bu gelenekler içerisinde ticari bir gelenek oluşmamıştır. Bu sayımızda gelenekler şehrine yakışan bir mekâna konuk olduk. Temelliler kıraathanesi; tıpkı içinde bulunduğu şehir, Erzurum gibi gelenekleri olan ama Erzurum’un aksine kendi çapında markalaşmış ve kurumsallaşmış bir işletme. Temelli kıraathanesinde sanat, kültür, edebiyat,…

YAKUTİYE KENT MEYDANI
Mekanlarımız

YAKUTİYE KENT MEYDANI

Erzurum, insan ve mekânın zamanla bütünleştiği tarihsel olguların ve dinamiklerinin geçmiş izlerini içinde barındıran, kendine özgü bir ruha sahip, tarihi ve kültürel bir merkezdir. Yakutiye medresesi ise Erzurum tarihi ve kültürünü somutlaştıran ve tıpkı Erzurum gibi kendine özgün bir ruha sahip olan şaheser olarak karşımızda durmaktadır. Yakutiye bir taş yığını değildir. Erzurum insanının toplumsal bilinç ve sorumluluk duygusunun ifadesidir. Tarihin derinliklerinden gelen kültürel birikimin somutlaştığı bir…

93 HARBİNİN CAMİLERİ
Mekanlarımız

93 HARBİNİN CAMİLERİ

ESAT PAŞA Erzurum Kalesi ile saat Kulesi arasında bulunan Esat Paşa Camisi şehre hakim yüksek bir tepe üzerinde inşa edilmiştir. 1830-1836 M. Tarihleri arasında 7 yıl Erzurum valiliği yapmış olan Esat Muhlis Paşa tarafından, Sultan II. Mahmud adına 1853 yılında yaptırılmıştır. Yapı Erzurum Valiliği yapan Zarif Mustafa Paşa Sultan Abdülmecit’in talimatları doğrultusunda tamir ettirilmiştir. Bundan dolayı tamirat için Talik hatla yazılan cami kitabesinde Sultan Abdülmecit’in tuğrası…