TÜRK YURDU ERZURUM’UN MİLLİ MÜCADELEYE KATKILARI VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI.

0 13 min 3 yıl

Doğu Anadolu’nun en büyük kenti olan Erzurum’un MÖ 4900 yıllarında kurulduğu tahmin edilmektedir. Erzurum’u da içine alan bölge tarih boyunca bölgeye öncelikle Hattiler, Hititler, Hurriler, Asurlar ve Urartular; daha sonra ise Kimmerler, Saka (İskit) Türkleri, Medler, Persler, Makedonyalı İskender, Selevkoslar, Partlar, Romalılar, Sasaniler, Araplar, Gürcüler, […]

Erzurum Araştırmaları