Erzurum Sevdası Dergisi Aralık Ayı Sunuş Yazısı

Erzurum Sevdası Dergisi Aralık Ayı Sunuş Yazısı

Küresel dünya içerisinde bir şehrin ön plana çıkması için ekonomik ve kültürel açıdan dünya ile bütünleşmesini sağlayabilmesi şarttır. Bu bütünleşme içinde ekonomik açıdan en önemli olan husus rekabetçi, güvenlik, iletişime ve ulaşıma yönelik uygun bir stratejik konuma ve alt yapıya sahip olmaktır. Kültürel açıdan ise kültürler arasında geçiş noktasında olma, kadim kültürler ile yeni ve modern kültürlerin arasında bir birleşim ve geçiş yapabilecekleri bir köprü görevini yapma ve kendisine özgün bir kültürel kimliğe sahip olarak bu değeri uluslararası arenada sergileyebilme olanağını elinde tutmalıdır.

Bu açıdan ulaşım kabiliyetinin geliştirilmesi şehirciliği aynı zamanda ulusal bir sorun haline getirmektedir. Ulaşım, medeniyetin, kültürün olmazsa olmazı, şehirlerin gelişebilmesi için en temel nokta. Bir şehrin erişimi ne kadar artarsa zenginliği ve önemi bir o kadar artar. Erzurum ezeli yurdumuzu ebedi yurdumuza bağlayan kadim yolların Anadolu’ya giriş kapısıdır. Erişim alanı geniş olduğundan Erzurum bir trans ticari şehir olarak gelişerek şu anda hepimizin özlemle andığı gelişmişlik seviyesine ulaşmıştır.

Şehircilikte önemli olan insanların kendilerini yaşadıkları kente ait hissetmeleridir. Bunun için yaşadıkları kentin kaynaklarına ulaşabilme ve yürütülen kentsel hizmetlerden eşit ve adil olarak yararlanabilmeleri önemlidir. Bu hizmetlerden birisi ulaşımdır. 1939 yılında Erzurum tarihinin en önemli yatırımlarından biri hizmete açılarak Erzurum’un ülkenin batısında yer alan şehirler ile demiryolu bağlantısı kuruldu. Erzurum’a erişim ve Erzurum’dan batıya ulaşım kolaylaştı. TCDD’nin şimdiye kadar uygulanan ücretlendirme politikası ile vatandaşların bu hizmete eşit ve adil olarak erişimi sağlandı. Yıllarca ihmal edilen demiryollarının alt yapısının yenilenmemesi nedeniyle, tren içinde bulunduğumuz hız cağının gerisinde kalan bir ulaşım aracı haline geldi. Hâlbuki tren sayesinde Erzurum’a yapılan en büyük yatırım olan Atatürk üniversitesi açıldı. Aşkale Çimento Fabrikası ve Ilıca Şeker Fabrikaları açıldı. Hayvancılığın gelişmesine katkı sağlandı. Şimdi ise ikinci Demiryolu seferberliği bütün bir ülkeyi sarmış durumda. Erzurum ise bir taraftan hızlı treni beklerken diğer taraftan eski dost Doğu Ekspresinin bir seyahat turizm aracı olmasına şahit oluyor.

Biz ise bu sayımızda Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ile bir röportaj yaparak geçmişten geleceğe demiryolları ve Erzurum üzerine sorular sorduk. Bu röportajda şehrin önde gelen STK temsilcileri ve şehir üzerine araştırma yapan değerli yazarlarımızın görüşlerini alarak hazırladığımız soruları Genel Müdürümüze yönelttik sağ olsun bütün sorularımıza cevap verdi.

Erzurum ve tren konulu bu sayımızda özel röportajımızın yanı sıra Trenin Erzurum’a gelişinin kısa bir özeti, Trenin Erzurum’a katkısı, Doğu Ekspresi ve Yüksek Hızlı Trene ilişkin yazılara da yer verdik. Dosya konumuzun dışında kalan yazılarımız ise Erzurum ve Erzurumlular üzerine hazırlanan birbirinden kıymetli bilgilerle dolu

Share this content:

Sunuş Yazıları