Âşık Edebiyatı

Âşık Edebiyatı

0 24 min 3 yıl

Türkçenin “İslamiyet Öncesi ve İslamiyet Sonrası” dönemlerine damgasını vurmuş bir türdür. Özellikle, “İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatının” üç alt başlığından birisidir.(Anonim Halk Edebiyatı, Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı, Âşık Edebiyatı) Bu edebiyat türünün vazgeçilmez ögesiyse “Âşıklardır.”  Âşık edebiyatını, sade bir dil kullanarak şiirlerini daha çok hece vezniyle yazan […]

Erzurum Araştırmaları