Yoncalık Hastahanesi

Yoncalık Hastahanesi

0 5 min 2 yıl

Yoncalık Hastahanesi İlk olarak 1835 yılında Erzurum’da Asker Hastanesi olduğu kayıtlarda geçmektedir. Erzurum’da 1875 yılında Yoncalık Kışlası’nda “Asker Hastanesi” inşa edi- lerek faaliyete başlamıştır. Bu hastane, 1883 yılında Sultan Abdülaziz zamanında “Erzurum Merkez Hastanesi” adı altında hizmetlerine devam etmiş, 1902 yılında “Mevki Hastanesi” adını almış […]

Erzurum Araştırmaları