1.DÜNYA VE İstiklal SAVAŞLARININ ERZURUMLU KOMUTANLARI

1.DÜNYA VE İstiklal SAVAŞLARININ ERZURUMLU KOMUTANLARI

1.DÜNYA VE İSTİKLAL SAVAŞLARININ ERZURUMLU KOMUTANLARI

Alb. Hüseyin RAGIPALBAY

HÜSEYİN RAGIP(1866 – 1941)1

(1298 – P.1)

1866 yılında Erzurum’da doğdu. Ahmet Bey’in oğludur. 14 Aralık 1941’de vefat etti. 27 Temmuz 1879’da girdiği Harp Okulundan 12 Temmuz 1882’de teğmen rütbesiyle mezun oldu. Harp Okulundan mezun olduktan sonra Hassa Ordusu 1’inci Alay 1’inci Tabura atandı. 1. Dünya savaşı çıktığında 40’ıncı Tümen Komutanıydı. Mondros Mütarekesi’nden sonra İngilizlere esir düştü. 9 Ocak 1920’de yurda döndü. 1 Mart 1920’de emekli oldu.

 1. Dünya Savaşındaki Askerî Görevleri

 • 40’ıncı Tümen Komutanı

 • Aynı zamanda San’a Divan-ı Harp Başkanı olarak da görev yaptı

 1. Dünya Savaşında Aldığı Madalya

 • 26 Haziran 1916’da Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası ile ödüllendirildi.

YARBAY

İSMAİL NAİM SANIVAR (1865 – …)2

(1305 – P.56)

1865 yılında Erzurum’da doğdu. Recep Bey’in oğludur. 1886 yılında girdiği Harp Okulundan 28 Mayıs 1889’da teğmen olarak mezun oldu. 20 Haziran 1889’da 4’üncü Ordu 7’nci Nişancı Taburu 4’üncü Bölüğe atandı. 1. Dünya savaşı esnasında yarbay rütbesine atandı. 1 Nisan 1922’de emekli oldu.

1.Dünya Savaşındaki Askerî Görevleri

 • 29 Ekim 1916’da 29’uncu Tümen Erzurum Askerlik Şubesi Başkan Vekili,

 • 24 Nisan 1917’de 15’inci Tümen Kayseri Askerlik Şubesi Başkan Vekili,

 • Daha sonra 29’uncu Tümen Erzurum Askerlik Şubesi Başkanı Vekili,

 • 12 Haziran 1919’da 29’uncu Tümen Erzurum Askerlik Şubesi Başkanı (asaleten) olarak atandı.

YARBAY

AHMET HAMDİ GÖKÇAYLI(1873 – 1938)3

(1306 – Sv.8)

1873 yılında Erzurum’da doğdu. Süleyman Bey’in oğludur. 5 Ocak 1938’de vefat etti. 13 Temmuz 1887’de girdiği Harp Okulundan 1 Haziran 1890’da teğmen rütbesiyle mezun oldu. 18 Haziran 1890’da 19’uncu Süvari Alayı 2’nci Bölüğe atandı. 29 Kasım 1914’te yarbay rütbesine atandı. 15 Kasım 1911’de 1’inci Aşiret Alay Komutanı olarak atandı bu görevde iken 7 Eylül 1915’te emekli edildi. 30 Kasım 1917’de tekrar göreve alındı ve 11 Ocak 1919’da tekrar emekli edildi. İstiklal savaşında Ocak 1920’de tekrar göreve alındı ve 25 Temmuz 1922’de tekrar emekli edildi.

1.Dünya Savaşındaki Askerî Görevleri

 • 1’inci Aşiret Alay Komutanı olarak atandı.

 • 1’inci ihtiyat Süvari Tugay Komutanı,

 • Aras Güneyi Mıntıka Komutanı,

 • 9’uncu Kolordu Asker Alma Kurulu Divan-ı Harp Daimî Başkanı,

 • 1’inci Menzil Mıntıka Müfettişi,

 • Mürettep Süvari 1’inci Alay Komutanı

 

Yarbay mustafa SıtkiYARBAY

MUSTAFA SITKI(1871 – …)4

(1307 – Sv.7)

1871 yılında Erzurum’da doğdu. Mustafa Fazıl Bey’in oğludur. 19 Haziran 1888’de girdiği Harp Okulundan 23 Mayıs 1891’de teğmen rütbesiyle mezun oldu ve 23 Mayıs 1891’de Hassa Ordusu emrine atandı. 14 Ocak 1917’de yarbay rütbesine terfi edildi.

1 Dünya Savaşında Askerî Görevleri

 • 1914 seferberliğinde Derince İstasyon Komutanı,

 • 14 Aralık 1916’da 2’nci Süvari Alayı Komutanı,

 • 29 Kasım 1918’de Ulukışla İstasyon Komutanı

YARBAY

İBRAHİM(1868 – …)5

(1307 – Top.20)

1868 yılında Erzurum’da doğdu. Yusuf Bey’in oğludur. 1887 yılında girdiği Topçu Harp Okulundan 14 Mayıs 1891’de üsteğmen rütbesiyle mezun oldu. 8 Kasım 1891’de 4’üncü Ordu 23 Seyyar Topçu Alayı 5’inci Bölük Komutanı olarak göreve başladı. 29 Mart 1914’te yarbay rütbesine terfi ettirildi.

 1. Dünya Savaşında Askerî Görevleri

 • 1914’te seferberliğinde geçici olarak 31’inci Sahra Topçu Alay Komutanı,

 • 23 Mart 1915’te 10’uncu Kolordu açığına,

 • 24 Ekim 1915’te 10’uncu Kolordu Divan-ı Harp Başkanı,

 • 14 Ekim 1916’da Sivas Divan-ı Harb-i Örfi Başkanı,

 • Sivas’ta 3’üncü Kolordu Askerlik Dairesi Başkanlığı

BİNBAŞI

ALİ AGÂH(… – 1914)6

(1308 – P.87)

Erzurum’da doğdu. Mehmet Bey’in oğludur. 13 Haziran 1889’da girdiği Harp Okulundan 6 Mayıs 1892’de teğmen rütbesiyle mezun oldu. 15 Mayıs 1892’de 25’inci Alay 1’inci Tabur 4’üncü Bölüğe atandı. 27 Nisan 1911’de binbaşı rütbesine terfi ettirildi. 22 Ağustos 1914’te 86’ncı Alay Komutanı olarak tayin edildi.Bu görevinde iken 26 Aralık 1914’te Sarıkamış Muharebesi’nde şehit oldu. Şehit olduğu tarihten itibaren ailesine yarbay rütbesi üzerinden maaş bağlanmıştır.

 1. Dünya Savaşında Askerî Görevleri

 • 86’ncı Alay Komutanı

 

YARBAY

HÜSEYİN HİLMİ İNCEÖREN(1868 – 1946)7

(1308 – Ağ.Top.1)

1868 yılında Erzurum’da doğdu. Mahmut Bey’in oğludur. 13 Mart 1888’de girdiği Topçu Harp Okulundan 2 Mayıs 1892’de üsteğmen rütbesiyle mezun oldu. 22 Haziran 1892’de 4’üncü Ordu Erzurum Kale Topçu Alayı 5’inci Tabur 3’üncü Bölüğe atandı. 26 Mart 1913’te Edirne Muharebelerinde Bulgarlara esir düştü bu esaret sürecinde Fransızca öğrendi ve 24 Ekim 1913’te esaretten döndü. 14 Haziran 1915’te yarbay rütbesine atandı. 14 Eylül 1916’da emekli edildi. 23 Ağustos 1919’da rütbesi iade edilerek göreve alındı. İstiklal savaşı esnasında 11 Ağustos 1920’de Uzunköprü’de Yunanlar tarafından esir edildi. Üç sene Korfu’da esarette kaldı. Esaretten kurtulduktan sonra 11 Haziran 1923’te emekli oldu.13 Eylül 1946 tarihinde vefat etti.

 1. Dünya Savaşında Askerî Görevleri

 • 11’inci Ağır Topçu Alayı 1’inci Taburu Komutanı,

 • 14 Haziran 1915’te 12’nci Ağır Topçu Alayı Komutanı olarak tayin edildi.

 • Daha sonra Üst Subay Divan-ı Harp Üyesi

BİNBAŞI

FERİT(… – …)8

(1309 – P.102)

Erzurum’da doğdu. Mehmet Bey’in oğludur. 1890 yılında girdiği Harp Okulundan 23 Mart 1893’te teğmen rütbesiyle mezun oldu. 3 Ağustos 1893’te 4’üncü Ordu 29’uncu Alay 3 ncü Tabur 2’nci Bölüğe atandı

 1. Dünya Savaşında Askerî Görevleri

 • 52’nci Alay Komutan Muavini,

 • 15 Ocak 1915’te Diyarbakır Askerlik Dairesi Başkanı olarak atandı. 30 Temmuz 1918’de açığa alındı.

İstiklal Savaşında Askeri Görevleri

 • 10 Ocak 1920’de 1’inci Kolordu 16’ncı Ağır Topçu Alayı Komutanı olarak atandı.

BİNBAŞI

MEHMET FAİK(1872 – …)9

(1309 – Sv.16)

1872 yılında Erzurum’da doğdu. Ali Rıza Bey’in oğludur. Erzincan Askerî Ortaokulundan mezun oldu. 1890 yılında girdiği Harp Okulundan 23 Mart 1893’te teğmen rütbesiyle mezun oldu. 23 Mart 1893’te 4’üncü Ordu 23’üncü Süvari Alayı 4’üncü Bölüğe Öğretmen olarak atandı

 1. Dünya Savaşında Askeri Görevleri

 • 1’inci Aşiret Tümeni 4’üncü Alay Komutanı olarak atandı ve Doğu Cephesi’nde savaştı.

 • 1916’da Menzil Nakliye Kolları emrine,

 • Daha sonra Erzurum, Yeniköy, Şerefiye, Divriği, Kemah Nokta Komutanı,

İstiklal Savaşında Askeri Görevleri

 • Karaköse 2’nci Aşiret Süvari Tugay Komutanı,

 • 4’üncü İhtiyat Süvari Alayı Komutanı

ALBAY

MEHMET FAHRETTİN BARTAÇIN (1872 – …)10

(1309 – Sv.18)

1872 yılında Erzurum’da doğdu. Hasan Kâmil Bey’in oğludur. 13 Haziran 1890’da girdiği Harp Okulundan, 16 Mart 1893’te teğmen rütbesiyle mezun oldu. Harp Okulundan mezun olduktan sonra Erzincan’da bulunan 4’üncü Ordu 19’uncu Alay 2’nci Bölüğe atandı. 12 Temmuz 1930’da emekli edildi.

1 . Dünya Savaşında ve İstiklal Savaşında Askerî Görevleri

 • 26 Nisan 1912’de Van Müstakil Aşiret Süvari Tugayı 18’inci Aşiret Süvari Alayı Komutanlığına atandı. Bu görevde iken Birinci Dünya Savaşı’na katıldı.

 • 15 Şubat 1916’da Van Bağımsız Tugay Komutanlığına Vekaleten atandı.

 • Daha sonra sırasıyla Bitlis’te Halil Bey Grubu İdare Başkanı, Hınıs Nokta Komutanı, Erzurum, Erzincan ve Bayburt Menzil hatlarının teftişi ile görevlendirildi.

 • 1916 yılında Askerî Lise Müdürlüğüne, lisenin kapatılması üzerine 1917 yılında 3’üncü Ordu Menzilinin Şebinkarahisar’daki 3’üncü Müfettişlik Kolları Komutanlığına,

 • 1918 yılında Zile Astsubay Okulu Müdürlüğüne atandı.

 • 3’üncü Kolordu Komutanlığının emri ile Zile’de çıkan ayaklanmayı bastırmakla görevlendirildi.

 • Daha sonra Bağımsız Süvari Tugay Komutanı,

 • 1 Mart 1921’de Merkez Ordusuna bağlı 13’üncü Müstakil Süvari Tugay Komutanı,

 • 4 Nisan 1921’de 14’üncü Süvari Tümen Komutan Vekili olarak atandı.

 • 13 Mayıs 1921’de Merkez Ordusu emrine verildi ve Ladik Mıntıkasına gönderildi.

 • Bu mıntıkanın lağvı üzerine 14 Ocak 1922’de 55’inci Süvari Alay Komutanı olarak tayin edildi.

 1. Dünya Savaşında ve İstiklal Savaşında Aldığı Madalyalar : 26 Aralık 1915’te Harp Madalyası, 12 Kasım 1926’da Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası

 

tümgeneral rüştü erdelhunTÜMGENERAL

RÜŞTÜ ERDELHUN( 1872 – 1926)11

(1309 – Sahra Top.8)

1872 yılında Erzurum’da doğdu. Ömer Bey’in oğludur. 1 Haziran 1890 tarihinde girdiği Topçu Harp Okulundan 8 Nisan 1893’te üsteğmen rütbesiyle mezun oldu. 22 Kasım 1893’te 4’üncü Ordu 24’üncü Seyyar Topcu Alayı Yaverliğine atandı. Askerlik süresince Başkomutanlık Mahkemesi Üyeliği(22 Aralık 1922), 9’uncu Kolordu Komutan Vekilliği yaptı. Bu görevi esnasında Erzurum Milletvekili olarak seçildi. 13 Temmuz 1926 tarihind1 Temmuz 1914’te 9’uncu Kolordu Topçu Alayı Komutanı.

1 Ekim 1915’te 28’inci Tümen Komutanı, (Kafkas Cephesi’nde)364

17 Aralık 1916’da 9’uncu Kafkas Tümeni Komutanı,

27 Kasım 1919’da 3’üncü Kafkas Tümeni Komutanı,e İzmir suikastıyla ilgisi görülerek idam edildi.

 1. Dünya ve İstiklal Savaşındaki Askerî Görevleri

 • 1 Temmuz 1914’te 9’uncu Kolordu Topçu Alayı Komutanı.

 • 1 Ekim 1915’te 28’inci Tümen Komutanı, (Kafkas Cephesi’nde)364

 • 17 Aralık 1916’da 9’uncu Kafkas Tümeni Komutanı,

 • 27 Kasım 1919’da 3’üncü Kafkas Tümeni Komutanı,

İstiklal Savaşındaki Askeri Görevleri.

 • 9 Ekim 1920’de 15’inci Kolordu Komutan Vekili ve aynı zamanda Trabzon Vali Vekili olarak tayin edildi.

 • 22 Aralık 1922’de Başkomutanlık Mahkemesi Üyesi,

 • 7 Ocak 1923’te 9’uncu Kafkas Tümeni Komutanı,

 • Daha sonra 9’uncu Kolordu Komutan Vekili,

 • 6 Ağustos 1923 tarihinde komutanlık görevinin yanı sıra Erzurum Milletvekili olarak seçildi.

 1. Dünya Savaşında Aldığı Madalyalar :

10 Mayıs 1916’da Harp Madalyası,

22 Ekim 1916’da Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası,

23 Ocak 1917’de Muharebe Gümüş İmtiyaz Madalyası,

23 Mayıs 1917’de Alman İkinci Sınıf Demir Salip Nişanı,

28 Mart 1918’de Altın Liyakat Madalyası,

 1. İstiklal Savaşında Aldığı Madalyalar: 21 Nisan 1924’te TBMM tarafından Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

BİNBAŞI ALİ KEMAL (… – 1918)12

(1309 – Sahra Top 11)

Erzurum’da doğdu. Cemal Bey’in oğludur. 17 Haziran 1889’da girdiği Topçu Harp Okulundan 8 Nisan 1893’te üsteğmen rütbesiyle, mezun oldu. Hassa Ordusu Seyyar Topçu Alayına atandı. 2 Ekim 1918’de İspanyol nezlesinden dolayı vefat etti.

1. Dünya Savaşındaki Askerî Görevleri

1 Temmuz 1914’te 10’uncu Kolordu 32’nci Alay Komutanı olarak atandı. 17 Ekim 1916’da emekli edildi. 21 Şubat 1918’de tekrar göreve alındı.

KURMAY

ALBAY AHMET TEVFİK (1874 – 1921)13

(1310 – P.3)

1874 yılında Erzurum’da doğdu. Mehmet Bey’in oğludur. 4 Mart 1921’de vefat etti. 13 Haziran 1891’de girdiği Harp Okulundan 16 Mart 1894’te teğmen, devam ettiği Harp Akademisinden 16 Mart 1897’de kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu. 16 Mart 1897’de Genelkurmay 3’üncü Şubeye ataması yapıldı. 23 Mayıs 1911’de Erzurum İstihkâmlarının tamiri için oluşan komisyona görevlendirildi Balkan ve Birinci Dünya Savaşı Tahkik Heyeti Üyesi olarak görev yaptığı esnada 4 Mart 1921’de vefat etti.

 1. Dünya Savaşında Askerî Görevleri

 • 12 Ocak 1914’te 2’nci Kolordu 14’üncü Alay Komutanı,

 • 12 Ocak 1915’te geçici olarak 26’ncı Halep Tümeni Askerlik Dairesi Başkanı olarak atandı.

 • 2 Haziran 1915’te Almanya’daki Harp Tarihi Şubesi çalışmalarını görmek üzere Almanya’ya gitti.

 • 26 Aralık 1916’da Harp Tarihi Şubesine atandı.

 • 23 Eylül 1917’de 8’inci Ordu’da ihtiyat kıtaatında alay komutanlığı ve tümen komutanlığında staj gördü.

 1. Dünya Savaşında Aldığı Madalyalar

 • 15 Aralık 1913’te Üçüncü Dereceden Mecidî Nişanı,

 • 25 Temmuz 1916’da Harp Madalyası,

 • 23 Eylül 1917’de Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası,

 • 15 Ekim 1917’de Alman İkinci Sınıf Demir Salip Nişanı,

 • 19 Ekim 1917’de Avusturya – Macaristan İmparatorluğu’nun Üçüncü Sınıf Harp Alametli Liyakat-ı Askerî Nişanı,

 • 16 Eylül 1918’de Üçüncü Dereceden Osmani Nişanı (Kınıçlıya Tahvili) ile ödüllendirildi.

Yarbay İSHAK (1874 – …)14

(1310 – P.163)

1874 yılında Erzurum’da doğdu. Mustafa Bey’in oğludur. Temmuz 1891’de girdiği Harp Okulundan 20 Mart 1894’te teğmen rütbesiyle mezun oldu ve 20 Mart 1894’te 4’üncü Ordu emrine atandı. 1 Dünya savaşı başladığında 11 Ağustos 1914’te atanmış olduğu 97’nci Alay 1’inci Tabur Komutanı görevini yürütmekteydi

 1. Dünya Savaşında Askerî Görevleri

11 Ağustos 1914’te 97’nci Alay 1’inci Tabur Komutanı,

1915 yılında 97’nci Alay Komutan Vekili,

Ekim 1917’de 37’nci Tümen 111’inci Alay 1’inci Tabur Komutanı,

22 Mayıs 1918’de 36’ncı Kafkas Tümeni 106’ncı Alay Komutanı,

Aynı zamanda 36’ncı Kafkas Tümeni Komutan Muavini,

3 Aralık 1918’de Erzurum Merkez Komutanı,

16 Şubat 1919’da 11’inci Tümen 18’inci Alay Komutanı,

Daha sonra 12’nci Tümen Komutan Vekili,

24 Temmuz 1919’da 17’nci Tümen Askerlik Dairesi Başkanı,

3 Eylül 1919’da 28’inci Tümen Askerlik Dairesi Başkanı,

17 Ocak 1920’de Merkez Komutanı olarak atandı.

17’nci Alay Komutanı,

9’uncu Tümen Komutanı olarak tayin edildi.

1.Dünya Savaşında Aldığı Görevler

23 Eylül 1917’de Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası ile ödüllendirildi.

YARBAY

OSMAN BESİM AKAR (1872 – 1938)15

(1310 – Sv.26)

1872 yılında Erzurum’da doğdu. Bekir Bey’in oğludur. 3 Kasım 1938’de vefat etti. 1891’de girdiği Harp Okulundan 20 Mart 1894’te teğmen olarak mezun oldu. Harp Okulunu bitirdikten sonra 4’üncü Ordu emrine atandı.1. Dünya savaşı başladığında 15 Ekim 1912’de 14’üncü Aşiret Süvari Alay Komutan Vekilliği görevindeydi. • 23 Haziran 1928’de emekli oldu.

1.Dünya Savaşında Askeri Görevleri

 • 1 Kasım 1914’te Ruslarla yapılan savaşta Diyadin Gediği mevkisinde esir düştü. 1920’de esaretten döndü.

İstiklal Savaşında Askeri Görevleri

 • 1 Ağustos 1920’de 9’uncu Kolordu emrine,

 • Daha sonra 7’nci Süvari Tümeni emrine ve merkezi Hasankale’de bulunan Badilli Aşiret Alayına, 15 Ağustos 1922’de Badilli Aşiret Alay Komutanlığına atandı.

İstiklal Savaşında Aldığı Madalyalar: TBMM tarafından kırmızı şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

 

YARBAY MEHMET TAHSİNYARBAY

MEHMET TAHSİN (1875 – …)16

(1310 – Sv.34)

1875 yılında Erzurum’da doğdu. Hacı Mehmet Bey’in oğludur. 13 Ekim 1891’de girdiği Harp Okulundan 20 Mart 1894’te teğmen rütbesiyle mezun oldu. 20 Mart 1894’te 4’üncü Ordu emrine atandı.10’uncu İhtiyat Süvari Alayı Komutanı ilken 1. Dünya savaşı başladı. 31 Temmuz 1926’da 5’inci Kolordu Divan-ı Harp Üyesi olarak atandı. 23 Haziran 1928’de emekli oldu.

1.Dünya Savaşında Askeri Görevleri

 • 10’uncu İhtiyat Süvari Alayı Komutanı Bu görevde iken Erzincan, Tercan, Bayburt Muharebelerinde bulundu.

 • Mondros Mütarekesi’nde 11’inci Kolordu Harput Askerlik Şubesi Başkanı görevindeydi. Daha sonra 11’inci Kolordu Divan-ı Harp Başkanı, 6’ncı Süvari Alayı Komutanı olarak görev yaptı.

İstiklal Savaşında Askeri Görevleri

 • 1 Ocak 1921’de 21’inci Alay Komutanı olarak atandı. Bu görevde iken Afyon, Beyşehir bölgesindeki muharebeler ile Sakarya Meydan Muharebesi’ne katıldı.

 • Daha sonra Kocaeli Kuvayımilliye ve Nizamiye Komutanı olarak görev yaptı. 15 Ekim 1921’de 36’ncı Süvari Alay Komutanı olarak atandı 18 Temmuz 1922’de Mürettep Süvari 1’inci Alay Komutanı vazifesini yürüttü.

İstiklal Savaşında Aldığı Madayalar:, TBMM tarafından Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

BİNBAŞI

HAYRİ (1875 – …)17

(1310 – Sv.49)

1875 yılında Erzurum’da doğdu. Ömer Bey’in oğludur. 13 Haziran 1891 tarihinde girdiği Harp okulundan 1911 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu 19 Kasım 1911’de 6’ncı Süvari Alayı 2’nci Bölüğe atandı. 1. Dünya Savaşı başladığında 29 Kasım 1914’te atanmış olduğu 5’inci İhtiyat Süvari Alay Komutanı görevini yürütüyordu. Daha sonra 20’nci Süvari Alayı Komutanı olarak atandı. Bu görevde iken muharebede yaralanarak İstanbul’a geldi ve tedavi gördü. Ekim 1917’de geçici olarak 7’nci Ordu Menziline ve 17 Mayıs 1918’de Kafkas Süvari Tümeni 1’inci Alay Komutanı olarak atandı. 14 Eylül 1915’te Gümüş Muharebe Liyakat Madalyası ile ödüllendirildi.

 

ALİ VASIF TELLİBİNBAŞI

ALİ VASIF TELLİ (1873 – 1936)18

(1311 – Sv.55))

1873 yılında Erzurum’da doğdu. İshak Reşat Bey’in oğludur. 22 Mart 1936’da vefat etti. 30 Nisan 1893’te girdiği Harp Okulundan 29 Ocak 1895’te teğmen rütbesiyle mezun oldu. Harp Okulundan mezun olduktan sonra 4’üncü Ordu Komutanlığı emrine verildi. 30 Temmuz 1914’te Gevaş Jandarma Tabur Komutanı olarak atandı ve Birinci Dünya Savaşı’na bu taburla katıldı.Daha sonra Seyyar Jandarma Tümeni Başkale Alay Komutanı olarak bütün muharebelere katıldı. Dilman civarındaki Soğancık Muharebesi’nde büyük yararlık gösterdi. Yaralanması üzerine Van Sabit Jandarma Alayına verildi. Savaş sonuna kadar Musul Jandarma Merkez Tabur Komutanı olarak görev yaptı. Diyarbakır Jandarma Tabur Komutanı iken 13 Mart 1919’da emekliye ayrıldı. TBMM’nin I. Döneminde Genç Milletvekili olarak görev yaptı. 17 Mart 1921’de cephede görev yapmak üzere izinli sayıldı.

 

Albay_Mehmet_TevfikALBAY

MEHMET TEVFİK (1876 – …)19

(1895-b.P.184)

1876 yılında Erzurum’da doğdu. Emin Bey’in oğludur. 20 Mayıs 1892’de girdiği Harp Okulundan 13 Mart 1895’te teğmen rütbesiyle mezun oldu. 18 Ağustos 1895’te 4’üncü Ordu 31’inci Alay 2’nci Tabur 4’üncü Bölüğüne atandı. 19 Ekim 1912’de açığa alındı 1 ay sonra 28 Kasım 1912’de göreve iade edildi. 27 Kasım 1913’te 2’nci Kolordu 2’nci Nişancı Alayı 1’inci Taburuna atandı. Bu görev esnasında 1. Dünya savaşına katıldı. 21 Şubat 1916’da 42’nci Alay 1’inci Tabur Komutanı, Daha sonra 55’inci Alay Komutanı olarak atandı. 1 Mart 1919’da esir edildi. 27 Ocak 1920’de Anadolu’ya geçti ve 23’üncü Tümen 69’uncu Alaya tayin edildi. Bu görevinde iken Sakarya Meydan Muharebesi’ne katıldı.Daha sonra 68’inci Alaya atandı ve Büyük Taarruza katıldı. 1916 yılında Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası, Alman İmparatorluğu’nun İkinci Sınıf Demir Salip Madalyası, 1918 yılında Dördüncü Dereceden Osmani Nişanı ile ödüllendirildi.

YARBAY

REŞİT PALABIYIKOĞLU (1876 – 1921)20

(1311 – b.P.203)

1876 yılında Erzurum’da doğdu. Hacı İbrahim Bey’in oğludur. 13 Mayıs 1892 tarihinde girdiği Harp Okulundan, 13 Mart 1895 tarihinde teğmen rütbesiyle mezun oldu. Harp Okulundan mezun olduktan sonra Atik 4’üncü Ordu 2’nci Tabur 3’üncü Bölüğe, (Bu tabur Mart 1897’de 30’uncu Alay 3’üncü Tabur ismini almıştır.) atandı. 1. Dünya savaşı çıktığında 19 Ekim 1912’de 2’nci Kolordu 13’üncü Nizamiye Alayı 3’üncü Taburda görevliydi 16 Temmuz 1921’de şehit oldu.

 1. Dünya ve İstiklal Savaşındaki Askerî Görevleri

23 Kasım 1897’de 4’üncü Ordu 58’inci Alay 1’inci Tabur Diyarbakır 4’üncü Bölüğe,( Bu tabur 9 Şubat 1898 tarihinde 3’üncü Ordu 57’nci Alay 1’inci Diyarbakır Taburu 4’üncü Bölük ismini almıştır.). 1. Dünya savaşı çıktığında 11 Haziran 1912’de atanmış olduğu 1’inci Müfettişlik Hırka-i Şerif (İstanbul) Redif Taburu 3’üncü Bölüğünde görevliydi. 16 Temmuz 1921’de şehit oldu.

 1. Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşında Askeri Görevleri.

 • 8 Temmuz 1915’te 14’üncü Alay 1’inci Tabur Komutanlığına,

 • 3 Haziran 1918’de 14’üncü Alay Komutanlığına atandı.

 • 30 Ekim 1918 tarihinde İngilizlere esir düştü. 11 Mayıs 1920’de esaretten döndü.

 • 20 Temmuz 1920’de 2’nci Tümen 62’nci Alay Komutanlığına atandı.

 • 24 Mart 1921 152’nci Kolordu 38’inci Alay Komutanı olarak katıldı.

1, Dünya Savaşında Aldığı Madalyaları : 30 Haziran 1915’te Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası ile ödüllendirildi.

BİNBAŞI

NEDİM (1876 – …)21

(1311 – c.Sv. 23)

1876 yılında Erzurum’da doğdu. Ali Rıza Bey’in oğludur. 29 Nisan 1893’te girdiği Harp Okulundan 28 Ocak 1896’da mezun oldu. Harp Okulundan mezun olduktan sonra Trablusgarp’ta 37’nci Süvari Alayına misafir olarak gönderildi. Birinci Dünya Savaşı’nda 3’üncü Süvari Tümeni 8’inci Süvari Alayı Komutan Vekili olarak görev yaptı.19 Nisan 1923’te emekli oldu.

BİNBAŞI

YUSUF CEMAL(1877 – …) 22

(1311 – c.Sv.77)

1877 yılında Erzurum’da doğdu. Mehmet Bey’in oğludur. 1893 yılında girdiği Harp Okulundan 28 Ocak 1896 tarihinde teğmen rütbesiyle mezun oldu. 28 Ocak 1896’da 2’nci Nizamiye Süvari Alayına (misafireten) atandıktan sonra 13 Mart 1897’de 23’üncü Nizamiye Süvari Alayı 5’inci Bölüğünde asıl ataması yapıldı. 1912 yılında 3’üncü İhtiyat Tümeni emrinde iken 1. Dünya Savaşı başladı.

1.Dünya Savaşında ve İstiklal Savaşında Askeri Görevleri

 • 18 Nisan 1916’da 5’inci Menzil Hat Kuvvetler Komutanı,

 • Daha sonra 3’üncü Menzil Müfettişliği Kollar Komutanı,

 • 6’ıncı Bölge Kollar Komutanı,

 • Mondros Mütarekesi’nde Bayburt Hat Komutanı,

 • 1918 yılında 15’inci Kolordu Divanıharp Başkanı olarak atandı.

 • 1919 yılında 3’üncü Kolordu emrine, 1919 yılında Amasya’da bulunan 3’üncü Kolordu Nakliye Tabur Komutanı,

 • 9 Şubat 1921’de Sivas Menzil Müfettişliği emrine,

 • Daha sonra Suşehri Nokta Komutanı,

 • Afyonkarahisar Nokta Komutanı olarak atandı.

 1. Dünya Savaşında Aldığı Madalya : 1906 yılında Liyakat Madalyası ile ödüllendirildi.

ALBAY ALİ RIZA (1873 – 1944)23

(1311 – c.Sv.79)

1873 yılında Erzurum’da doğdu. Ömer Bey’in oğludur. 29 Nisan 1893 tarihinde girdiği Harp Okulundan, 28 Ocak 1896’da teğmen rütbesiyle mezun oldu. 28 Ocak 1896’da 4’üncü Ordu emrine atandı. 17 Ağustos 1910’da 8’inci Süvari Alayı 4’üncü Bölüğe görevlendirildi 1. Dünya savaşı başladığında bu görevdeydi. 14 Mart 1916’da 8’inci Süvari Alayına tayin edildi. Bu görevinde iken İkinci Salt Muharebesi’ne katılarak muharebedeki başarısından dolayı asaleten 8’inci Süvari Alayı Komutanı olarak atandı. Daha sonra İngilizlere esir düştü. 17 Eylül 1920’de esaretten döndü. 5 Ekim 1921’de İnebolu yoluyla Anadolu’ya geçti ve Şark Ordusu emrine atandı. Daha sonra Karaköse’de bulunan 7’nci Süvari Tümeni emrine atandı. Daha sonra Hınıs’ta Aşiret Süvari Alayı Komutanı, Sarıkamış’ta 16’ncı Süvari Alayı Komutanı olarak İstiklal Savaşında görev aldı. 30 Ağustos 1929’da albay rütbesine terfi ettirildi. 14 Şubat 1932’de Ankara’da Millî Savunma Bakanlığı Hesapları Teftiş Heyeti Müfettişliğine atandı. Bu görevinde iken 9 Mayıs 1932 tarihinde emekli oldu. 1944 yılında vefat etti.

Nişan ve Madalyaları: 8 Şubat 1917’de Harp Madalyası, 8 Ağustos 1917’de Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası, TBMM tarafından Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

 

 

KURMAY ALBAY

ALİ REMZİ ALÇITEPE (1872 – 1935)24

(1311 – c.Top.1)

1872 yılında Erzurum’da doğdu. İsmail Bey’in oğludur. 22 Mayıs 1892 tarihinde girdiği Topçu Harp Okulundan 1895 yılında üsteğmen rütbesiyle mezun oldu. Fransızca ve Almanca biliyordu. Kasım 1914’te albay rütbesine terfi ettirildi. 1935 yılında vefat etti.

 1. Dünya Savaşında Askerî Görevleri

 • Kasım 1914’te Gelibolu’da bulunan 7’nci Tümen Komutanı,

 • Daha sonra Kirte Boğazı sahili arasındaki Sol Kanat Mıntıkası Komutanı olarak atandı.

 • 6 Mayıs 1915’te yaralanarak İstanbul’a tedavi için gitmiştir.

 • Daha sonra 24’üncü Tümen Komutanı olarak tayin edildi.

 • 12’nci Tümen ile Anafartalar’da bulundu.

 • Mayıs 1916 Bursa Esirler Garnizonu Komutanı,

 • Aralık 1916’da 5’inci Fatih Tümeni Askerlik Dairesi Başkanı,

 • Daha sonra 2’nci Kolordu Askerlik Dairesi Başkan Vekili olarak atandı.

BİNBAŞI

AHMET ZEKİ (1874 – …)25

(1312 – Top.17)

1874 yılında Erzurum’da doğdu. Osman Bey’in oğludur. 5 Mayıs 1893 tarihinde girdiği Topçu Harp Okulundan 15 Şubat 1897’de üsteğmen rütbesiyle mezun oldu. 15 Şubat 1897’de 4’üncü Ordu emrine atandı.

1.Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşında Askeri Görevleri

 • 24 Şubat 1914’te 9’uncu Kolordu 17’nci Alay 1’inci Sahra Topçu Taburu Komutanı olarak atandı. 16 Kasım 1915’te yaralandı.

 • 30 Ağustos 1916’de 29’uncu Sahra Topçu Alayı Komutanı Vekili,

 • 28 Kasım 1916’da 56’ncı Alay 1’inci Tabur Komutanı,

 • 29 Temmuz 1917’de 47’nci Sahra Topçu Alayı Komutanı,

 • 7 Ocak 1920’de 60’ıncı Sahra Topçu Alayı Komutan Yardımcısı olarak tayin edildi.

 • 17 Ekim 1920’de açığa alındı.

 • 4 Nisan 1922’de Otomobil Tamirhanesi Müdürü olarak atandı.

 1. Dünya Savaşında Aldığı Nişan ve Madalyaları : 21 Eylül 1914’te Dördüncü Dereceden Osmani Nişanı, 8 Mayıs 1916’da Gümüş Muharebe Liyakat Madalyası, 25 Mayıs 1918’de Avusturya – Macaristan İmparatorluğu’nun Üçüncü Sınıf Liyakat-ı Askerî Nişanı ile ödüllendirildi.

 

TEVFİK ATALAYALBAY

MEHMET TEVFİK ATALAY(1878 – …) 26

(1313 – P.445)

Aile Durumu

1878 yılında Erzurum’da doğdu. İbrahim Bey’in oğludur. 15 Nisan 1895’te girdiği Harp Okulundan 24 Ocak 1898’de teğmen rütbesiyle mezun oldu. 24 Ocak 1898’de 2’nci Edirne Ordusu 9’uncu Piyade Alayı 3’üncü Tabur 2’nci Bölüğe atandı. 26 Mart 1913’te Edirne’nin düşmesi üzerine Bulgarlara esir düştü. 24 Ekim 1913’te esaretten döndü. Daha sonra levazım sınıfından piyade sınıfına nakledildi. 1 Mayıs 1924’te yarbay rütbesine terfi ettirildi. 18 Eylül 1927’de tekrar piyade sınıfına nakledildi.9 Ekim 1927’de 17’nci Tümen 63’üncü Alay Komutan Muavini olarak tayin edildi ve bu görevde iken emekliye ayrıldı

1.Dünya Savaşında ve İstiklal Savaşında Askerî Görevleri

 • Nisan 1914’te Halep Subay Talimgâhına,

 • 3 Mayıs 1915’te Muhafız Alayı 2’nci Tabur Komutanı,

 • Daha sonra 23 Tümen 69’uncu Alay 2’nci Tabur Komutanı,

 • 4 Ağustos 1916’da Adana Bölgesi Komutanlığı Kurmaylığı 2’nci Şube Müdürü,

 • Daha sonra 10’uncu Tümen 30’uncu Alay Komutanı (bu birlikle Çürüksu harekâtına katılmıştır.)

 • 18 Eylül 1921’de Kocaeli Grubu Levazım Başkanı,

 • 22 Ekim 1922’de 1’inci Ordu emrine,

Nişan ve Madalyaları :TBMM tarafından Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

 

YARBAY HALİL HİLMİYARBAY

HALİL HİLMİ (1876 – …)27

(1313 – Sv.26)

1876 yılında Erzurum’da doğdu. Reşit Bey’in oğludur. 15 Nisan 1895’e girdiği Harp Okulundan 24 Ocak 1898’de teğmen rütbesiyle mezun oldu. 24 Ocak 1898’de 2’nci Ordu 12’nci Süvari Alayı 5’inci Bölüğe atandı. Felah-ı Vatan Grubu ve M.M. Grubuna girerek Millî Mücadele yararına çalışmıştır. 1 Mayıs 1924’te yarbay rütbesine terfi ettirildi. Aralık 1922’de açığa alındı. 15 Ocak 1931’de emekli oldu.

 1. Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşında Askerî Görevleri

 • 14 Eylül 1914’te 2’nci Kolordu Cephane Kolları 2’nci Tabur Komutanı,

 • 3 Mart 1915’te Irak’ta 6’ncı Ordu emrine atandı

 • Mayıs 1915’te Irak Cephesi Sol Kanadında Fazıl Mehmet Paşa Müfrezesi Süvari Komutanı,

 • Haziran 1915’te Dicle Cephesi Müfreze Komutanı,

 • 14 Eylül 1915’te 31’inci Süvari Alay Komutanı,

 • 7 Eylül 1917’de 33’üncü Süvari Alay Komutan Vekili,

 • 22 Mart 1918’de 6’ncı Ordu Menzil Müfettişliği emrine,

 • Nisan 1918’de Midyat Menzil Mıntıka Müfettiş Vekili

 • 4 Kasım 1918’de İhracaat Şubesi Müdür Yardımcısı,

 • 18 Aralık 1918’de Personel Dairesi Emeklilik Şubesine,

 • 5 Kasım 1919’da Personel Dairesi Levazım Şubesi Müdürü,

 • Daha sonra aynı şubenin Kısım Amirliğine tayin edildi.

Nişan ve Madalyaları: 1916 yılında Harp Madalyası ile ödüllendirildi.

YARBAY

MUSTAFA VUSLAT ERKIRAL (1877 – ….)28

(1313 – Sv.28)

1877 yılında Erzurum’da doğdu. Ali Rıza Bey’in oğludur. 13 Nisan 1895’te girdiği Harp Okulundan 23 Ocak 1898’de mezun oldu. Harp Akademisinden mezun olduktan sonra 4’üncü Ordu Nizamiye Süvari 24’üncü Alay emrine atandı.15 Ekim 1921’de yarbay rütbesine atandı. 30 Kasım 1927’de emekli oldu.

 1. Dünya Savaşında ve İstiklal Savaşında Askerî Görevleri

 • Birinci Dünya Savaşı başlarında 9’uncu Tugay ile Kızıl Viran Muharebelerine katılmış ve 24 Aralık 1914’te burada yaralanarak bir ay Erzurum’da tedavi görmüştür. Daha sonra görevine tekrar dönmüştür. Daha sonra 4’üncü Ordu Divanıharp Üyeliğine atandı.

 • 1916’da 21’inci Alay Komutanlığı Vekâletine,

 • Daha sonra yine aynı yıl Kafkas Süvari 1’inci Alay Binbaşılığına,

 • Alay Komutanının hastalanması üzerine 1’inci Alay Komutanlığının altı ay Vekâletine,

 • 1917 yılında Filistin Cephesi’ne gitmesinden sonra 11’inci Kafkas Süvari Alayına naklen,

 • Bu Cepheye gittikten sonra Kafkas 9’ncu Alay Komutan Muavinliğine,

 • 30 Eylül 1918’de İngilizlere esir düştü. 21 Nisan 1919’da İstanbul’a tekrar döndü. Burada tekrar görev isteğiyle 15’inci Kolordu emrine atanarak Erzurum’a gitti.

 • 2 Temmuz 1919’da Kolordu Lise Müdürlüğüne,

 • Daha sonra bütün Kolordu Okulları Müdürlüğüne,

 • Daha sonra Okullar Müfettişliğine,

 • 7 Aralık 1920’de 9’uncu Kolordu Ahz-ı Asker Heyeti Subay ve Üst Subay Divanıharpleri Başkanlığına,

 • 25 Mayıs 1921’de 6’ncı Süvari Tümenine mensup 16’ncı Alay Komutan Vekâletine,

 • Daha sonra aynı Alay Komutanlığına asaleten,

 • 3 Mayıs 1922’de 9’uncu Kolordu Sanayi Okulu Müdürlüğüne atandı.

Nişan ve Madalyaları 1914 yılında Gümüş Muharebe liyakat Madalyası, 1914 yılında Harp Madalyası, İkinci Dereceden Salip Nişanı, Liyakat Madalyası ile ödüllendirildi.

 

BİNBAŞI

MUSTAFA SABRİ (1875 – 1916)29

(1313 – Sv.43)

1873 yılında Erzurum’da doğdu. Mehmet Bey’in oğludur. 15 Nisan 1895’te girdiği Harp Okulundan 24 Ocak 1898’de teğmen rütbesiyle mezun oldu ve 24 Ocak 1898’de 4’üncü Ordu emrine atandı. 30 Kasım 1915’te binbaşı rütbesine terfi ettirildi. Kafkas Cephesinde Mürettep Süvari 2’nci Alay Komutanı iken savaşta başına isabet eden bir mermi sonucu 26/27 Mart 1916’da şehit oldu.

1.Dünya Savaşında Askeri Görevleri

 • 18 Eylül 1914’te 21’inci Süvari Alayı 5’inci Bölüğüne,

 • Daha sonra 25’inci İhtiyat Süvari Alayı Komutan Vekili olarak atandı.

 • Mürettep Süvari 2’nci Alay Komutanı iken şehit oldu

Nişan ve Madalyaları : Harp Madalyası ile ödüllendirildi.

 

ALBAY

ŞEVKET AKALIN (1878 – …)30

(1313 – Top.8)

1878 yılında Erzurum’da doğdu. Süleyman Bey’in oğludur. 27 Nisan 1894’te girdiği Topçu Harp Okulundan 31 Ocak 1898’de üsteğmen rütbesiyle mezun oldu. 31 Ocak 1898’de 4’üncü Ordu emrine atandı. Temmuz 1922’de Erzurum Müstahkem Mevki Komutanlığına atandı. Bu görev esnasında 1 Eylül 1922’de albay rütbesine terfi ettirildi. 23 Ağustos 1928’de Topçu Okulu Öğretmeni olarak atandı. Bu görev esnasında iken 9 Eylül 1931’de emekli oldu.

 1. Dünya Savaşında ve İstiklal Savaşında Askerî Görevleri

 • 14 Ağustos 1914’te Birinci Dünya Savaşı seferberliği dolayısıyla 3’üncü Ordu Menzil Cephane Komutanlığı Mülhaklığına,

 • Daha sonra 33’üncü Tümen, 29’uncu Alay 2’nci Tabur Komutanı, (Bu birlikle Kafkas Cephesi’ne gitti ve burada yapılan muharebelere katıldı.)

 • 14 Ocak 1916’da 9’uncu Kolordu 28’inci Tümen 29’uncu Sahra Topçu Alayı Komutanı,

 • 21 Haziran 1916’da 9’uncu Kolordu Topçu Komutanı,

 • 17 Eylül 1916’da 14’üncü Kolordu Topçu Komutanı,

 • 1 Ağustos 1918’de Harbiye Dairesi 4’üncü Kolordu Sahra Topçu Şubesi Müdürü,

 • 15 Eylül 1920’de Harbiye Dairesi Sahra Topçu Kısım Amiri,

 • 10 Şubat 1921’de Harbiye Dairesi Topçu ve Nakliye Şubesi Sahra Topçu Kısım Amiri,

 • 13 Haziran 1921’de Batı Cephesi emrine tayin edildi.

 • Daha sonra Erzincan Askerlik Dairesine,

 • Kars Müstahkem Mevki Tugay Komutanı,

Nişan ve Madalyaları : Gümüş Madalya, 12 Temmuz 1915’te Liyakat Madalyası, 11 Nisan 1918’de Kılınçlı Dördüncü Dereceden Osmani Nişanı, TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

 

ALBAY

AHMET FAZIL(1876 – 1940) 31

(1314 – P.372)

1876 yılında Erzurum’da doğdu. Rıfat Bey’in oğludur. 12 Nisan 1940’ta vefat etti. 13 Mart 1896’da girdiği Harp Okulundan 29 Aralık 1898’de teğmen rütbesiyle mezun oldu ve 29 Aralık 1898’de 4’üncü Ordu 8’inci Tümen 8’inci Nişancı Taburu 3’üncü Bölüğe atandı. Eylül 1925’te 3’üncü Kolordu Üstsubay ve Subay Divanıharp Başkanı görevini sürdürdüğü esnada 1 Haziran 1925’te albay rütbesine terfi ettirildi. 1928 yılında 23’üncü Alay Komutanı olarak atandı. 31 Ağustos 1931’de emekli oldu.

 1. Dünya Savaşında ve İstiklal Savaşında Askerî Görevleri

 • 1914 yılı başlarında 85’inci Alay 2’nci Tabur Komutanı olarak tayin edildi.

 • 10 Aralık 1914’te Pasinlere giderek burada savaştı ve sağ kolundan yaralandı.

 • 22 Aralık 1914’te yeniden yaralandı ve Erzurum’a geldi.

 • Haziran 1915’te 85’inci Alay Komutanı olarak atandı ve sağ bacağından yaralandı.

 • 1916 yılında Kafkas Ordusu teşkilatında 36’ncı Tümen 106’ncı Alay Komutanı,

 • 1917 yılında 9’uncu Tümen 17’nci Alay Komutanı,

 • 6 Kasım 1920’de 11’inci Tümen 60’ıncı Alay Komutanı,

Nişan ve Madalyaları :1915 yılında Harp Madalyası, 1918 yılında Gümüş Liyakat Madalyası, TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

 

TÜMGENERAL

HALİL KEMAL KOÇER (1879 – …)32

(1314 – Top.2)

1879 yılında Erzurum’da doğdu. Mehmet Bey’in oğludur. 13 Nisan 1895’te girdiği Topçu Harp Okulundan 13 Ocak 1899’da üsteğmen rütbesiyle mezun oldu. Harp Okulundan mezun olduktan sonra 4’üncü Ordu emrine atandı. 15 Eylül 1910’da öğrenim için Almanya’ya gitti. 14 Eylül 1912’de Almanya’dan döndü. 1934 yılında 2’nci Ordu Topçu Müfettişi, Genelkurmay Başkanlığı Topçu Müfettişliğinde görev yaptı. 30 Ağustos 1938’de tümgeneral rütbesine terfi ettirildi ve 10 Şubat 1939’da emekli oldu

 1. Dünya Savaşında ve İstiklal Savaşında Askerî Görevleri

 • ı,

 • 30 Ağustos 1914’te 5’inci Kolordu emrine,

 • 31 Ekim 1915’te 5’inci Ordu 15’inci Alay 1’inci Tabur Komutanı,

 • 7 Mart 1916’da 15’inci Alay Komutanı,

 • 15 Temmuz 1917’de 39’uncu Alay Komutanı olarak atandı.

 • 1918 yılında 25’inci Kolordu Topçu Komutanı olarak görev yaptı.

 • Daha sonra Almanya’da Dağ Topçu Atış Okuluna gitti. (bir ay)

 • 5 Şubat 1918’de üç hafta süreyle Sahra Topçu Atış Okuluna ve üç hafta süreyle de Batı Cephesi’nde görev yaptı.

 • 28 Ekim 1918’de Atış Okulu Müdür Vekili,

 • 26 Şubat 1919’da Personel Dairesi emrine,

 • 27 Aralık 1920’de Mürettep 1’inci Tümen Topçu Alayı Komutanı,

 • 9 Mayıs 1921’de Mevzi Harbi Talimatname Komisyonu Üyesi,

 • 11 Ağustos 1921’de ek görev olarak Genelkurmay 3’üncü Şubeye tayin edildi.

 • 1920 – 1923 yılında Mim Mim Grubu teşkilatı Heyet-i Merkeziye Üyesi ve Beyoğlu Komutan Katıldığı Savaşlar

Nişan ve Madalyaları: 1 Eylül 1915’te Gümüş İmtiyaz Madalyası, 5 Şubat 1918’de Avusturya ve Macaristan İmparatorluğu’nun Harp Alametli Üçüncü Sınıf Liyakat Madalyası, Harp Madalyası, Liyakat Madalyası, İmtiyaz Madalyası, Birinci ve İkinci Dereceden Demir Salip Madalyası, Üçüncü Dereceden Polonya İstiklal Madalyası, TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

 

TUĞGENERAL

M. MÜNİR ALTUĞ (1879 – 1961) 33

(1314 – Top 10)

1879 yılında Erzurum’da doğdu. Ömer Bey’in oğludur. 13 Nisan 1895’te girdiği Topçu Harp Okulundan 13 Ocak 1899’da üsteğmen rütbesiyle mezun oldu. Mezun olduktan sonra 30 Mayıs 1899’da 4’üncü Ordu 20’nci Alay 3’üncü Seyyar Topçu Bölüğüne atandı. 30 Ağustos 1936’da tuğgeneral rütbesine terfi ettirildi. 14 Temmuz 1939’da emekli oldu. 10 Mart 1961’de vefat etti.

 • 8 Ağustos 1914’te 1’inci Kolordu 2’nci Alay 1’inci Sahra Topçu Taburu Komutanı,

 • 15 Ocak 1917’de 2’nci Sahra Topçu Alayı Komutanı,

 • 18 Haziran 1918’de Sahra Topçu Atış Okulu Müdür Yardımcısı,

 • 15 Mayıs 1919’da Malatya’da Topçu Dağ Alayı Komutanı,

 • Daha sonra Urfa Mevki Komutanı,

 • 1925 yılında İstanbul Topçu Atış ve Tatbikat Okulu Öğretmeni,

 • 16 Mart 1929’da 4’üncü Kolordu Topçu Alay Komutanı olarak tayin edildi. (1 Haziran 1929’da yapılan yeni teşkilat düzenlenmesinde Kolordu Topçu Alayları lağvedildiğinden bu birlik, 32’nci Dağ Topçu Alayı adını aldı.)

 • Elcezire Cephesi’nde cereyan eden isyan ve tedip harekâtına 5’inci Tümen Topçu Alayı Komutanı olarak katıldı.

Nişan ve Madalyaları : 1915 yılında Harp Madalyası, 1916 yılında Gümüş Liyakat Madalyası, 1918 yılında Gümüş İftihar Madalyası, 1926 yılında TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

 

Albay

ADİL …. (1879 – …) 34

(1314 – Top.29)

Aile Durumu

1879 yılında Erzurum’da doğdu. Mehmet Ali Bey’in oğludur. 13 Nisan 1895’te girdiği Topçu Harp Okulundan 13 Ocak 1899’da üsteğmen rütbesiyle mezun oldu. 30 Mayıs 1899’da 4’üncü Ordu 23’üncü Alay 1’inci Bölüğe atandı. 1’inci Ordu Nakliye Mütehassıslığı görevinde iken 1 Haziran 1926’da albay rütbesine terfi ettirildi. 1’inci Kolordu 16’ncı Tümen 25’inci Topçu Alay Komutanı iken 19 Nisan 1931’de emekli edildi.

 1. Dünya Savaşında ve İstiklal Savaşındaki Askerî Görevleri

 • 18 Nisan 1914’te 11’inci Kolordu 34’üncü Alay 1’inci Sahra Topçu Taburu Komutanı ve bir süre 34’üncü Alay Komutanı olarak görev yaptı. (Bu birlikle Kafkas Cephesi’ndeki muharebelere katıldı ve Bu görevde iken Altunbulak’ta yapılan muharebelerde yaralandı.)

 • 23 Aralık 1915’te asaleten 34’üncü Alay Komutanı olarak atandı.

 • 1917 yılında Kafkas teşkilatında Şnayder Dağ Topçu Taburu Komutanı,

 • 1918 yılında 37’nci Tümen Kudretli Dağ Topçu Taburu Komutanı olarak atandı. Batum’da yapılan muharebelere katıldı.

 • 1919’da Samsun’a geldi.

 • Ekim 1919’da 15’inci Tümen Topçu Alay Komutanı olarak atandı.

 • 15 Mart 1921’de alayıyla Batı Cephesi’ne katıldı.

 • Sakarya Meydan Muharebesi döneminde yapılan teşkilat üzerine 4’üncü Kolordu Topçu Komutan Muavini olarak tayin edildi.

 • 13 Ekim 1921’de Millî Savunma Bakanlığı emrine verilerek Ankara’ya geldi.

Nişan ve Madalyaları : 8 Temmuz 1915’te Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası, 1 Mart 1917’de Harp Madalyası, 14 Kasım 1918’de Kılınçlı Dördüncü Dereceden Mecidî Nişanı, 3 Kasım 1926’da TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

 

TÜMGENERAL

MEHMET ZİYA YERGÖK (1877 – …)35

(1315 – P.30)

1877 yılında Erzurum’da doğdu. Ahmet Bey’in oğludur. 26 Mart 1897’de girdiği Harp Okulundan 1899 yılında teğmen, devam ettiği Harp Akademisinden 15 Aralık 1902’de mümtaz yüzbaşı olarak mezun

oldu. 8 Kasım 1927’de 3’üncü Kolordu 61’inci Piyade Tugay Komutanı olarak atandı. Bu görevde iken 30 Ağustos 1929’da tümgeneral rütbesine terfi ettirildi. Askerî Liseler Müfettişi iken 30 Eylül 1931’de emekli oldu. Haziran 1914’te 9’uncu Kolordu 28’inci Tümen 83’üncü Alay Komutanı olarak atandı

Bu görevde iken Sarıkamış Muharebelerinde yaralanarak 1 Ocak 1915’te esir oldu ve 31 Ağustos 1920’de esaretten döndü. Aynı yıl 9’uncu Kolordu Asker Alma Kurulu Başkan Vekili, 31 Ocak 1921’de 11’inci Kafkas Tümen Komutan Vekili, 10 Temmuz 1921’de Sarıkamış Asker Alma Kurulu Başkan Vekili, Ağustos 1926’da 1’inci Kolordu Divan-ı Harp Başkanı, 10 Şubat 1927’de Millî Savunma Bakanlığı İnşaat Dairesi Başkanı olarak görev yaparken emekliye ayrıldı.

Nişan ve Madalyaları : Liyakat Madalyası, 1916 yılında Beşinci Dereceden Mecidî Nişanı, Dördüncü Dereceden Mecidî Nişanı, TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

 

TÜMGENERAL

MÜRSEL BAKÜ(1881 – 1945)36

(1316 – Sv.7)

1881 yılında Erzurum’da doğdu. Hacı Kula oğullarından İsmail Hakkı Bey’in oğludur. 13 Mart 1898’de girdiği Harp Okulundan 15 Ocak 1901’de teğmen olarak mezun oldu. Devam ettiği Harp Akademisinden 4 Ocak 1904’te mümtaz yüzbaşı olarak mezun oldu. 3 Mart 1904’te Erzincan 22’nci Süvari Alayı 2’nci Bölük Komutanı olarak atandı. 21 Nisan 1919’da Batum’da İngilizler tarafından esir edildi. Batum – Çanakkale ve Malta (2 Mart 1920’de) dâhil olmak üzere 26 ay tutuklu kaldı.

1 Kasım 1921’de esaretten döndü. 1 Mayıs 1922’de 1’inci Süvari Tümen Komutanı olarak atandı ve bu görevindeyken Şeyh Sait İsyanının bastırılmasında görev aldı. Bu görev esnasında 31 Ağustos 1922’de tümgeneral rütbesine terfi ettirildi. 1 Ağustos 1938’de Askerî Yargıtay üyeliğine atandı. 23 Ağustos 1938’de emekli oldu. 1943 – 1945 Kocaeli Milletvekili olarak seçildi. Milletvekili iken 2 Şubat 1945’te vefat etti. İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. 29 Kasım 1988’de naaşı devlet mezarlığına nakledildi.

 1. Dünya Savaşında ve İstiklal Savaşında Askerî Görevleri

 • 20 Ocak 1914’te 11’inci Süvari Tugay Komutanı iken 1. Dünya Savaşı Başladı

 • 5 Ocak 1915’te 34’üncü Piyade Tümen Komutanı,

 • 7 Ocak 1915’te 2’nci Tümen Komutanı,

 • 21 Nisan 1916’da 32’nci Tümen Komutanı,

 • 23 Aralık 1916’da 12’nci Piyade Tümen Komutanı,

 • 29 Ocak 1918’de 5’inci Kafkas Tümen Komutanı olarak atandı. Bu görev esnasında 21 Nisan 1919’da Batum’da İngilizler tarafından esir edildi.

 • 24 Kasım 1921’de 6’ncı Süvari Tümen Komutanı,

1.Dünya Savaşında ve İstiklal Savaşında Aldığı Nişan ve Madalyaları 1916 yılında Harp Madalyası, 1917 yılında Kılınçlı Liyakat Madalyası, 1917 yılında Kılınçlı Gümüş İmtiyaz Madalyası, 1918 yılında Kılınçlı Üçüncü Dereceden Mecidî Nişanı, 1918 yılında Kılınçlı Altın Liyakat Madalyası, Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

 

BİNBAŞI ZİHNİ ORHON(1883 – 1955)37

(1316 – Sv.22)

1883 yılında Erzurum’da doğdu. Osman Faik Beyin oğludur. 13 Mart 1898’de girdiği Harp Okulundan 2 Şubat 1901’de teğmen olarak mezun oldu. Harp Okulundan mezun olduktan sonra 4’üncü Ordu emrine atandı. 14 Eylül 1916’da Binbaşı rütbesine terfi ettirildi ve aynı gün 3’üncü Ordu 25’inci Süvari Alayı 5’inci Bölük Komutanı oldu. İstanbul Mebusan Meclisinin son dönemi için 6 Ocak 1920’de yapılan seçimde Erzurum Milletvekili seçildi. Meclisin feshinden sonra Heyeti Temsiliyenin talimatına uyarak Ankara’ya geldi. 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılışında hazır bulundu. Ancak görülen

lüzum üzerine 9 Mayıs 1920’de Vekiller Heyeti kararıyla Sinop Mutasarrıf ve Komutanı olarak atandı.

27 Kasım 1920’de milletvekilliğinden istifası kabul edildi. 4 Ocak 1922’de Bitlis Valisi oldu. 4 Ağustos 1923’te görevden alındı. Bir süre ordu açığında kaldı. 16 Eylül 1925’te isteğiyle askerlikten emekliye ayrıldı. 1931 – 1935 yılları arasında Kars’ta CHP İl İdare Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. 1939 yılında VI, VII ve VIII’inci Dönem seçimlerinde Kars milletvekili olarak görev yaptı. 1955 yılında vefat etti.

 1. Dünya Savaşında ve İstiklal Savaşında Askerî Görevleri

 • 26 Nisan 1914’te 25’inci Süvari Alayı 5’inci Nizamiye Bölüğüne,

 • 14 Eylül 1916’da 3’üncü Ordu 25’inci Süvari Alayı 5’inci Bölük Komutanı,

 • Ağustos 1917’de 3’üncü Ordu Levazım 2’nci Kısım Amiri,

 • Ekim 1917’de (Sivas’ta) 1’inci Asayiş Mıntıkası Komutanı,

 • 1918 yılında Mürettep Süvari 1’inci Alay Komutanı (Kafkas Harekâtı) olarak atandı.

 • 26 Şubat 1919’da süvari talimnamelerinde yapılacak değişiklik için kurulan komisyona memur edildi.

 • Eylül 1919’da Erzurum’da Mülga 15’inci Kolordu emrine atandı. Alayı ile Bayburt’un Hart köyünde patlak veren Şeyh Eşref ayaklanmasını bastırdı.

 • 23 Şubat 1920’de 15’inci Tümen 28’inci Alay Komutan Vekili olarak atandı.

 • 9 Mayıs 1920’de Vekiller Heyeti kararıyla Sinop Mutasarrıf ve Komutanı olarak atandı.

Nişan ve Madalyaları: 8 Mayıs 1916’da Gümüş Liyakat Madalyası ile ödüllendirildi.

KURMAY BİNBAŞI

MEHMET RUHİ SEÇKİN(1885 – 1949)38

(1320 – P.19)

1885 yılında Erzurum’da doğdu. Mustafa Bey’in oğludur. 30 Temmuz 15 Ocak 1902’de girdiği Harp Okulundan 19 Nisan 1904’te teğmen, devam ettiği Harp Akademisinden 20 Eylül 1907’de mümtaz yüzbaşı olarak mezun oldu. 1949’da vefat etti.

 1. Dünya Savaşında ve İstiklal Savaşında Askeri Görevleri

 • 25 Ekim 1911’de 11’inci Kolordu 34’üncü Tümen Kurmaylığına,

 • 16 Mayıs 1916’da 28’inci Alay Komutanı,

 • Daha sonra 37’nci Kafkas Tümeni Kurmaylığına,

 • 25 Aralık 1917’de 2’nci Kafkas Kolordusu Kurmaylığına,

 • 27 Şubat 1918’de 3’üncü Kafkas Tümeni Kurmaylığına (becayişen),

 • 1 Nisan 1918’de 3’üncü Ordu Menzil Şubesi Müdürü,

 • 8 Eylül 1918’de Kars Müstahkem Mevki Komutanlığı Kurmaylığına,

 • 30 Nisan 1919’da Karadeniz Boğazı Müstahkem Mevki Kurmaylığına,

 • 29 Haziran 1920’de Personel Şubesi emrine,

 • 29 Aralık 1921’de Genelkurmay Dairesi 2’nci Şubesine tayin edildi.

 • 26 Mayıs 1923’te sağlık durumundan dolayı emekli oldu.

Nişan ve Madalyaları, 6 Mart 1915’te Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası, 13 Haziran 1916’da Muharebe Gümüş İmtiyaz Madalyası ile ödüllendirildi.

 

YARBAY

TEVFİK (…. _ 1916)39

Erzurum’da doğdu. Birinci Dünya Savaşı’nda 99’uncu Alay Komutanı olarak görev yaptı. 2

Şubat 1916’da şehit oldu.

1 Hülya Toker ve diğerleri;” Birinci Dünya Savaşı’na Katılan Alay Ve Daha Üst Kademedeki Komutanların Biyografileri, C 1, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Genelkurmay Basımevi, Ankara 2009, s. 3

2 Age, s.101

3 Age, s. 134

4 Age, s.178

5 Age, s.186

6 Age, s.223

7 Age, s.244

8 Age, s. 321

9 Age, s. 341

10 Age, s.345

11 Age, s. 356

12 Age, s.358

13 Age, s. 366

14 Age, s.422

15 Age, s. 433

16 Age, s.438

17 Age, s. 447

18 Age, C. 2, s.9

19 Age, s.71

20 Age, s.82

21 Age, s.227

22 Age, s.240

23 Age, s.243

24 Age, s.244

25 Age, s.365

26 Age, s.464

27 Age, s.475

28 Age, s.478

29 Age, s.481

30 Age, s.499

31 Age, s.604

32 Age, s.621

33 Age, s.631

34 Age, s. 639

35 Age, C.3, s.28

36 Age, s. 135

37 Age, s. 138

38 Age, s.336

39 Age, s.337           

Share this content:

Erzurum Araştırmaları