18. YÜZYILDA ERZURUM KALESİ’NİN İAŞESİ VE TEMİN EDİLDİĞİ BÖLGELER
Erzurum Araştırmaları

18. YÜZYILDA ERZURUM KALESİ’NİN İAŞESİ VE TEMİN EDİLDİĞİ BÖLGELER

  Devletler arasındaki savaşların uzun sürmesi, kalabalık ordular tarafından yapılması ve askeri birliklerin daimi ordulardan oluşması gibi nedenler; orduların iaşesinin temini konusunda büyük problemlere yol açmıştır. Savaş dönemlerinde orduya verilecek iaşenin temini ya da yokluğu savaşın gidişatını etkilemiş ve bu sebeple devletler sefer güzergâhı üzerinde önemli tesisler kurarak ordunun iaşesini önceden sağlamaya çalışmışlardır. Ordunun iaşe temini devlet hazinesine büyük masraflar getirmiş ve bu iş için özel…

18. Yüzyılda Erzurum Kalesi’nde Bulunan Toplar ve Malzemeleri
Erzurum Araştırmaları

18. Yüzyılda Erzurum Kalesi’nde Bulunan Toplar ve Malzemeleri

Top, Türkçe bir kelime olup, askeri terminolojide ağır mermileri barut gazının oluşturduğu güçle daha uzak mesafelere atan bir silahtır. Topu kullanıp bu alanda uzmanlaşmış askeri sınıfa topçu, bu silahın teknik ve taktiğini kapsayan alana da topçuluk denilmektedir1. Öncelikle barutun daha sonrada topun icat edilmesiyle birlikte ateşli silahlarda önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Top savaş meydanlarına inmesiyle birlikte en tehlikeli silah hüviyetine kavuşmuş, savaşın gidişatı değişmiş ve kale…

GEÇMİŞTEN BUGÜNE RAMAZAN GELENEKLER VE GELENEKLERİN YAŞATILARAK GELECEĞE AKTARILMASINA DAİR ÖNERİLER
Genel Araştırmalar

GEÇMİŞTEN BUGÜNE RAMAZAN GELENEKLER VE GELENEKLERİN YAŞATILARAK GELECEĞE AKTARILMASINA DAİR ÖNERİLER

21. yüzyılın teknolojik gelişmeleri ve küreselleşme adımları toplumların milli benliklerine olumsuz yönde etki ederek evrensel boyutlarda tep tipleşmenin kapılarını aralamaktadır. Çağımızın siyasi politikaları arasında kuvvetli bir şekilde yer edinen kültür politikaları neticesinde devletler kendi kültürünü baskın hale getirmekte ve sömürge faaliyetlerini yumuşak güç olarak adlandırılan kültür faaliyetleriyle gerçekleştirmektedir. Milli kültür ögelerinin yok olmasını engellemek, kültürel birikimi koruyarak geleceğe aktarabilmek adına Birleşmiş Milletler bünyesinde taraf devletlerle Somut…

ERZURUM VE KÜLTÜR
Erzurum Araştırmaları

ERZURUM VE KÜLTÜR

ERZURUM VE KÜLTÜR Kültür bir toplumun tarihsel süreç içerisinde ürettiği ve nesilden nesille aktarılarak gelen her türlü maddi ve manevi değerlerin tümüdür. Maddi kültür ile kast edilen inşa edilen binalardan, gündelik hayatta ve üretim de kullanılan araç ve gereçlere, giysilere kadar somutluk taşıyan her türlü değerlerdir. Manevi kültür ile de bir toplumun inançlarından, gelenek ve göreneklerine kadar, normlardan, düşünce biçimlerine kadar her türlü manevi değerleri kast…

ERZURUM VE TARİH
Erzurum Araştırmaları

ERZURUM VE TARİH

  ERZURUM VE TARİH Tarih; insan, mekân ve zamanın buluşması ile ortaya çıkan bir ilim dalıdır. Tarih ilmine ilişkin iki temel yaklaşım vardır. Bunlardan ilki bir ülkenin, medeniyetin, toplumun, tarihini makro açıdan inceleyen ulusal tarih anlayışıdır. Diğeri ise meselelere mikro açıdan bakan yerel tarih anlayışıdır. Yerelin toplumsal, kültürel ve iktisadi geçmişine önem veren ve bu konularda seçkinlerden ziyade halkı ön plana çıkaran bir anlayışı ortaya koymaktadır.…

ERZURUM VE EKONOMİ
Erzurum Araştırmaları

ERZURUM VE EKONOMİ

  ERZURUM VE EKONOMİ Erzurum ilimiz birçok ekonomik kaynağa sahiptir. Bu kaynaklar bir sektörün değil birçok sektörün ilimizde ve şehrimizde gelişmesine elverecek ölçülerdedir. Ancak bu imkânlar bugüne kadar işletilememiştir. Bundaki en önemli nedenlerden bir tanesi 1980 öncesi uygulanan ve devlet korumacılığı altında gelişen ekonomik uygulamalardır. Bu uygulamaların temelini oluşturan ekonomik bölge uygulaması neticesinde Türkiye de sanayi ve ekonomi, İstanbul, Sakarya, İzmit ve Bursa illeri içerisinde hapis…

Erzurum Sevdası Dergisi Nisan 36.Sayısı 2022
E.DERGİ

Erzurum Sevdası Dergisi Nisan 36.Sayısı 2022

  SUNUŞ Erzurum, tarih ve kültür açısından insanı ile ön plana çıkmış ve Dadaş olarak tanımlanan ideal insan tipi ile tanınmış bir şehir olmasına rağmen, maalesef son 30 yıllık süreç içerisinde sürekli olarak göç vererek insanına ait değerini kaybetmeye başlamıştır. Bu değerin kaybolmasında 1980 yılından itibaren uygulanan ekonomik politikaların, tüm Türkiye’de olduğu gibi Erzurum’da da toplumsal yapıyı etkilemesinin de etkisi olmuştur. Bugünün küresel olarak nitelenen dünya…

ERZURUM VE COĞRAFYA
Erzurum Araştırmaları

ERZURUM VE COĞRAFYA

  ERZURUM VE COĞRAFYA: Coğrafya, insanlar ve yer (mekân) ile bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bir bilimdir. Yer ve insanlar arasındaki ilişkiler coğrafyanın konusunu oluşturur. Coğrafya bir yerin yeryüzü üzerindeki diğer yerlerden ayıran özelliklerin dağılımını inceler. Bu özelliklerin neden, nasıl ve ne zaman oluştuğunu araştırır. Bunların diğer olaylarla ilgisini ve bağlantısını kurarak elde ettiği bilgileri haritalar ve diğer belgelerle insanlığın hizmetine sunar. Yani coğrafya yeryüzüne ilişkin bir…