BİR DÖNEMİN SANAYİMİZİN ÖNCÜ KURULUŞU SÜMERBANK

BİR DÖNEMİN SANAYİMİZİN ÖNCÜ KURULUŞU SÜMERBANK

0 8 min 3 yıl

BİR DÖNEMİN SANAYİMİZİN ÖNCÜ KURULUŞU SÜMERBANK Mustafa Kemal Atatürk tarafından; 11 Temmuz 1933 tarihinde kurulan Sümerbank, 17 Haziran 1938 tarihinde 3460 sayılı kanunla Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü (KİT) haline getirilmiştir.(*) Daha önce Devlet Sanayi Ofisi tarafından işletilen Feshane (Defterdar) Fabrikası, Basmahane (Bakırköy) Fabrikası, Hereke Fabrikası […]

Erzurum Araştırmaları