Dünyada Açlık ve İsraf Sorunu
Genel Araştırmalar

Dünyada Açlık ve İsraf Sorunu

Açlık, insanların yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli olan yeterli miktarda gıdaya ulaşılamaması olarak tanımlanıyor. Dünya nüfusu yıllar itibarıyla artarak 2021 yılında 7,9 milyara kadar yükseldi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (BM-FAO) Gıda İsrafı Endeksi Raporu`na göre, dünya nüfusu 2050‘de 9,6 milyara ulaşacağı ifade ediliyor. Aynı raporda Türkiye‘ye ilişkin nüfus beklentisi ise yaklaşık 95 milyon olarak öngörülüyor. 2050 yılında dünya nüfusunun % 70`inden fazlasının kentsel alanlarda yaşayacağı tahmin…