ERZURUMDA TEŞKİLATI MAHSUSA VE KAHRAMANLARI
Erzurum Araştırmaları

ERZURUMDA TEŞKİLATI MAHSUSA VE KAHRAMANLARI

  ERZURUMDA TEŞKİLATI MAHSUSA VE KAHRAMANLARI Teşkilat-ı Mahsusa’nın ilk reisi Bahattin Şakir Bey’dir. Teşkilatı Mahsusa’nın etkin olduğu vilayetlerden biri de Erzurum şehridir. Erzurum’da bu teşkilatın en esaslı vazifesi hariçte ve dâhilde bin bir fenalıkları dokunan ermeni komite ve çetelerini imha etmek ve bu komite ve çetelerin vesikalarını / belgelerini ele geçirmektir. Rusya, Fransa, İngiltere, Almanya gibi devletlerin desteği ile Türklerle yıllarca beraber yaşamış olan Ermeniler; Ermeni…