TÜRK YURDU ERZURUM’UN MİLLİ MÜCADELEYE KATKILARI VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI.
Erzurum Araştırmaları

TÜRK YURDU ERZURUM’UN MİLLİ MÜCADELEYE KATKILARI VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI.

Doğu Anadolu'nun en büyük kenti olan Erzurum'un MÖ 4900 yıllarında kurulduğu tahmin edilmektedir. Erzurum'u da içine alan bölge tarih boyunca bölgeye öncelikle Hattiler, Hititler, Hurriler, Asurlar ve Urartular; daha sonra ise Kimmerler, Saka (İskit) Türkleri, Medler, Persler, Makedonyalı İskender, Selevkoslar, Partlar, Romalılar, Sasaniler, Araplar, Gürcüler, Saltuklular, Selçuklular, Moğollar, İlhanlılar, Karakoyunlular, Timurlular, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar hâkim olmuştur. Erzurum şehri birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Türk kökenli…