Erzurumun YeniŞehiri
Erzurum Araştırmaları

Erzurumun YeniŞehiri

GÖÇ VE GECEKONDU Göç insanların bir yerden bir başka yere yaşamak ve çalışmak için yapmış oldukları ikamet değişikleridir. En çok kül-türel ve iskân açısından şehir hayatını etkileyen göç hareketi Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ülkemizin karşılaşmış olduğu en ciddi şehircilik sorunu olan gecekondulaşmaya da neden olmuştur. İmar kanunlarına aykırı olarak ve arsa sahiplerinin izni alınmadan kamu veya özel kişilere ait araziler üzerine kurulan derme çatma konutları ifade…