EMLAKÇIK NASIL YAPILMALIDIR?

EMLAKÇIK NASIL YAPILMALIDIR?

Her işi bilen, ehli olan yapmalı, yaptığı işi sevmelidir. Şayet yaptığınız işi sadece maddi menfaat elde etmek için yapıyorsanız başarılı olamazsınız. Başarılı olamadığınız gibi hem kendinize hem çevrenizdekilere hem de bu işi severek ve isteyerek yapanlara zarar verirsiniz. Onun için yaptığınız ya da yapacağınız işe önce gönül vermeniz gerekir.

Son 10 yıldır çevremize baktığımızda her yerde mantar gibi emlakçılar türedi. Bugün bu mesleği aklına gelen herkes yapmaktadır. Berber, kapıcı, bakkal, emekli, memur. Hatta bu meslek daha çok emeklilerin yaptığı bir iş olarak biliniyor. Bunun nedeni bu meslek grubunun aylık bir ücrete tabi olarak çalışmamasıdır. Nasıl olsa emekli gelirim garanti, bu işten gelecek olan da kardır, gözüyle bakılmaktadır. İşin açıkçası hemen hemen her meslek grubu, üstüne vazife olan/olmayan herkes bir yanıyla bu işi yapmakla kendini mükellef görünüyor. Bu nedenle emlakçılıkta saygınlık kavramı biraz tartışmaya açıktır.

Oysa emlakçılık mesleği bilgi, tecrübe, saygınlık, dürüstlük, güven gerektiren bir meslektir. bir emlakçı; gayrimenkulün satış, kiralama, pazarlama sürecini yöneterek, bunların satış, kiralama sözleşmesini yapmaya, emlak beyannamesi düzenlemeye muktedir olarak; portföy oluşturur, pazarlama teknikleriyle gayrimenkulün sunumunu yapar. Tapu mevzuatı bilmelidir. Tapu işlemleri yapmak için (İpotek, kat irtifakı kurma, kat mülkiyeti kurma, ifraz ve tevhit, trampa, cins değişikliği, hibe (bağışlama), taksim (paylaşım), tashih (düzeltme) belediyelerden aplikasyon, bölge imar planı çıkarma, harita ve plan okumasını, şehir planlarını incelemesini bilmelidir. Kadastro mevzuatını bilmelidir. Kadastro Müdürlüklerinden röperli kroki ve çap belgesi alma, mortgage, konut kredi sistemini bilmelidir. Gayrimenkul hukuk mevzuatını bilmelidir. İmar, iskân, kat mülkiyeti, kamulaştırma kanunlarını bilmelidir. Emlak vergisi, KDV, VUK bilmelidir. Vergi muafiyeti belgesini alma, veraset vergi dairelerinden ilişik kesme veya temiz kağıdı alma, noterden satış vaadi sözleşmesi yapma gibi işleri yapmaya, kısaca gayrimenkul hizmetlerinin bütününe; satıcı, alıcı, kiracı arasında aracılığı/komisyonculuğu meslek edinmiş kişi olmalıdır.

Günümüzde ise; çoğu emlakçı müşteriden portföyü alıyor, afişini asıyor bir daha onu unutuyor. Bekle ki o portföy bir hafta, bir ay belki de bir yılda satılmamakta/kiralanmamaktadır. Böylece portföy sahibi mağdur edilmekte. Müşterinin emlakçılara olan güveni sarsılmaktadır.

Peki bir müşteri emlakçıdan ne bekler?

* Portföyüne ait tüm detaylı bilgilerinin emlakçı tarafından bilinmesini, bilgilerinin düzenli bir şekilde saklanmasını ister. Ayrıca emlak ofisinin düzgün, çalışmasının sistemli olmasını da bekler. Yani Düzenli Olmanızı Bekler.

* Müşterileriniz ya da müşterilerinizin müşterileri olsun, kimse kendisine bir sayı gibi davranılmasından hoşlanmaz. Kişiselleştirme, bir ilişki geliştirmek için gereklidir; müşterinizin görüş ve önerilerinin önemli olduğunu hissetmesini sağlar. Yaptığınız sunumların, sunduğunuz tekliflerin müşterilerinize göre özelleştirilmesi, müşterilerinizin işletmenizle etkileşime geçerken odakta olduklarını hissetmelerine yardımcı olur. Yani Kişiselleştirme Bekler.

* Teknolojinin hızla geliştiği bu iletişim çağında, herkes hızlı cevap ister bir hale geldi. Müşterilerinizle olduğu gibi, ekip üyelerinizin kendi aralarında da hızlı iletişim kurmaları önemlidir. Bilgi akışını hızlandırmak için herkesin konuşması gerekir. Yani Hızlı Yanıt Bekler.

* Müşterilerinizin tek istek hakkı olsaydı, farklı seçenekler isterlerdi. Her işletme farklı çalışır; ürün veya hizmet tekliflerinizi ihtiyaçlarına uyacak şekilde değiştirebilmeniz ve birden çok seçenek sunabilmeniz güçlü ilişkiler kurmak için gereklidir. Yani Alternatif Seçenekler Bekler.

* Müşterileriniz empati kurabilmenizi, onları özel hissettirmenizi, gerekli günlerde ve aşamalarda onlara tüm ilginizi vermenizi ister. Onlara sizin için ne kadar önemli olduklarını hatırlatmak için fazladan bir adım atın. Yani Müşterileriniz Empati ve İlgi Bekler.

Başta da ifade ettiğim gibi, bu işi bilenler yapmalı. Bir müşterinin portföyü alındığı zaman o portföyle ve portföyün bulunduğu lokasyonla ilgili tüm özellikler bilinmeli emlakçı tarafından. ve sunumları bu mihvalde yapılmalıdır. Alınan portföy hemen satılıp/kiralanmayabilir. Ancak portföy sahibine en az haftada bir kez olsun portföyü hakkında emlakçı tarafından bir bilgi verilmeli, yönlendirilmelidir.

YASİN ARSLAN

EV EMLAK

Share this content:

YAŞAM