GUGUK BİR DURUM
Genel Araştırmalar

GUGUK BİR DURUM

GUGUK BİR DURUM Önemsiz sandığımız olaylar bir de bakıyoruz ki, hayatımızda derin izler bırakmışlar. Bilincimizde dibe vuran bir takım olaylar zamanı gelince denizdeki cesetler misali beynimizde yüzeye vuruyorlar. Tıpkı yıllar önce bir belgeselde izlemiş olduğum olayda olduğu gibi, sanırım saka kuşu ile guguk kuşu arasında geçen olay şöyleydi; dişi saka kuşu, pusudaki dişi guguk kuşundan habersiz kuluçkaya yatmıştır. Dişi guguk, saka kuşunun yuvasından bir anlıkta olsa…

BENGİSU
Genel Araştırmalar

BENGİSU

BENGİSU 17 Ağustos depremi bütün ülkeyi yasa boğmuştu. Depremin korkunç etkisini gösterdiği yerlerde akrabaları olanlarda yeis tüm haşmetiyle kendisini gösteriyordu. İnsanlar bulabildikleri ulaşım araçlarıyla akın akın yakınlarının akıbetlerini öğrenmek amacıyla zelzele bölgesine bir an önce ulaşmanın telaşındaydılar. Bunlardan biri de Yusuf'tu. Otobüste biraz da çevresini kullanarak zar zor yer bulmuştu. Yıllar önce evlenen daha doğrusu kendisinin ve ağabeylerinin onay vermediği bir evlilik yapan kız kardeşinin yanına…

Eski Bayramlar Unutulan Bayram Gelenekleri
Genel Araştırmalar

Eski Bayramlar Unutulan Bayram Gelenekleri

Eski bayramlar; Ramazan'a ve Ramazan Bayramına özel Osmanlı zamanında uygulanan gelenekler, bolluk ve bereket getirmesi için sürdürülen alışkanlıklar, padişahların kılıç kuşanma törenlerinden sadaka taşı gibi adetlere kadar İstanbul'da asırlar boyunca yaşatılan güzellikler günümüzde halen özlemle anılmaya devam ediyor. İşte, 'Nerede o eski bayramlar!..' diye yâd ettiğimiz, Osmanlı'dan günümüze, unutulan bayram gelenekleri... Osmanlı’nın asırlar boyu sürdürdüğü ‘Nerede o eski bayramlar!..‘ dedirten Ramazan ve bayram gelenekleri günümüzde hâlen…

GEÇMİŞTEN BUGÜNE RAMAZAN GELENEKLER VE GELENEKLERİN YAŞATILARAK GELECEĞE AKTARILMASINA DAİR ÖNERİLER
Genel Araştırmalar

GEÇMİŞTEN BUGÜNE RAMAZAN GELENEKLER VE GELENEKLERİN YAŞATILARAK GELECEĞE AKTARILMASINA DAİR ÖNERİLER

21. yüzyılın teknolojik gelişmeleri ve küreselleşme adımları toplumların milli benliklerine olumsuz yönde etki ederek evrensel boyutlarda tep tipleşmenin kapılarını aralamaktadır. Çağımızın siyasi politikaları arasında kuvvetli bir şekilde yer edinen kültür politikaları neticesinde devletler kendi kültürünü baskın hale getirmekte ve sömürge faaliyetlerini yumuşak güç olarak adlandırılan kültür faaliyetleriyle gerçekleştirmektedir. Milli kültür ögelerinin yok olmasını engellemek, kültürel birikimi koruyarak geleceğe aktarabilmek adına Birleşmiş Milletler bünyesinde taraf devletlerle Somut…

Ahıska Türklerinin Sürgün Tiyatrosu: “Miko – Gösteri”
Genel Araştırmalar

Ahıska Türklerinin Sürgün Tiyatrosu: “Miko – Gösteri”

  Ahıska Türklerinin Sürgün Tiyatrosu: "Miko - Gösteri" Bugün 77 yıldır sürgünde yaşayan yaklaşık 500.000 Ahıska Türkü, dünyanın bir düzineden fazla ülkesine dağılmış durumda. Bu bağlamda halkın millî varlığını ve manevi birliğini sağlayan temel unsurlar ana dili, folklor ve edebiyat, örf ve adetlerdir. Sürgün sırasında etnik kültürün geleneksel biçimleri korunmuş, yeni yazılı edebiyat, müzik, resim türleri geliştirilmiş, 1930'larda var olan tiyatro sanatı restore edilmiş ve Ahıska…

Mircevat Ahıskalı’nın Dünya Edebiyatına Armağanı: Ahıskavî
Genel Araştırmalar

Mircevat Ahıskalı’nın Dünya Edebiyatına Armağanı: Ahıskavî

Mircevat Ahıskalı’nın Dünya Edebiyatına Armağanı: Ahıskavî Ahıskalı Türklerin sözlü edebiyat geleneği, diğer bütün Türklerde olduğu gibi, oldukça zengindir. Destanlar, efsaneler, masallar, maniler, atasözleri gibi edebi ürünler genellikle bütün Türk dünyasının ortak ürünleridir ve pek az değişikliklerle Ahıskalı Türklerde de görülür. Bu ortak ürünlerin yanında sadece Ahıskalı Türklerde görülen masallar, atasözleri veya maniler gibi sözlü edebiyat ürünleri de vardır. Yazılı Ahıska edebiyatı ise oldukça geç başlamıştır. Bunda…

Türkiye’deki Ahıskalılar ve Dilleri
Genel Araştırmalar

Türkiye’deki Ahıskalılar ve Dilleri

Türkiye’deki Ahıskalılar ve Dilleri Talih Ahıskalıları anayurtlarından koparttı ve her birini farklı bir ülkeye dağıttı. Yaşadıkları ülkeler ve şehirler konusunda pek çok akademik yayın yapıldı. Bu yayınlarda bu ülkelerin ve şehirlerin neler olduğu sorusuna cevaplar arandı. Ancak bu sorunun belirli ve sınırları kesin bir cevabı olamaz herhalde. Türkiye’de, Azerbaycan’da, Kazakistan’da, Kırgızistan’da, Rusya’da... diye başlayan ve Özbekistan’da, Ukrayna’da, Amerika’da ... diye devam eden yanıtlar muhakkak ki yetersiz…

AHISKA’DA MÜZİK
Genel Araştırmalar

AHISKA’DA MÜZİK

AHISKA’DA MÜZİK Ağır ağır ev süpürdüm şen babam evi Şimdi de kalktım gidiyorum can babam evi Gedin anama söyleyin bana ağlasın Atlım geldi gidiyorum başımı bağlasın Ahıska yöresinin Gelin çıkarma havası olan bu şirin türkümüzü, nerdeyse bütün Ahıskalı Türkler ezbere bilir. Müziğinin duyulması ile birlikte hemen eşlik etmeğe başlarlar. Her toplumun kendine ait müziği, türküleri, oyun havaları, dolayısıyla yaşattığı kültürü var. Ahıskalı Türklerin de düğünlerde, derneklerde…

AHISKA SORUNU VE ÇÖZÜMÜ
Genel Araştırmalar

AHISKA SORUNU VE ÇÖZÜMÜ

AHISKA SORUNU VE ÇÖZÜMÜ Ahıska ve Ahıskalı Türkler sorunu çözülmesi gereken uluslararası önemli bir sorundur. Çünkü 1944 yılında malum büyük ve haksız sürgünden sonra Orta Asya steplerinde de rahat bırakılmadık. 1989 Özbekistan’ın Fergana vadisinde başta Özbek ve diğer halklar ile dostane yaşarken Rus istihbaratı KGB yine bize rahat vermedi ve ikinci büyük sürgünümüzün temelini hazırladı. Ardından dünyanın 10 ayrı ülkesine dağıtıldık. Sürgün edildiğimiz Rusya Federasyonu’nun Krasnodar…

AHISKA’NIN COĞRAFİ KONUMU
Genel Araştırmalar

AHISKA’NIN COĞRAFİ KONUMU

AHISKA’NIN COĞRAFİ KONUMU Ahıska bölgesi, bugünkü Türkiye-Ermenistan sınırının birleştiği yerin Kuzeyinde, ◦Acaristan Özerk Cumhuriyeti’nin doğusunda (Batum) ve Tiflis’in güneyinde Gürcistan sınırları dâhilindedir. Gürcistan Cumhuriyeti içerisinde ülkenin güneybatısında yer alan Ahıska, Ahıska Türklerinin yaşadığı yer olması bakımından tarihi bir kenttir. Gürcistan toprakları içinde 41° 38’ Kuzey enlemleri ile 42° 59’ Doğu boylamları arasında yer alan bu bölge “Mesketya” olarak da adlandırılmaktadır. Ahıska’nın yüz ölçümü 6.260 km’dir. Ahıska,…