BİLİNÇ6 FANZİN ÜZERİNE
YAŞAM

BİLİNÇ6 FANZİN ÜZERİNE

Hem şehrimiz Diyarbakır ile Erzurum başta olmak üzere, memleketimiz olan Türkiye’mizde kitap okuma oranlarının azalması hem de dergilerin ve fanzinlerin unutulmaya yüz tutmasından mütevellit iki sene önce şahsımca bir karar aldım. Aldığım karar şuydu; ülkemizde okumaya verilen değersizliği değere dönüştürmek ve bu konuyla ilgili yoğun bir program sonucunda bir takım çalışmalara imza atmak. Bunun içinde iki yıl boyunca bir güzergah belirledim. Bu güzergahın en önemli gayesi…