KİLİDİ MÜLKİ İSLAM TANIMINI YAPAN MUHAMMED LÜTFİ EFENDİ

KİLİDİ MÜLKİ İSLAM TANIMINI YAPAN MUHAMMED LÜTFİ EFENDİ

Hâce Muhammed Lutfî Efendi, 1868-1956 yılları arasında; yaşamış bir sûfi ve mutasavvıftır. Erzurum‟da o zamanki ismi Hasankale olan Pasinler ilçesinin Kındığı köyünde doğmuştur.T tahsilini başta babası Hâce Hüseyin Efendi olmak üzere o dönemin Erzurum âlimlerinden yapmıştır. 1890 yılında yirmi iki yaşındayken Bitlis‟te bulunan Nakşibendiliğin Halidiyye kolu pirlerinden Şeyh Muhammed Küfrevî‟ye intisap etmiş, beş yıl gibi kısa bir sürede yirmi yedi yaşında halife tayin edilmiştir. Tillo‟lu Şeyh Nur Hamza‟dan ise Kâdirî hilafeti bulunan Efe Hazretleri, ömrünün tamamını Erzurum merkez ve köylerinde ikamet ve irşatla geçirmiştir. Hâce Muhammed Lutfî Efendi, isminin yanı sıra “Efe”, “Efe Hazretleri”, “Alvarlı Efe”, “Alvar İmamı”, “Lutfi Efendi” lakaplarıyla da bilinmektedir.
İnsan-ı kâmil özellikleri ile insanları irşat ederken bir taraftan da . Aruz ve hece vezniyle yazdığı, şiirler ve gazellerden oluşan divan hazırlamıştır. Bu şiirlerinden ve gazellerinden altmışa yakını bestelenmiştir.
Bu şiirlerinden en meşhur olanlarından biri Erzurum Destanıdır. Bu destanda Efe Erzurum’un stratejik önemine vurgu yapmıştır. Yıllarca Osmanlı Rus savaşlarına sahne olan bir şehrin sakini ve gönül gözü açık olan bir mutasavvıf olarak Erzurum’un geçildiği esnada bütün bir Anadolu ve İslam aleminin tehlikede olacağının farkındadır. Bu destanında Erzurum için Ehli imanın sağlam kalesi olarak bir tanım daha yapmıştır. Aşağıda Erzurum Destanında bu tanımların yer aldığı mısralar verilmektedir
Erzurum kilidi mülk-i İslâm’ın
Mevlâ’ya emânet olsun Erzurum
Erzurum derbend-i ehl-i imânın
Mevlâ’ya emânet olsun Erzurum

Erzurum ve çevresinde 60 kişilik milis birliği ile birlikte Ermeni çetecilere karşı direnmiştir. Uzun yıllar boyunca Pasinler ilçesinin Alvar köyünde imamlık yapmış. Bundan dolayı Alvar imamı olarak anılmıştır.
Soyadı kanunun çıkması ile birlikte Muhammed Lutfî Efendi, soyadı kanunu çıkınca “Yardımcı” soyadını almış, sonraları “Budak” şeklinde değiştirmiştir. Vefatından sonra çocukları “Mazlumoğlu” soyadı olarak benimsemiştir.
Merhameti, şefkati ve ilmi ile Müslüman ahlakı üzerine hayat süren Muhammed Lütfi hazretleri Erzurum’da12 Mart 1956 yılında 88 yaşında vefat etmiştir. Cenaze namazı Erzurum’da kılındıktan sonra uzun bir süre imamlığını yapış olduğu Alvar köyüne getirilmiş ve oraya defnedilmiştir.                                                                                                   İbrahim CANVEREN                         

Share this content:

Erzurum Tanımları