Kerkük’ü, Urmiye’yi kaybedersek
Genel Araştırmalar

Kerkük’ü, Urmiye’yi kaybedersek

Dünya nüfusunun önemli bir bölümünün tutkulu olduğu Ortadoğu'nun merkez ülkeleri Türkiye ve Azerbaycan'dır. Ortadoğu'nun siyasi ve demografik coğrafyası yüzyılın başında Farsça, Ermenice ve şimdi de Kürtçe kartlar kullanılarak değiştiriliyor. Fars, Ermeni kartı, Anglo-Fransız-Rus devletleri tarafından…