Erzurumun YeniŞehiri

0 20 min 4 yıl

GÖÇ VE GECEKONDU Göç insanların bir yerden bir başka yere yaşamak ve çalışmak için yapmış oldukları ikamet değişikleridir. En çok kül-türel ve iskân açısından şehir hayatını etkileyen göç hareketi Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ülkemizin karşılaşmış olduğu en ciddi şehircilik sorunu olan gecekondulaşmaya da neden olmuştur. […]

Erzurum Araştırmaları