KENDİ YAĞIYLA KAVRULAN ŞEHİR
Erzurum Tanımları

KENDİ YAĞIYLA KAVRULAN ŞEHİR

[caption id="attachment_3139" align="alignleft" width="187"] Recai HATTATOĞLU[/caption] Anadolu’nun köklü şehirlerinden olan Erzurum tarih sahnesine çıktığı günden itibaren bulunduğu konum itibariyle askeri, siyasi ve ticari açıdan iştah kabartan şehir olmuştur. Tarihi İpek Yolu’nun Erzurum’dan geçişi, doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan sıfır noktası olması nedeniyle Anadolu’nun giriş kapısı olarak düşünülmüş ve hamleler Erzurum üzerine olmuştur. Tarihin seyri içerisinde bu topraklarda Asurlular, Kimmerler, İskitler, Persler, Urartular, Romalılar, Bizanslılar, Sasaniler, Moğollar,…

ERDEMLİ ŞEHİR ERZURUM
Erzurum Tanımları

ERDEMLİ ŞEHİR ERZURUM

Palandöken dağına sırtını güvenle yaslamış olan bu kadim şehir, asırların yorgunluğuyla ufku gözlemeye çalışan bilge bir pir-i fani gibi bastonuna yaslanmış ötelere bakmakta…Ulu çınarlarını kaybetmiş mahallelerinin öksüzlüğünü derinden hissetmekte… Lakin o çınarların yerini alacak fidanlar… İklim gerek, su verecek el gerek, toprağı kabartacak dinç gerek. Gerek ki ötelere hitap edecek, atiyi inşa edecek olanlar gelsin.Ahmet Yeseviler, Alpler, Erenler, Alperenler gelsin. İstikbale hayırlı evlatlar yetiştirecek analar, vatanını…

KADINA PAŞA DENİLEN ŞEHİR
Erzurum Tanımları

KADINA PAŞA DENİLEN ŞEHİR

[caption id="attachment_3059" align="alignleft" width="300"] AYŞE Neslihan HATUNOĞLU[/caption] Ülke genelinde sosyal yapı ve şiveye göre değişiklikler arzetse de benzer unvanlardan farklı olarak Erzurum'a özgü, önemli bir unvan vardır: “kadın paşa.”Bir genç kız evlenince gittiği ailede “gelin paşa” olur. Sosyal statü burada devreye girer. Eşinin evde muhabbet içeren hitapları dışarıda topluma karşı; hanımı, zevcesi, refikası, küldöken, kaşık düşmanı, çocuklarımın anası, evdeki, bizimki gibi benzeri sözcüklerle farkına varmadan kimi…

PIRLANTA SOYLU ŞEHİR; ERZURUM
Erzurum Tanımları

PIRLANTA SOYLU ŞEHİR; ERZURUM

[caption id="attachment_3061" align="alignleft" width="300"] Atilla AĞRILI[/caption] Erzurum; Şanlı tarihiyle olduğu kadar, sahip olduğu değerleriyle de öne çıkan bir kenttir. Erzurum’u anlamamız, iyi tanımamız için, Erzurum’u yaşamanız gerekir. Herkesin saygınlığını kazanmış, her konuda kendine güven duyulan, sofrası; dosta, düşküne açık; vatanına, milletine bağlı insanlarla Erzurum’un kazandığı imajı, verilen unvanları, taşımak ve sürdürmek çok önemlidir. Erzurum’un, iç dünyamızda ki yeri nedir? Erzurum’u nasıl düşlüyoruz… Ruh dünyamızda nasıl yaşıyor……

OZANLARIN ÖVDÜĞÜ ŞEHİR
Erzurum Tanımları

OZANLARIN ÖVDÜĞÜ ŞEHİR

[caption id="attachment_3063" align="alignleft" width="285"] Prof.Dr. Ali KAFKASYALI[/caption] Kaşgar’dan Viyana’ya, Kırım’dan Kerkük’e, Altay’dan Kaşkay Eli’ne hasılı Doğu Türkistan’dan Doğu Avrupa’ya kadar hangi akraba, dost ve komşu ülkeye gidip bir ozanla görüştüysem ve “Türkiye’nin neresindensiniz?” sorusuna “Erzurum” cevabını verdiğimde bu ozanların tamamına yakını ya “Kerem ile Aslı” ya Âşık Garip ya da Köroğlu’dan bir bahis açtılar.* * *Kerem, Aslı’sına ulaşmak için lalası Sofu’yla “Erzurum’un Gediği”ne geldiklerinde tipiye tutulurlar.…

TANIMLARLA ERZURUM DEYİNCE
Erzurum Tanımları

TANIMLARLA ERZURUM DEYİNCE

[caption id="attachment_3065" align="alignleft" width="300"] Abdurrahman ZEYNAL[/caption] Yaylada bir şehir. Nice cihangir sultanın, komutanın, padişahın otağ kurduğu, yerine göre koruduğu, yerine göre yakıp yıktığı şehir...Palandöken, Kargapazar, Mescit, Kop dağlarıyla güzel, Kandil Tepesi, Dumlu basıyla tarihe damga vurmuş şehir...Dört bin yıl önce Oğuz boylarının yerleştiği coğrafya....Abbasi Halifesi Mehdi Abbas'ın 765-775 yılları arasında Türkleri yerleştirdiği belde....1078 yılında Saltuk Beylerinin Feth ettiği memleketim Erzurum.Palandökene sırtını vermiş Abdurrahman Gazi, Sarı Baba,…

DOĞUNUN PARİSİ TANIMINI YAPAN KAZIM KARABEKİR PAŞA
Erzurum Tanımları

DOĞUNUN PARİSİ TANIMINI YAPAN KAZIM KARABEKİR PAŞA

23 Temmuz 1882 yılında doğan Kazım Karabekir paşanın tam ismi Musa Kazım Zeyrek’dir. Babası Jandarma Albayı(Alaybeyi) olan Mehmed Emin Beydir. 1902 yılında Harbiye’den mezun oldu. 1905 yılında kurmaylığını alan Musa Kazım Enver Paşa ile birlikte İttihat ve Terakki Partisinin manastır şubesini kurdu.1909 yılında ortaya çıkan 31 Mart olayını bastırmak için kurulan harekat ordusunda görev aldı. Abdulhamit hal edildikten sonra onun tecrit edilme ve korunma vazifesini yürüten…

KİLİDİ MÜLKİ İSLAM TANIMINI YAPAN MUHAMMED LÜTFİ EFENDİ
Erzurum Tanımları

KİLİDİ MÜLKİ İSLAM TANIMINI YAPAN MUHAMMED LÜTFİ EFENDİ

Hâce Muhammed Lutfî Efendi, 1868-1956 yılları arasında; yaşamış bir sûfi ve mutasavvıftır. Erzurum‟da o zamanki ismi Hasankale olan Pasinler ilçesinin Kındığı köyünde doğmuştur.T tahsilini başta babası Hâce Hüseyin Efendi olmak üzere o dönemin Erzurum âlimlerinden yapmıştır. 1890 yılında yirmi iki yaşındayken Bitlis‟te bulunan Nakşibendiliğin Halidiyye kolu pirlerinden Şeyh Muhammed Küfrevî‟ye intisap etmiş, beş yıl gibi kısa bir sürede yirmi yedi yaşında halife tayin edilmiştir. Tillo‟lu Şeyh…

BELDEYİ TAYYİBE (YÜCE BELDE) TANIMINI YAPAN ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ
Erzurum Tanımları

BELDEYİ TAYYİBE (YÜCE BELDE) TANIMINI YAPAN ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ

[caption id="attachment_3072" align="alignleft" width="300"] Nuri TOPARLAK[/caption] İbrahim Hakkı Hazretleri, Erzurum’un yetiştirdiği en önemli şahsiyetlerden biridir. . Erzurum ilim menbağının merkezidir. Bu merkezden Büyük evliya ve âlimler yetiştirmiştir. Erzurumlu İbrahim Hakkı (k.s.)Hazretleride bağrımızda yetişen sanat, düşünce, ilim adamlarından ve Anadolu’nun büyük evliyalarındandır.18 Mayıs 1703 tarihinde sabah güneşi doğarken, Hasankale de dünyaya teşrif etmiştir. Annesi Şerife Hanife Hatun, babası Şeyh Derviş Osman Efendidir. İlk tahsilini babasından ve Hasankaleli…

ŞEHRE SEVDALI OLANLARIN KALEMİNDEN ERZURUM  TANIMLARI
Erzurum Tanımları

ŞEHRE SEVDALI OLANLARIN KALEMİNDEN ERZURUM TANIMLARI

Yazarların, şairlerin, devlet adamların dilinde olup daha sonra kağıda dökülen ve tarihin yeniden yazıldığı mekanlardan biri olan Erzurum için kimler neler söylemiş, hangi güzel duyguları kaleme almıştır. İşte şehre sevdalı olanların kaleminde Erzurum…              1950-1960 arası başbakanlık yapan ve Türkiye Cumhuriyetinin ilk idam edilen siyasetçisi Adnan Menderes’in şehir hakkında düşüncesi: “Ben Erzurum'u çok severim. İktidar da ilk nutkumu orada verdim. 2 Mayıs’tan önce seçim kampanyasını orada açtım; bana uğur getirdi.…