Beyaz Yolculuk
Erzurum Araştırmaları

Beyaz Yolculuk

Beyaz Yolculuk Kız evinin önü oldukça kalabalık. Adına evlilik denen uzun ve zorlu sürecin artık son anları yaşanıyor. Davul gelin çıkarma havası çalıyor. Bu bir nevi evliliğin uzaklara kadar duyurulması adına hoş bir anlam taşıyor. Davul sesini duyanlar bir düğün olduğunu lakin sünnet mi; yoksa evlilik düğünü mü olduğunu yanındakilerden sorguluyor. Böylece "Nikâhı defle ilan " edin Nebi tavsiyesi anlamına kavuşmuş oluyor. Kız evinin gençleri şerbet…

Yoncalık Hastahanesi
Erzurum Araştırmaları

Yoncalık Hastahanesi

Yoncalık Hastahanesi İlk olarak 1835 yılında Erzurum'da Asker Hastanesi olduğu kayıtlarda geçmektedir. Erzurum'da 1875 yılında Yoncalık Kışlası'nda "Asker Hastanesi" inşa edi- lerek faaliyete başlamıştır. Bu hastane, 1883 yılında Sultan Abdülaziz zamanında "Erzurum Merkez Hastanesi" adı altında hizmetlerine devam etmiş, 1902 yılında "Mevki Hastanesi" adını almış ve 1911 yılında hastanenin yatak kapasitesi 500'e çıkarılmıştır. Yoncalık'taki hastane, Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslar tarafından tahrip edilmiş ve işgalden sonra onarım…

TİCARİ AÇIDAN ERZURUM’A STRATEJİK BAKIŞ
Erzurum Araştırmaları

TİCARİ AÇIDAN ERZURUM’A STRATEJİK BAKIŞ

TİCARİ AÇIDAN ERZURUM'A STRATEJİK BAKIŞ Erzurum önemli kaynaklara sahip olmakla birlikte arzu edilen kalkınma seviyesine bir türlü ulaşamayan önemli bir ilimiz. Devletin uyguladığı teşvik sisteminde birçok kolaylık bulunmakla birlikte bu sistem mekanizması istenilen verimlilik ve etkinlikte olmuyor maalesef. Bundaki en önemli sebep yeterli sermaye birikiminin oluşturulamaması ve ilin ekonomik açıdan gelişmiş diğer bölgelerle gerektiği gibi rekabet edememesi etkili oluyor. Ekonomik kalkınmada üç önemli unsur vardır. Bu…

ERZURUM VE TURİZM
Erzurum Araştırmaları

ERZURUM VE TURİZM

ERZURUM VE TURİZM ERZURUM’UN DEĞERLENDİRMESİ Erzurum sahip olduğu birçok değer nedeni ile gerçekte tam bir turizm kentidir. Sahip olduğu tarihi dokusu, kış turizmine olanak sağlayan dağ ve tesisleri bu şehrin turizm kenti olmasına olanak sağlamaktadır.. Ancak şehir turizm adına birçok değere sahip olmasına rağmen hak ettiği ilgiyi görememektedir. Yüksek rakım spor imkânları, kış sporları için var olan tesisleri, sağlık ve kongre turizmi gibi birçok alanda hizmet…

ERZURUM’UN GÜVENLİK STRATEJİSİ
Erzurum Araştırmaları

ERZURUM’UN GÜVENLİK STRATEJİSİ

  ERZURUM'UN GÜVENLİK STRATEJİSİ Bir şey, bir güç uzun yıllar Türkiye'yi terör belasıyla uğraşmak zorunda bırakmıştır. Sırtını demokrasi ve insan hakları söylemlerine dayayan bu oyun, ülkemizde önce Ermeniler üzerinde oynandı. Yüzyılın başında Taşnak Partisi asırlarca içimizde yaşamış olan Ermenileri imkânsız hayallerle donatıp üzerimize kolayca salmıştı. Yer altı ve yer üstü zenginlikleri ile dünyada kendi kendine yeten nadir ülkelerden biri olan Türkiye aynı zamanda farklı din, dil…

Erzurum’da Bayram
Erzurum Araştırmaları

Erzurum’da Bayram

Erzurum'da Bayram Her toplumun inançları doğrultusunda kutladıkları bayramlar vardır. Hristiyanlık ta Noel, Yahudilikte Şavuot, Budistlerin Vesak, Müslümanların ise Ramazan ve Kurban bayramları vardır. Erzurum Kilidi Mülki İslam’ın şehri olduğundan olacak Ramazan ve Kurban Bayramlarının coşkuyla kutlandığı bir kültüre sahipti. Tabiri caizle bayramların bayram olarak kutlandığı şehirdi. Erzurum ananeleri ile zenginleşen bayram tam anlamıyla şükür coşkusu ile kutlanırdı. Bu coşku kendini ilk önce evlerde gösterirdi. Ev temizlikleri…

Kimliğini Yitiren Şehir ERZURUM
Erzurum Araştırmaları

Kimliğini Yitiren Şehir ERZURUM

İnsan cinsinin yeryüzünde var olduğu günden bugüne kadar gitmediği yer, ayak basmadığı toprak kalmamıştır. İnsan aklı, iradesi ve sezgisiyle taş, bakır, tunç devirlerini tamamlayıp tarım toplumuna doğru seyrederken kendine avlanabilecek alanlar, ekebilecek ovalar ve hayatın ön şartı olan sulak alanları keşfetmiş ve uzun bir maceradan sonra köy, kasaba ve şehirleri kurmuş tehlikelerden korunmak içinde kaleler inşa etmiş kendisi için korunaklı savunma alanları kurmuştur. Orta Asya bozkırlarından…

Dağ Mahallesi Ve Kentsel Dönüşüm
Erzurum Araştırmaları

Dağ Mahallesi Ve Kentsel Dönüşüm

Erzurum denilince akla ilk gelen tarihi yapılar, çeşmeler, medreseler ve camilerdir. Yazılan yazılara yapılan yayınların tamamına yakını bunlara ilişkindir. Şehre ilişkin diğer sorunlar kimsenin umurunda olmadığını açıkça görmekteyiz. Bu yazımda ben bu sorunlardan birini çarpık kentleşmeyi bu kapsamda gecekondulaşma, kentsel dönüşüm ve Dağ Mahallesini ele almaya çalışacağım. Dağ Mahallesi, benim mahallem ben bu mahallenin bir sakiniyim ve istedim ki bu yazımda benim kendime ait gözlemlerimi, tespitlerimi…

BİR ŞEHRİN KİMLİĞİ
Erzurum Araştırmaları

BİR ŞEHRİN KİMLİĞİ

BİR ŞEHRİN KİMLİĞİ Bir insanla tanıştığımızda ilk sorduğumuz şeylerden biridir, "Nerelisin?" kelimesi. Aldığımız cevap ise bizim az çok o insanı tanımamıza en azından hakkında bir fikir edinmemizi sağlar. Çünkü doğduğu yer insanın tabiatını belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Kişinin doğduğu yaşadığı yer; ilimle, sanatla, ahlakla, faziletle, insani değerlerle özdeşleşmiş bir yerde olabilir, tersi de. Bizler insan fıtratından olsa gerek memleketinin bu halinin kişinin karakterine yansıdığına inanır…

Benim Zamanımda Erzurum
Erzurum Araştırmaları

Benim Zamanımda Erzurum

  Benim Zamanımda Erzurum Erzurum'da ihmal edilen çalışmalardan biride şehir belleğinin yaşayan canlı tanıklarının anılarının dinlenerek geçmiş ile bugünün bir mukayesesinin yapılarak geleceğe aktarılmamasıdır. Bizde bir nebze bu eksikliği gidermek amacıyla dergimizde belli aralıklarla da olsa şehrin örfünden, ananelerinden haberdar olan özellikle Dadaşlık kültürünü özümsemiş, yaşayan-yaşatan, şehir belleğini hafızasında tutan büyüklerimizi konuk etmeye ve onların ağzından hatırladıklarını sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bu yönde ilk konuğumuz Erzurum'un büyük…