GEÇMİŞTEN BUGÜNE RAMAZAN GELENEKLER VE GELENEKLERİN YAŞATILARAK GELECEĞE AKTARILMASINA DAİR ÖNERİLER
Genel Araştırmalar

GEÇMİŞTEN BUGÜNE RAMAZAN GELENEKLER VE GELENEKLERİN YAŞATILARAK GELECEĞE AKTARILMASINA DAİR ÖNERİLER

21. yüzyılın teknolojik gelişmeleri ve küreselleşme adımları toplumların milli benliklerine olumsuz yönde etki ederek evrensel boyutlarda tep tipleşmenin kapılarını aralamaktadır. Çağımızın siyasi politikaları arasında kuvvetli bir şekilde yer edinen kültür politikaları neticesinde devletler kendi kültürünü baskın hale getirmekte ve sömürge faaliyetlerini yumuşak güç olarak adlandırılan kültür faaliyetleriyle gerçekleştirmektedir. Milli kültür ögelerinin yok olmasını engellemek, kültürel birikimi koruyarak geleceğe aktarabilmek adına Birleşmiş Milletler bünyesinde taraf devletlerle Somut…