Ömer Yaşar Özgödek

Kentsel Muhalefet

0 16 min 4 yıl

Bizde genelde merkezi düşünme ve siyaset anlayışı hâkim olduğu için muhalefet denilince aklımıza hemen iktidar partisinin karşısında olan parti yâda partiler veya çıkar birliği edememiş gruplar gelir. Oysa muhalefet bunun çok ötesinde bir karşıtlık ifade eder. Aslında muhalefet bir aykırılıktır. Bu aykırılık bir eyleme, bir […]

Erzurum Araştırmaları