Dadaşlık ve İnsani Değerler  Ruh, Vicdan ve Merhametin Işığında Bir Bakış
Genel Araştırmalar

Dadaşlık ve İnsani Değerler Ruh, Vicdan ve Merhametin Işığında Bir Bakış

"Dadaşlık ve İnsani Değerler: Ruh, Vicdan ve Merhametin Işığında Bir Bakış" İnsanlık tarihinin en temel değerlerinden biri olan dadaşlık, sadece bir coğrafyanın kültürel özelliklerine sıkışıp kalmış bir kavram değil, aynı zamanda insanın içsel dünyasına, ruhuna ve vicdanına dokunan derin bir olgudur. Dadaşlık, sadece insana ait olan ve onu evrensel bir varlık haline getiren yüksek insani değerlerin bir yansımasıdır. Bu değerler arasında ruh, vicdan ve merhamet, dadaşlık…

Dadaş Ocaklarından Sert Tepki
Genel Araştırmalar Röportajlar

Dadaş Ocaklarından Sert Tepki

Kurtarıcı şehir Erzurum'u temsil eden tüm bireyler ve kurumlar olarak, Atatürk'e yönelik herhangi bir hakareti kesinlikle kınıyoruz. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ulusal kahramanımızdır. Ona yönelik yapılan her türlü saygısızlık, tarihî ve millî değerlerimize yapılan bir saldırıdır. Erzurum, Kurtuluş Savaşı'nın önemli bir dönemeç noktası olan Kongre'nin düzenlendiği şehir olması nedeniyle tarihî ve millî şuurla bağlantılıdır.Atatürk'e yönelik yapılan hakaretler, toplumsal huzuru bozabilir, millî birlik ve beraberliğimize zarar…

TARİHİN KOYNUNDA BELGELİ ERMENİ KATLİAMI
Genel Araştırmalar

TARİHİN KOYNUNDA BELGELİ ERMENİ KATLİAMI

Ermenilerin bir tek köyde yaptığı katliam belgeleri bile diğer yaptıklarının çarpıcı kanıtıdır. İşte Kars’ın bir tek köyündeki korkunç Ermeni katliamının belgeleri; BELGE–1 Yalansız dolansız olduğuna dünyanın onay verdiği Halk Ozanının sözleri;   Karslılar olarak çok iyi tanıdığımız, katliamı bizzat yaşayan ve katliamdan tesadüfen kurtulan Âşık Kahraman’ın (1863–1944), Kalo/Derecik Köyü’nde 1918’de yapılan Ermeni katliamı için yazdığı tarihi belge niteliğindeki destansı ağıt: Ey ağalar nasıl diyem derdimi Bu…

Terekeme-Karapapak Türkleri Mutfağı
Genel Araştırmalar

Terekeme-Karapapak Türkleri Mutfağı

Türk mutfağı, Türkiye'nin ulusal mutfağıdır. Osmanlı kültürünün mirasçısı olan Cumhuriyet Dönemi Türk Mutfağı hem Balkan ve Orta Doğu mutfaklarını etkilemiş hem de bu mutfaklardan etkilenmiştir. Ayrıca Türk mutfağı yörelere göre de farklılıklar gösterir. Karadeniz mutfağı, Güneydoğu mutfağı, Orta Anadolu mutfağı gibi birçok yöreler kendilerine ait zengin bir yemek haznesine sahiptirler. Yöreden yöreye farklılaşan lezzetleri barındıran yeme-içme biçimleri, özel gün, kutlama ve törenlerde ayrı bir anlam hatta kutsallık taşır. Türk Mutfağı, çeşit zenginliği ve damak tadına…

TİFLİS’TE TÜRK – KARAPAPAK İZLERİ
Genel Araştırmalar

TİFLİS’TE TÜRK – KARAPAPAK İZLERİ

Eski Tiflis şehri; çok sesli, çok dilli, çok dinli, sazlı sözlü ve bol sofralı, bilge ve cömert bir şehirdir. Bu büyüleyici yerin Azerbaycan Türkleri olan Karapapakların ruhunu yansıtan yer ise Meydan Mahallesidir. Meydan mahallesi Eski Tiflis'in atan kalbi ve Azerbaycan-Türklerinin yaşadığı yegâne mekandır. Siyaset ile ibadetin, ticaret ile sanatın, dostluk ile sadakatin, şefkat ile öfkenin, neşe ile hüznün çarpıştığı harika bir dünyadır. Cami, kilise ve sinagogun…

TEREKEMELERİN YAŞAM TARZLARI
Genel Araştırmalar

TEREKEMELERİN YAŞAM TARZLARI

  TEREKEMELERİN YAŞAM TARZLARI Yerleşik düzene geçip şehir ve köylere yerleşmeden önceki tarihlerde Terekemeler göçebe bir hayat yaşadıklarından dolayı, ekonomik hayatları da bu yaşayışlarının icabı olarak hayvancılığa ve hayvan menşeli ürünlere dayanıyordu. Bunun için de servetlerini büyük koyun sürüleri, yılkı atları ve sığırlar teşkil ediyordu. Canlı Terekeme rivayetlerine göre Tiflis şehrinin kasaplarının yüzde doksanından fazlasının sahipleri de Terekeme ağalarıydı. Canlı hayvan ticaretinin yanı sıra hayvan menşeli…

KARAPAPAK TEREKEME TÜRKLERİ, TARİHÇE VE İSİM ANALİZİ
Genel Araştırmalar

KARAPAPAK TEREKEME TÜRKLERİ, TARİHÇE VE İSİM ANALİZİ

KARAPAPAK TEREKEME TÜRKLERİ, TARİHÇE VE İSİM ANALİZİ Bilimsel olarak Terekeme ile Karapapak Türkü aynı grubu ifade etmektedir. Ama, günümüzde Karapapak adının sonundaki Türk ifadesi pek kullanılmadığından, Karapapak dendiğinde Karapapak Türk’ü anlaşılmaktadır. O nedenle günümüzde Terekeme ile Karapapak adlandırmasını aynı anlamda kullanabiliriz. Gelelim Terekemelerin ve Karapapak Türklerinin kim olduğuna; M.Ö.III. yüz yılda Teoman (Tuman), bir Türk devleti olan Hun devletini kurdu. Teoman’ın oğlu Mete Han (Motun), Hun…

TEREREKEME KARAPAPAKLARIN GÖÇ YOLLARI VE TÜRKİYE’YE GÖÇLERİ
Genel Araştırmalar

TEREREKEME KARAPAPAKLARIN GÖÇ YOLLARI VE TÜRKİYE’YE GÖÇLERİ

TEREREKEME KARAPAPAKLARIN GÖÇ YOLLARI VE TÜRKİYE’YE GÖÇLERİ.   Rus generallerinden StepanOseboviçKişmişov, Karapapaklarla ilgili şu bilgileri verir: Asya Türkiye’sinde Karapapaklar adı altında başlarına, yerli ahalinin baş giyimlerinden farklı olarak, siyah kuzu derisinden papak koyan Güney Kafkasya’dan göç edenler anlaşılmaktadır. Karapapaklar esasen bizim Tatar (Türk) tayfalarından Borçalı, Kazak ve Şemşeddinli sakinleri idiler. Sınırlarımızda meydana getirdikleri olaylardan sorumlu tutulmamaları için Türkiye’nin sınır kentlerine göçmüşlerdir. Sibirya’dan kaçan soydaşları da onlara…

Karapapak/Terekeme Türkleri Coğrafyası
Genel Araştırmalar

Karapapak/Terekeme Türkleri Coğrafyası

Karapapak/Terekeme Türkleri Coğrafyası Dr. Muhammet KEMALOĞLU1 Karapapaklar veya Terekemeler (Qarapapaqlar, Tərəkəmələr), Kuzey Kafkasya'da Derbent, Gürcistan'da Kvemo Kartli, Azerbaycan'da Kazah, İran'da Sulduz ve Türkiye'de de genel olarak Kuzeydoğu Anadolu'da yaşayan Azerbaycan Türklerini oluşturan etnik boylardan biridir. Terekeme sözü, terek; raf, dolap gözü, Terakime; Türük, Türkler, Etrak, Türk, siper, siperlik, sütre gibi anlamlara gelmekte olup, konar-göçer bir Türk boyunu ifade eder. Kelimenin kökeni ile ilgili de; “Terekeme” kelimesinin,…

TEREKEME- KARAPAPAK TÜRKLERİ
Genel Araştırmalar

TEREKEME- KARAPAPAK TÜRKLERİ

TEREKEME- KARAPAPAK TÜRKLERİ   Terekemeler- Karapapaklar Terekeme veya Karapapak aynı Türk boyuna verilen çifte addır. Tarihleri binlerce yıla dayanan Terekeme- KarapapaklarOğuz(Türkmen) boylarından olup, Türkçe konuşan Azerbaycan etnik guruplarından biridir.Karapapaklar, muhtemelen asıl vatanları olan Orta Asya’dan göç ederek Kafkasya’nın Daryal ve Derbend boğazlarından geçip Gürcistan’a gelmişler ve daha sonra ki yıllarda bölgeye yayılmışlardır. Karapapakların Asıl Anavatanı Dağıstan ve Gürcistan’ın Dağıstan’a Yakın Bölgelerindedir. Demirkapı1 (Derbent Geçidi), diğer bir adı ile…