Erzurum Coğrafyasının Askerî Açıdan Önemi Ve Yüklediği Tarihî Sorumluluk
Erzurum Araştırmaları

Erzurum Coğrafyasının Askerî Açıdan Önemi Ve Yüklediği Tarihî Sorumluluk

Em.Topçu Kd.Albay TESUD Erzurum Temsilcisi Erzurum coğrafyası incelendiğinde; ilk bakışta doğu ve kuzeydoğu istikametinde yelpaze gibi açılmış, aralarında yüksek sıradağların bulunduğu vadiler dikkati çekmektedir. Bu yüksek dağlar ile vadilerin oluşturduğu yelpazenin merkezinde Erzurum ovası bulunmaktadır. Harp tarihi incelendiğinde; istila kuvvetlerinin hep bu vadilerden, askerî ifadesiyle "yaklaşma istikametlerinden geldiği veya gelmeye çalıştığı görülmektedir. Aynı şekilde, Anadolu'yu savunan Türk kuvvetleri de bu vadilerde ilerleyerek, gerektiğinde aşılması çok zor…