STRATEJİK OLARAK ERZURUM

0 21 min 5 yıl

Bilişim teknolojisi ve bilgisindeki hızlı gelişim ve sürekli yaşanan dinamik değişim bilgi asrı denilen günümüzde küresel yaklaşım içinde yerel değerlerin ön plana çıkarılarak, bu değerleri baskın bir şekilde tanıtıp, pazarlamayı becerebilen ülkelerin dünyaya hâkim olma imkânını sağlamıştır. Özellikle gelişen ekonomi ve teknoloji ile birlikte artan […]

Erzurum Araştırmaları