Erzurum Araştırmaları

SARI GELİN TÜRKÜSÜ ERMENİ VARYANTLARI
ERZURUM’DA LAVAŞ (ACEM EKMEĞİ)
ERZURUM’UN BANİSİ  KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
‘YANIK DERE 1915- ERZURUM’ ROMANI NİÇİN YAZILDI?
‘YANIK DERE 1915- ERZURUM’ ROMANI NİÇİN YAZILDI? Erzurum’un geçmişe derinliği uçsuz bucaksızdır. Bu derinlik içerisinde iyi ile kötü yan yanadır. Askeri, tarihi, siyasi, ekonomik, dini, toplumsal çatışma hiç bitmemiştir 6..
ERZURUMDA TEŞKİLATI MAHSUSA VE KAHRAMANLARI
  ERZURUMDA TEŞKİLATI MAHSUSA VE KAHRAMANLARI Teşkilat-ı Mahsusa’nın ilk reisi Bahattin Şakir Bey’dir. Teşkilatı Mahsusa’nın etkin olduğu vilayetlerden biri de Erzurum şehridir. Erzurum’da bu teşkilatın en esaslı vazifesi hariçte ve..
İKİ ZAFER VE BİR BOZGUN GÖLGESİNDE MEVLAYA EMANET OLAN ŞEHİR
İKİ ZAFER VE BİR BOZGUN GÖLGESİNDE MEVLAYA EMANET OLAN ŞEHİR Birinci Dünya Savaşı insanlık tarihinin o güne kadar görmüş olduğu en şiddetli savaşlara, en büyük dramlara ve en acılı öykülere..
BİR MARKA OLARAK DADAŞ MARKANIN TARİFİ
Marka; bir işletmenin ürettiği mal veya hizmetleri bir başka işletmenin ürettiği mal veya hizmetlerden ayırt etmeye yarayan işaretler, isimler, çizgiler ve şekillerdir. Marka özellikle tüketicilerin benzer ve rakip olan ürünler..
BİR DÖNEMİN SANAYİMİZİN ÖNCÜ KURULUŞU SÜMERBANK
BİR DÖNEMİN SANAYİMİZİN ÖNCÜ KURULUŞU SÜMERBANK Mustafa Kemal Atatürk tarafından; 11 Temmuz 1933 tarihinde kurulan Sümerbank, 17 Haziran 1938 tarihinde 3460 sayılı kanunla Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü (KİT) haline getirilmiştir.(*)..
KURAN AHLAKI VE DADAŞLIK VASFI
KURAN AHLAKI VE DADAŞLIK VASFI Erzurumlu olmanın en kıvanç verici ifadesi olan ‘dadaş’ deyimi, özü itibariyle ‘kardeş, mert, delikanlı, yiğit, cesur, kahraman, doğru, dürüst, namuslu ve inançlı’ gibi anlamlara gelmektedir...
HANİ; AYNI GÖKYÜZÜ ALTINDA KARDEŞÇE YAŞAYAN İKİ MİLLETTİK?
21. Yüzyıl uzay çağının çeyreğini ışık hızıyla yaşıyoruz … Ülkenin bir ucundan diğer ucuna 4 gün 5 gece tren yolculuğuyla giden insanların evlatları, torunları bugün dünyanın bir ucundan bir ucuna..
ERZURUM İL, İLÇE VE KÖYLERİMİZİN ETNİK YAPISINDA TÜRK İZLERİ.
ERZURUM İL, İLÇE VE KÖYLERİMİZİN ETNİK YAPISINDA TÜRK İZLERİ. ( Oğuz (Karapapak / Terekeme, ve Çepni ), Kıpçak(Ahıska- Yerli) Türklerinin Erzurum ilindeki varlığı.) Erzurum ilimiz Doğu Anadolu Bölgesinde yer alır...
12 Mart Erzurumun Kurtuluş Mesajı
12 Mart Erzurumun Kurtuluş Mesajı Erzurum’un Düşman işgalinden kurtuluşunun 103. Yıldönümünü andığımız bu gün Erzurum ve Dadaşlık üzerinde durmamız gerekmektedir. iki yıl süren işgal günlerinde kimse Erzurumlunun pasif bir bekleyiş..
Dadaşlık
Dadaşlık Erzurum erkeklerinin genel olarak dadaş olarak adlandırıldığı malumdur. Aile büyükleri ve toplumda söz sahibi kişiler başta olmak üzere tüm erkeklere Dadaş denir. Dadaş kelimesinin kökeni, anlamı ve içeriği ile..

Tavsiye

TÖRE VE MAHALLE