50 Yazardan Erzurum Yazıları ve Tanımları Erzurum Sevdası Dergisi 25 İnci Sayısı 2021

KİLİDİ MÜLKİ İSLAM TANIMINI YAPAN MUHAMMED LÜTFİ EFENDİ

0 3 min 3 yıl

Hâce Muhammed Lutfî Efendi, 1868-1956 yılları arasında; yaşamış bir sûfi ve mutasavvıftır. Erzurum‟da o zamanki ismi Hasankale olan Pasinler ilçesinin Kındığı köyünde doğmuştur.T tahsilini başta babası Hâce Hüseyin Efendi olmak üzere o dönemin Erzurum âlimlerinden yapmıştır. 1890 yılında yirmi iki yaşındayken Bitlis‟te bulunan Nakşibendiliğin Halidiyye […]

Erzurum Tanımları