ERZURUM KONGRESİNİN TOPLANMA SÜRECİ
Erzurum Araştırmaları

ERZURUM KONGRESİNİN TOPLANMA SÜRECİ

Birinci Dünya savaşı, içinde Osmanlı İmparatorluğunun da bulunduğu İttifak devletlerinin yenilgisi ile neticelenmiştir. Gerçi Osmanlı İmparatorluğu Çanakkale ve Kutul Amare savaşlarını kazanmıştır. Savaştığı diğer cephelerde ise İtilaf devletlerinin her hangi bir üstünlüğü söz konusu olmamıştır. Ruslara karşı başlattığı ve Sarıkamış hareketi olarak bilinen askeri hezimete rağmen Ruslar Bolşevik ihtilali nedeniyle bütün kazanımları bırakarak savaştan çekilmiştir. Buna rağmen Osmanlı İmparatorluğu, müttefiki olan Alman ve Avusturya Macaristan İmparatorluklarının…

BABAM PROF. DR. GIYASETTİN TEMELLİ
ERZURUMLULAR

BABAM PROF. DR. GIYASETTİN TEMELLİ

Bir insanın babasını anlatması bir yönden çok kolay gibi görünse de aslında zor bir iş. Hele bu anlatımı yazarak yapmak daha da zorlaşıyor. Benim babam Kıyasettin Temelli; Baba, eş, profesör, ziraat mühendisi, kıraathane işletmecisi, sanatçı, müzisyen, siyasetçi, bürokrat, dost… ve daha bir çok sayamayacağım özelliğe sahip bir insan evet bence en önemli özelliği bu yani insan olması. Çünkü insanlık cismi bir vasıftan daha öte ruhsal ve…

ERZURUM VİLAYET DELEGELERİ
Erzurum Araştırmaları

ERZURUM VİLAYET DELEGELERİ

Mustafa Kemal Paşa, Hüseyin Rauf Bey Mehmet Raif efendi Hüseyin Avni Bey, Abdullahağazade Zahid Bey Alemdarzade Mehmet Tevfik Bey İsmai Hakkı Bey Mustafa Bey Maksud Efendi Dursunbey Zade Cevad Bey, Kağızmanlı Battal Bey Paşazade Mehmed Celaleddin Bey Cemal Aksu Süleyman Necati bey Mirüveyszade Kahraman Sabri Yazıcızade Mehmed Said Bey Hayribeyoğullarından Sait bey Namıkefendizade Ahmet Mümtaz Bey Kazım Bey, Ahmet Bey, TRABZON VİLAYET DELEGELERİ Abanoszade Hüseyin Avni…

EVVEL ZAMAN İÇİNDE MİLLİ MÜCADELE ŞEHRİ
Erzurum Araştırmaları

EVVEL ZAMAN İÇİNDE MİLLİ MÜCADELE ŞEHRİ

Milli Mücadele Şehri kavramına kısa bir açıklık getirmek için şunları söyleyebiliriz. Milli Mücadele tarihi içerisinde yaşanan önemli tarihi olaylara mekân olan şehirlerdir. Tarihi kararların alındığı, savaşların yapıldığı, uğrunda ölünen şehirlerdir. Milli Mücadele şehirlerini sayacak olursak; Samsun, Amasya, Havza, Erzurum, Trabzon, Sivas, Ankara, Eskişehir, Afyon, Sakarya, Maraş, Antep, Urfa ve İzmir şehirleri hemen aklımıza gelir. Dikkat edersek bu şehirleri dört grup altında toplandığını görürüz. Milli Mücadele kararlarının…

ERZURUM’DAN GÖÇ EDİLMEYECEKTİR!
Erzurum Araştırmaları

ERZURUM’DAN GÖÇ EDİLMEYECEKTİR!

Erzurum’un en büyük sorunlarından birisi Erzurum’dan sermaye, iş gücü ve hepsinden önemlisi beyin göçünün yaşanmasıdır. Bu durum şehrin sosyo- ekonomik yapısının olumsuz yönde değişimine neden olmaktadır. Göç hareketi giderek Erzurum demografik yapısının, Erzurumluluk kimliğinin ve tanımının değişmesine de sebep olmaktadır. Erzurum cadde ve sokakların da artan toplumsal kuralları hiçe sayan kaba-saba davranış ve konuşmalar, şehrin Dadaş kimliğinin ve asaletinin kaybolduğunun bariz örnekleridir. Erzurum kan kaybediyor, sermayesini,…

ALTAY FELSEFESİ  VE  23 TEMMUZ 1919 RUHU
Erzurum Araştırmaları

ALTAY FELSEFESİ VE 23 TEMMUZ 1919 RUHU

‘Altay Türk Felsefesi’ binlerce yıl öncesinden hayata bakışın, deneyimin, insani duyguların zaman içerisinde şekillenmesiyle oluşmuş; çağlar sonrasına hitabeden milli ve evrensel1 bir düşüncedir. Bilge Kağan, Göktürk Kitabeleri, Tomris Han, Dede Korkut, Kaşgarlı Mahmut, Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Akşemseddin, Karacaoğlan, Nasrettin Hoca, Ziya Gökalp, Mustafa Kemal Atatürk hep bu felsefenin temsilcileridir. Özünde, "saflığı, ruhun saflığını, zarafeti, temizliği, kesinliği, yeryüzünü, hürriyeti” barındıran bu hayat öğretisi geniş açılımıyla "eğitim,…

KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI KAPSAMINDA ERZURUM KONGRESİNİN ULUSLARARASI İLİŞKİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Erzurum Araştırmaları

KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI KAPSAMINDA ERZURUM KONGRESİNİN ULUSLARARASI İLİŞKİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME İLKESİNİN TANIMI VE KAPSAMI Uzun bir tarihi geçmişe sahip olan Ulusların Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı bugün tam olarak üzerinde anlaşılamamış ve kullanım sınırları tam olarak belirlenememiştir. Bundaki en önemli neden, bu hakkı savunan ve karşı çıkan ülkelerin siyasi alanda sergiledikleri hâkimiyet ve üstünlük mücadelesinde karşı tarafı sıkıştırmak ve kendisini bu hak taleplerine karşı korumak amacıyla uyguladıkları politikaların çatışması ve bunun için değişik politik…

ERZURUM KONGRESİ’NİN RUHU
Erzurum Araştırmaları

ERZURUM KONGRESİ’NİN RUHU

Birinci Cihan Harbi’nde yenilmiştik. Memleket işgal edilmiş, ordu lağvedilmişti. Durum feciydi. Limanlarımızda yabancı güçlerin gemileri, sokaklarımızda düşman askerleri… Padişah çaresizdi, sarayında esirdi. Bir kısım insanlar kurtuluşun Amerikan mandası, İngiliz mandası vs. ile mümkün olduğunu söylemeye başlamışlardı. Bir kısım insanlar ise kurtuluşun ancak mücadeleyle mümkün olabileceğini ileri sürüyor ve “Kırmızı saplı ay baltayı / Kırmadan kim yapabilir? / Darmadağını olan halkı… / Kırmadan kim toplayabilir? /Tutsak olan…

MİLLİ MÜCADELEDE İLK MİTİNGİ DADAŞ KIZLARI YAPTI
Erzurum Araştırmaları

MİLLİ MÜCADELEDE İLK MİTİNGİ DADAŞ KIZLARI YAPTI

Tarih boyunca yurdumuzda ve ilimizde dış mihrakların sürekli üzerimize oyunlar oynadığını ve oynanan oyunları incelediğimizde halkımızın sürekli Hak – Batıl mücadelesi yaptığını görüyoruz. Ne yazık ki bu mücadele günümüze kadar süregelmiş ve milletimizi huzursuz etmeye devam etmiştir. Bize yüz yıllardır yurt olan bu topraklarda ezan sesinin sonsuza kadar yankılanmasını; gelecek neslimize milliyetimizin ve İslam’ın kıymetini anlatıp, onları şuurlandırarak bilgilendirip insan sevgisini, vatan millet, bayrak sevgisini ve…

Erzurum Kongresinin toplanmasında sivil toplumun etkileri
Röportajlar

Erzurum Kongresinin toplanmasında sivil toplumun etkileri

Erzurum’da Sivil Toplum ve Medya üzerine çalışmaları ile tanınan, Erzurum sevdalısı Prof. Dr. Uğur Yavuz hocamız ile sivil toplum ve Erzurum kongresi üzerine doyurucu bu röportajımızda Erzurum Kongresinin toplanmasında sivil toplumun etkileri konuştuk. Erzurum Kongresinin yapıldığı dönemde sivil toplumun değerlendirmesini yapar mısınız? Bu dönemde Erzurum’da sağlıklı bir sivil toplum yapısından bahsetmek pek mümkün değildir. Çünkü Erzurum, Cihan Harbinin yüklediği sıkıntı ve sefaletlerin yanı sıra, akıllara ziyan…