ERZURUM VİLAYET DELEGELERİ

Mustafa Kemal Paşa,

Hüseyin Rauf Bey

Mehmet Raif efendi

Hüseyin Avni Bey,

Abdullahağazade Zahid Bey

Alemdarzade Mehmet Tevfik Bey

İsmai Hakkı Bey

Mustafa Bey

Maksud Efendi

Dursunbey Zade Cevad Bey,

Kağızmanlı Battal Bey

Paşazade Mehmed Celaleddin Bey

Cemal Aksu

Süleyman Necati bey

Mirüveyszade Kahraman Sabri

Yazıcızade Mehmed Said Bey

Hayribeyoğullarından Sait bey

Namıkefendizade Ahmet Mümtaz Bey

Kazım Bey,

Ahmet Bey,

TRABZON VİLAYET DELEGELERİ

Abanoszade Hüseyin Avni Bey,

HacısalihoğluServet Siret Bey,

Serdarizade Hasan Remzi

Kitapçızade İbrahim Hamdi

Ali Naci Bey

Zeki Bey

Hafız Osman Nuri Efendi

Eyyubizade Ömer Fevzi

Kulaçzade Ahmed Efendi

Müftü Hasan Fahri

Yunus Ziya Bey

Hafız Abdullah Hasib

Ahmed Bey

SİVAS VİLAYETİ DELEGELERİ

Mehmed Fazlullah Efendi

Yusuf Ziya Bey

Piyazoğlu Hüseyin Hüsnü,

İbrahim Süreyya Bey,

Müftü Hayrullah Efendi,

Mahut Cemil Bey,

Çadırcızade Ali Bey,

Serdarzade Mehmed Mustafa,

Mehmed Şeref Efendi,

Mehmed Sırrı Bey,

Çeçenzade İsmail Hakkı,

Mehmet Rıfat Bey,

Emekli Yüzbaşı Recep Efendi

BİTLİS VİLAYET DELEGELERİ

İsmail Efendi,

Süleyman Bey,

Müderris Hafız Mehmed Cemil,

Hafız Mehmet Hilmi,

VAN VİLAYET DELEGELERİ

Cazim Bey,

Hocazade Osman Tevfik Bey

ERZİNCAN SANCAĞI DELEGELERİ

Şeyh Hacı Ahmet Fevzi Paşa,

Müftü Hafız Osman Fevzi,

Müftü Mehmet Şevki Efendi,

Emekli Komiser Abbas Necati Bey,

Taha Kemalettin Efendi,

Talat Bey

ERZURUM KONGRESİNİN TOPLANMASI İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞAN

Kazım Karabekir Paşa,

Kırbaşzade Fevzi Bey,

Hacı İsmail Fehim Efendi,

Muhammed Sadık Solakzade,

Vali Ahmed Münir Bey,

Kadı Hurşid Efendi,

Vali Ahmed Reşit Bey,

Zakir Bey,

Dere Mahalleli Hafız Osman Efendi,

Mirüveyzade Sabri Yazıcı Efendi,

Yazıcızade Mehmet Sait Bey

ve diğer bütün kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Bir yanıt yazın