Dadaş Barları
Erzurum Araştırmaları

Dadaş Barları

DADAŞ BARLARI BAR KELİMESİNİN ANLAMI VE BARIN KÖKLERİ Erzurum ve çevresinde oynanan halk oyunlarına bar denilmektedir. Eski Türklerde şaman ayinlerinde şamanların kullandıkları davula bar denildiği bilinmektedir. Türk dil kurumu ise barı el ele tutuşarak ağır ritimle oynanan bir halk oyunu olarak tanımlamaktadır. Bütün yurtta oynanan halk oyunlarının tamamına yakının Orta Asya Türk yaşantısından kaynaklandığı folklor araştırmacılarınca kabul edilmektedir. Erzurum barlarının da kökeninin buradan kaynaklandığı söylenmektedir. Zaten…