Roma’dan Osmanlıya Erzurum Şehir Tipolojisi

Roma’dan Osmanlıya Erzurum Şehir Tipolojisi

0 16 min 2 yıl

Şehirlerin coğrafi görünümleri aynı zamanda şehri kuran veya ona sonradan hakim olan kültürlerin izlerini taşır. Her büyük medeniyetin kendine özgü bir şehir tipi geliştirmiştir. Bu şehir tipinin oluşmasında medeniyet merkezinin bulunduğu coğrafyanın, kültürel, ekonomik, siyasi düşünce tarzı ve yaşam biçimi etkili olmaktadır. Bugün dünyada şehircilik […]

Erzurum Araştırmaları