Kentsel Muhalefet
Erzurum Araştırmaları

Kentsel Muhalefet

Bizde genelde merkezi düşünme ve siyaset anlayışı hâkim olduğu için muhalefet denilince aklımıza hemen iktidar partisinin karşısında olan parti yâda partiler veya çıkar birliği edememiş gruplar gelir. Oysa muhalefet bunun çok ötesinde bir karşıtlık ifade eder. Aslında muhalefet bir aykırılıktır. Bu aykırılık bir eyleme, bir tutuma, bir görüşe karşı çıkmak şeklinde kendini gösterir. İşte bu karşı çıkan kişiye muhalif denir. Birde yerleşik bütün değerlere yönelik bir…