Bir Reşat Hoca Öldü Diyeler…
ERZURUMLULAR

Bir Reşat Hoca Öldü Diyeler…

“Bazı yaşamlar vardır yaşadıkları yere anlam katar, bazı yaşamlar ise yaşadıkları yerde anlam kazanır. İşte şehir edebiyatı bu anlam bütünlüğü üzerine kuruludur.” Bu sözler Şehir Edebiyatı üzerine bir röportaj hazırlığı esnasında Reşat Hocamızın ağzından dökülmüştü. Bu sözlerin sahibi Reşat coşkun bu anlam bütünlüğünü öykülerine yansıtmayı başaran iyi bir şehir edebiyatçısıydı. Öykülerinin asıl kahramanı kendisiydi ve bunu saklamayı çok iyi becerirdi. Yerel ağırlıklı yazdığı dönemde olayların geçtiği…

TÜRK ALTAY FELSEFESİNİN 30 AĞUSTOS’A YANSIMASI
Erzurum Araştırmaları

TÜRK ALTAY FELSEFESİNİN 30 AĞUSTOS’A YANSIMASI

TÜRK ALTAY FELSEFESİNİN 30 AĞUSTOS’A YANSIMASI Dünya ulusları, binlerce yıllık maddi kültürel yapılarının yanında, kendi felsefelerini de yaratmıştır. Yunan felsefesi, Mısır, Sümer, Hint Felsefesi birbirlerinden etkilenmiş; ancak kendi karakteristik düşünce sistemlerini de oluşturmuşlardır. Biz, hangi ülke ilk felsefeyi ortaya koymuştur tartışmasına girmeyeceğiz. Bu konuda felsefe emekçilerinden Laertli Diogenes’in, “Filozofların Hayatı” adlı eseri; Henry Dumery, Charles Warner, Ruben ve Hilmi Ziya Ülken gibi düşünürler, okuyucuya geniş bilgiler…

TÜRK YURDU ERZURUM’UN MİLLİ MÜCADELEYE KATKILARI VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI.
Erzurum Araştırmaları

TÜRK YURDU ERZURUM’UN MİLLİ MÜCADELEYE KATKILARI VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI.

Doğu Anadolu'nun en büyük kenti olan Erzurum'un MÖ 4900 yıllarında kurulduğu tahmin edilmektedir. Erzurum'u da içine alan bölge tarih boyunca bölgeye öncelikle Hattiler, Hititler, Hurriler, Asurlar ve Urartular; daha sonra ise Kimmerler, Saka (İskit) Türkleri, Medler, Persler, Makedonyalı İskender, Selevkoslar, Partlar, Romalılar, Sasaniler, Araplar, Gürcüler, Saltuklular, Selçuklular, Moğollar, İlhanlılar, Karakoyunlular, Timurlular, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar hâkim olmuştur. Erzurum şehri birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Türk kökenli…