KONUTLARDA OTURAN İNSANLARDA RUHSAL SIKINTILAR
YAŞAM

KONUTLARDA OTURAN İNSANLARDA RUHSAL SIKINTILAR

İçiçe geçmiş kafes gibi evlerde yaşamanın insana ruhsal yönden bazı rahatsızlıklar verdiği bugün bilinen bir gerçek. Etrafında konuşacak, derdini açacak kimse bulamayan insanlar bazı sorunlarını konuşmakta oldukça zorluk çekiyor. Toplu konutları 'yalnızlığın kaleleri' . 'Toplu konutlar insandaki duygusal alışverişi aldı yok etti.Çünkü, kat sayısı arttıkça, insan tabiattan daha çok uzaklaştı. Eskiden mahalle hayatında insanlar devamlı birbırleriyle etkileşim halindeydiler. Bir nevi birbirlerinin pisikoterapistiydiler. Mahallede bir kişinin problemi…