NEVİ ŞAHSINA MUNHASIR MARKA ŞEHİR
Erzurum Tanımları

NEVİ ŞAHSINA MUNHASIR MARKA ŞEHİR

[caption id="attachment_3053" align="alignleft" width="246"] Fatih KAYA[/caption] Erzurum, tarih boyunca Huriler, Urartular, Kimerler, İskitler, Medler, Persler, Partlar, Romalılar, Bizanslılar, Sasaniler, Araplar, Selçuklular, Moğollar, İlhanlılar, Safaviler gibi onlarca medeniyet hüküm sürdüğünden bir medeniyetler beşiğidir.Medeniyetler beşiği olması haliyle bu şehre tarihi bir kimlik kazandırmıştır, zira her medeniyet kendinden izler bırakmıştır, camileriyle medreseleriyle, hamamlarıyla, köprü, kervansaray, tabyalarıyla adeta bir açık hava müzesi hüviyetine bürünmüştür.Milli mücadele döneminde alınan "Milli sınırlar içinde…

50 Yazardan Erzurum Yazıları ve Tanımları Erzurum Sevdası Dergisi 25 İnci Sayısı 2021
E.DERGİ Erzurum Tanımları

50 Yazardan Erzurum Yazıları ve Tanımları Erzurum Sevdası Dergisi 25 İnci Sayısı 2021

SUNUŞ 25 sayısını gören her Erzurumlunun veya Erzurum’a bir şekilde yoluna düşen herkesin aklına hemen Erzurum gelir. Evet biz bu sayımızla E dergi olarak sürdürmüş olduğumuz yayın hayatımızda 25. Sayımızı çıkarma şerefini yakaladık. Aralıksız her ay yayınladığımız bu aylık e dergimizde Erzurum’a ait farklı konuları şehircilik merkezinde ele alarak yayınladık. 25. sayı hakikaten bir yerel dergi için elde edilmesi çok zor olan bir başarıdır. Özellikle hiçbir…

MARKALAŞMA VE ERZURUM’UN MARKALAŞMASI ÜZERİNE
Erzurum Araştırmaları

MARKALAŞMA VE ERZURUM’UN MARKALAŞMASI ÜZERİNE

Günümüz dünyasında; ülkelerin değil, şehirlerin, ilçelerin birbiriyle kıyasıya yarışta olduğu farkındalık yaratmak adına yoğun çaba sarfettiği, hem turizmden yeterli payı almak hem de yöre insanına yeni istihdam olanakları sağlamak, onlara yaşanabilir bir şehir vaadetmek amacıyla ortaya atılan, adeta bir kurtuluş reçetesi niteliğinde olan marka şehir kavramı, büyük önem arzetmektedir. Teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği, eğitilmiş insan gücü ve sermayenin eskiye göre daha yeter hale geldiği,…