Erzurum Araştırmaları

ERZURUM VE PETROL
ERZURUM’DA LAVAŞ (ACEM EKMEĞİ)
ERZURUM’UN BANİSİ  KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
REKLAMLARA KONU OLAN ERZURUM DEPREMİ
1924 Pasinler Depremi sonrasını anlatan Anadolu Sigorta reklamı ile birçok Erzurumlunun 1924 yılında olan bu depremden haberi olduğu ve Atatürk’ün ikinci kez bu felaketin izlerini silmek için Erzurum’a geldiğini öğrenmişlerdi...
ERZURUM’DA SAHABİLER
SAHABİ KİMDİR? Peygamber Efendimizi hayatta iken peygamber olarak gören âmâ ise onunla bir an olarak konuşan mümine Sahabe denir. Birkaç tanesine Ashap veya Sahabe denir. Sahabeleri gören kimselere tabiin denir...
BAŞKA TÜRLÜ CESURDUR BU COĞRAFYA’NIN KADINI?
Yaşadıkları coğrafyanın özellikleri insanların yüzlerine ve kişiliklerine yansır, sert iklimin insanı sert, haşin, aniden öfkelenen, atak bir huya sahip olur derler. Başka memleketler öyle midir bilemem ama Anadolu insanı ile..
Tasavvuf ve Dadaş
Dadaş kelimesi değişik şahıslarca farklı anlamlara gelecek şekilde yorumlanmıştır. Kimine göre; mert, cesur, özü sözü doğru, zalimin karşısında, mazlumun yanında olan, merhametli ve yiğit insanı temsil eder. Kimilerine göre de..
STRATEJİK OLARAK ERZURUM
Bilişim teknolojisi ve bilgisindeki hızlı gelişim ve sürekli yaşanan dinamik değişim bilgi asrı denilen günümüzde küresel yaklaşım içinde yerel değerlerin ön plana çıkarılarak, bu değerleri baskın bir şekilde tanıtıp, pazarlamayı..
ERZURUM KONGRESİNİN TOPLANMA SÜRECİ
Birinci Dünya savaşı, içinde Osmanlı İmparatorluğunun da bulunduğu İttifak devletlerinin yenilgisi ile neticelenmiştir. Gerçi Osmanlı İmparatorluğu Çanakkale ve Kutul Amare savaşlarını kazanmıştır. Savaştığı diğer cephelerde ise İtilaf devletlerinin her hangi..
ERZURUM VİLAYET DELEGELERİ
Musrafa Kemal Paşa, Hüseyin Rauf Bey Mehmet Raif efendi Hüseyin Avni Bey, Abdullahağazade Zahid Bey Alemdarzade Mehmet Tevfik Bey İsmai Hakkı Bey Mustafa Bey Maksud Efendi Dursunbey Zade Cevad Bey,..
EVVEL ZAMAN İÇİNDE MİLLİ MÜCADELE ŞEHRİ
Milli Mücadele Şehri kavramına kısa bir açıklık getirmek için şunları söyleyebiliriz. Milli Mücadele tarihi içerisinde yaşanan önemli tarihi olaylara mekân olan şehirlerdir. Tarihi kararların alındığı, savaşların yapıldığı, uğrunda ölünen şehirlerdir...
ERZURUM’DAN GÖÇ EDİLMEYECEKTİR!
Erzurum’un en büyük sorunlarından birisi Erzurum’dan sermaye, iş gücü ve hepsinden önemlisi beyin göçünün yaşanmasıdır. Bu durum şehrin sosyo- ekonomik yapısının olumsuz yönde değişimine neden olmaktadır. Göç hareketi giderek Erzurum..

Tavsiye

Mahalleden Göç