Erzurum Araştırmaları

ERZURUM VE PETROL
ERZURUM’DA LAVAŞ (ACEM EKMEĞİ)
ERZURUM’UN BANİSİ  KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
Erzurumun YeniŞehiri
GÖÇ VE GECEKONDU Göç insanların bir yerden bir başka yere yaşamak ve çalışmak için yapmış oldukları ikamet değişikleridir. En çok kül-türel ve iskân açısından şehir hayatını etkileyen göç hareketi Cumhuriyetin..
ERZURUM YÖRESİ YERALTI ZENGİNLİKLERİ YARI DEĞERLİ- DEĞERLİ SÜS TAŞLARI
GİRİŞ Erzurum, kuzeydoğu Anadolu bölgesinde yer alan, 25.066 km2’lik yüzölçümüyle Türkiye’nin dördüncü, -2017 TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre de 760.476 kişilik- nüfusuyla Doğu Anadolu’da üçüncü, Türkiye’de ise..
ERZURUM DEMOGRAFİK YAPISININ TEMELİ
Erzurum tarihinin ve kültürel analizlerinin isabetli bir şekilde yapılabilmesi için en önemli hususlardan biri Erzurum demografik yapısının dayandığı temelin bilinmesidir. Bu temeli dikkate almadan Erzurum şehir belleğinin ve kimliğinin doğru..
CAFER AĞA’YA MAL EDİLEN ŞEHİR EFSANELERİ
Cumhuriyet Caddesinde Korukçu iş merkezinin hemen yanında bulunan ve Evliya çelebinin seyahatnamesinde yaptığı tarifle yüksek kubbeli ve yüksek minareli, avlulu, şadırvanlı Caferiye Camisini bilmeyen Erzurumlunun olduğunu pek sanmam. 1055 H...
Dadaş’ın Ailesi
Anadolu da aile her zaman kutsal sayılan bir kavram olmuş ve kutsiyetini de günümüze kadar korumuştur. Aile; evlenen iki kişinin kurduğu bir şirket değil kocaman iki ailenin bir araya gelerek..
ERZURUM’A HIZLI TREN
Erzurum dünyada nadir olarak rastlanabilecek özelliklere sahip transit ticaret şehirlerinden biridir. Bu şehirlerin özelliği birçok ülkeyi birbirine bağlayan yollar üzerinde olup, değişik güzergahlardan taşınan farklı ticari malların alım ve satımının..
9 KASIM 1877 ŞEHRİ VE AZİZİYE KAHRAMANLARI
Miladi Takvimle 1877, o zaman kullanılan Rumi takvimle 1293 yılında Şarkın ve Garbın afakını sarmış çelik zırhlı duvar. Rus bir yumruk gibi Erzurum üzerine geliyor. Erzurum’u geçse beş koldan Anadolu’ya..
TURİZM ŞEHRİ OLMA YOLUNDA ERZURUM
Erzurum’un aslında turizme elverişli bir şehir olduğunu söyleyebiliriz. Tabi ki bunu söylerken şehrin fiziki koşullarından ziyade coğrafyasından, kültürel alt yapısından, tarihinden ve kış turizmi için çok uygun olan iklimini göz..
ERZURUM EKONOMİSİNİN ALTERNATİF KAYNAKLARI
Ekonomi coğrafyadan ve kültürden ayrı bir şekilde ele alınıp incelenmesi mümkün olmayan özel ve ihtisas gerektiren bir konudur. Bu açıdan baktığımız zaman Erzurum ekonomisini coğrafik ve kültürel açıdan ele alınması..
1983 ERZURUM – KARS DEPREMİ (HORASAN – NARMAN DEPREMİ
1983 ERZURUM – KARS DEPREMİ (HORASAN – NARMAN DEPREMİ Alp orojenezi deprem kuşağı içerisinde yer ülkemiz deprem aktivitelerine en duyarlı olan bölgelerden biri olup tarih boyunca çeşitli depremlere maruz kalmıştır...