50 Yazardan Erzurum Yazıları ve Tanımları Erzurum Sevdası Dergisi 25 İnci Sayısı 2021

NEVİ ŞAHSINA MUNHASIR MARKA ŞEHİR

0 4 min 3 yıl

Erzurum, tarih boyunca Huriler, Urartular, Kimerler, İskitler, Medler, Persler, Partlar, Romalılar, Bizanslılar, Sasaniler, Araplar, Selçuklular, Moğollar, İlhanlılar, Safaviler gibi onlarca medeniyet hüküm sürdüğünden bir medeniyetler beşiğidir.Medeniyetler beşiği olması haliyle bu şehre tarihi bir kimlik kazandırmıştır, zira her medeniyet kendinden izler bırakmıştır, camileriyle medreseleriyle, hamamlarıyla, köprü, […]

Erzurum Tanımları