Sovyet Dönemi Karapapaklar
Genel Araştırmalar

Sovyet Dönemi Karapapaklar

Karapapaklar aslında Oğuz Türkleridir. İslamiyet’ten öce Gök Tengri inancına inanan Karapapak Türklerinin konuşma şekillerine dikkat edildiğinde Azerbaycan Oğuz Türkçesinin bir şivesi olduğu hemen anlaşılacaktır. Özleri Oğuz Türkü olan bu insanların Karapapak olarak adlandırılmalarının sebebi başlarına takmış oldukları siyah renkli papak isimli verdikleri şapkadan kaynaklanmaktadır. Papaklar koyun derisinden el işçiliği ile yapılmakta olup en çok Borçalı bölgesinde ve Güney Osetya Özerk Cumhuriyeti’nin ustaları tarafından imal edilmektedir. Kültürlerinde…

BİR KARAPAPAK AİLESİNİN ANA YURDUNDAN GÖÇ HİKAYESİ SALYANOĞULLARI
Genel Araştırmalar

BİR KARAPAPAK AİLESİNİN ANA YURDUNDAN GÖÇ HİKAYESİ SALYANOĞULLARI

Salyanoğulları Karapapak aileleri arasında köklü bir ailedir. Anayurtları kadim Karapapak yurdu Borçalı’nın ARAN ARIXLI köyündendirler. Anadoluya göçmüş birçok Karapapak ailesi gibi Salyanoğulları’da Türkmençay Antlaşması ile Rus egemenliğine giren yurtlarını terk etmek zorunda kalırlar. Türkmençay Antlaşması sonrasında Rus baskılarının artması sonrası Salyanoğulları'nın reisi Mehmet ağa(deli Mehmet) Osmanlı topraklarına göçe karar verir. Gizlice sınırı geçerek çıldır ilçesinin Urta köyüne yerleşirler. Tam olarak kalış sebebi bilinmemekle beraber Mehmet ağanın…

Dünyada Açlık ve İsraf Sorunu
Genel Araştırmalar

Dünyada Açlık ve İsraf Sorunu

Açlık, insanların yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli olan yeterli miktarda gıdaya ulaşılamaması olarak tanımlanıyor. Dünya nüfusu yıllar itibarıyla artarak 2021 yılında 7,9 milyara kadar yükseldi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (BM-FAO) Gıda İsrafı Endeksi Raporu`na göre, dünya nüfusu 2050‘de 9,6 milyara ulaşacağı ifade ediliyor. Aynı raporda Türkiye‘ye ilişkin nüfus beklentisi ise yaklaşık 95 milyon olarak öngörülüyor. 2050 yılında dünya nüfusunun % 70`inden fazlasının kentsel alanlarda yaşayacağı tahmin…

KARA FATMA TÜM TÜRK DÜNYASININ KAHRAMAN KADINLARINI İFADE EDER
Genel Araştırmalar

KARA FATMA TÜM TÜRK DÜNYASININ KAHRAMAN KADINLARINI İFADE EDER

Milli Mücadelenin kahraman kadınlarından biri olan Erzurumlu Kara Fatma uzun uğraşılardan sonra yavaş yavaş tanınmaya başladı. Kara Fatma üzerine yaptığımız çalışmalarda Kara Fatma’nın sadece bir lakap ve isim olmadığını aslında Türk dünyasında savaşçı kadınları ifade etmek amacıyla kullanılmış olduğunu öğrenmiş olduk. Kara Fatma özel sayımızdan sonra değişik Kara Fatma öyküleri bize ulaşmaya başladı. Bunlardan bir tanesi ise Afganistan’da yaşanan bir öykü. Bu öyküyü bize aktaran ise…

NAKIŞCI ÖRÜMCEK
Genel Araştırmalar

NAKIŞCI ÖRÜMCEK

(Yunan mitolojisinde Zekâ Tanrısı olarak bilinen Athena aynı zamanda Tanrılar Tanrısı Zeus’un kızıdır. Athena, kadınlar arasında gelişen ince işlemelerin ve oyalı nakışların hem öğreticisi hem de koruyucusu olduğunu her seferinde söylerdi fakat bir gün…kendisinden daha marifetli olan bir kızın ortaya çıkması onu nasıl yaraladı ) Sevebilir misin yaratılmış her şeyi olduğu gibi, kıskanmadan tüm yüreğinle. Tavırlar, sözler sana ters gelse de sevebilir misin karşındakini. Kırılganlığını, inadını,…

KARSLI HATUNOĞLU İSMAİL HAKKI PAŞA ve DİYARBEKİR
Genel Araştırmalar

KARSLI HATUNOĞLU İSMAİL HAKKI PAŞA ve DİYARBEKİR

Ahde vefa esastır, insanın yaptığı hizmetlerden sonra, rahmetle anılmak, hatırlanmak için. Bir şehrin üst düzey sorumlusu olmak, valiliğini yapmak, kişiye büyük mükellefiyet yükler. Bu vazifenin deruhtesi, çoğunlukla sıkıntılıdır, kişinin ekip çalışmasına ihtiyaç hissedilir. Onun için Valilik, ufuk açıcı çalışmalarla şehrin yüz sene sonra geleceğine hükmetmek için ideal görevdir. Amacımız “Bir valinin görevi nedir, ne değildir?” sorusuna cevap vermek değildir. Diyarbekir’de vakt-i zamanında Valilik yapmış, iliyle anılan,…

HAMİDİYE ALAYLARININ OLUŞUMU VE TEREKEME KARAPAPAK TÜRKLERİ
Genel Araştırmalar

HAMİDİYE ALAYLARININ OLUŞUMU VE TEREKEME KARAPAPAK TÜRKLERİ

Hamidiye Alayları yada Hamidiye Hafif Süvari Alayları, Osmanlı padişahı II. Abdülhamit'in Doğu Anadolu'da oluşturduğu çalışmalarına 1890 yılında başlanılmış, 1891 yılında fiilen kurulmuş Terekeme - Kara papaklardan, Kürtlerden, Doğu Anadolu'da yaşayan Türk halklarından, Türkmenlerden ve Yörüklerden oluşan Osmanlı birlikleridir. Ermenilerin 13 Haziran 1878'de Berlin Konferansı'na "Ermenistan'a ilişkin Proje" sunması ve bu projenin olumlu karşılanmasından sonra Osmanlı Devleti sınırları içindeki terör ve katliam eylemleri hızlandı. Ermeni Hınçak ve Taşnak örgütleri düzenli ordu haline dönüştü. Rusya Şark Vilayetlerine yönelik emellerini açıkça ifade etmekteydi ve işgal hazırlıklarına başlamıştı. Osmanlı devletinin…

Üzerimize Düşeni Yapıyor muyuz?
Genel Araştırmalar

Üzerimize Düşeni Yapıyor muyuz?

Aslında vatandaş olarak üzerimize düşen sadece oy vermek değil. Buna ilave olarak yapmamız gereken iki önemli görevimiz var. Bunlardan birincisi oy vermek kadar önemli olan, bilinçli oy vermek. Özellikle de yerel seçimlerde; partiden çok, kimin daha iyi hizmet vereceğini değerlendirerek oy kullanmak. Son dönemlerde yapılan seçim veya halk oylaması sonuçlarına baktığımızda görüyoruz ki memleketimizde oy kullanma oranları %80'lerin altında. Abartısız olarak sokakta karşılaştığımız her beş Erzurumlunun…

Varis
Genel Araştırmalar

Varis

Varis Kamil mürşitler, talipleri ilahi huzura ulaşmaları ve Kuran-Sünnet merkezli bir hayat yaşamaları için terbiye ederler. Şeyhlerin müritlerini tazim ve hürmete sevk etmesi kendi nefisleri için değildir. İlmin bereketinin ustada saygıya bağlı olmasındandır. Gerçek mürşitler kendilerine duyulan saygı ve sevginin Allah için olmasını arzularlar. Onlar için övgü ve yergi birdir. Övgü ve yergi kendisi için bir olmayanın hakikat adına söz söyleme yetkisi yoktur. Mürşitler peygamber varisleridir.…

Kır Nüfusu ve Milli Güvenlik
Genel Araştırmalar

Kır Nüfusu ve Milli Güvenlik

Kır Nüfusu ve Milli Güvenlik Toplam nüfusun Kır ve Kent dağılımı; kır ve kent nüfus ayrımı ülkeler bazında değişik ölçütlere göre yapılmaktadır. En yaygın ayrım; ekonomik etkinlik ve nüfusa göre yapılandır. Kır ve kent nüfus ayrımında kullanılan ayrımlardan biri, ekonomik etkinliktir. Bu ayrıma göre nüfusun yarısından fazlası, birincil ekonomik faaliyetlerden (tarım, madencilik, balıkçılık, ormancılık ve hayvancılık) kazanç sağlıyorsa kırsal; ikincil ekonomik faaliyetlerde (sanayi) ve üçüncül faaliyetlerde(…