Tasavvuf ve Dadaş
Erzurum Araştırmaları

Tasavvuf ve Dadaş

Dadaş kelimesi değişik şahıslarca farklı anlamlara gelecek şekilde yorumlanmıştır. Kimine göre; mert, cesur, özü sözü doğru, zalimin karşısında, mazlumun yanında olan, merhametli ve yiğit insanı temsil eder. Kimilerine göre de tüm erdemleri kendisinde toplamış mükemmel bir insandır. Seydi Ali Reis, Mir’âtu’l-Memâlik(1554) adlı seyahatnamesinde dadaştan güzellikle bahseder. Evliya Çelebi’de ünlü Seyahatnamesinde “Erzurumluların hepsi yumuşak huylu, uysal, zeki ve anlayışlı adamlardır.” diye tanımlar. Adeta Siyamı Dede’nin şahsında dadaşın…