Erzurum Sevdasi Dergisi Ekim 2023 49.SayI
0 6 min 9 ay
Spread the love

Erzurum gençliği ülkesinin kalkınması ve geleceği
için aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdır:
*Öncelikle ülkesinin toprak bütünlüğüne,
Cumhuriyete, bayrağa ve ezana sahip çıkmalı.
*Çağdaş
*Bilgili ve donanımlı
*Ülkesine ve milletine faydalı
*Türķçeye değer veren çok okuyan
* İslami hayatı benimseyen ve felsefesi olan bir
gençlik, Türkiye’nin geleceğini şekillendirmede
önemli bir rol oynayacaktır.
Erzurum gençliği, geçmişte atalarından miras
kalan cennet vatanın en kadim şehirlerinden olan
Erzurum’u canından aziz bilmeli.Dadaşlık gibi
efsanevi kimliğini ve kültürünü tüm yönleriyle
yaşatmalıdır. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı
olmalıdır. Bu ilke ve inkılaplar, Türkiye
Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan değerlerdir.
Atatürk gençliği, bu değerlerin bilincinde olmalı ve
onları yaşama geçirmeye çalışmalıdır.
Çağdaşlık
Erzurum gençliği, çağdaş olmalıdır. Çağdaş
olmak, bilim ve teknolojiyi yakından takip etmek,
evrensel değerlere saygı duymak demektir.
Erzurum gençliği, bu değerlere sahip çıkmalı ve
onları kendi yaşamında uygulamaya çalışmalıdır.
Bilgili ve donanımlı
Erzurum gençliği, bilgili ve donanımlı olmalıdır.
Bilgi ve donanım, günümüz dünyasında başarıya
ulaşmanın en önemli unsurlarındandır. Erzurum
gençliği, kendini sürekli geliştirmeli ve bilgi
birikimini artırmalıdır.
Ülkesine ve milletine faydalı olma
Erzurum gençliği, ülkesine ve milletine faydalı
bireyler olmalıdır. Erzurum gençliği, ülkesinin
kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak
için çalışmalıdır. Ayrıca, milletine karşı duyarlı
olmalı ve onun çıkarlarını her şeyin üstünde
tutmalıdır.
Bu niteliklere sahip bir gençlik, Türkiye’nin
geleceğini şekillendirmede önemli bir rol
oynayacaktır.
Erzurum gençliğinin bu niteliklere sahip olması
için eğitim sistemi, aileler ve toplumun birlikte
çalışması gerekmektedir. Eğitim sistemi,
gençliğin Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına bağlılığını
güçlendirmek, çağdaş değerlerle donatmak ve
ülkesine ve milletine faydalı bireyler olarak
yetişmesini sağlamak için gerekli adımları
atmalıdır. Aileler, çocuklarına Atatürk’ün ilke ve
inkılaplarını benimsetmeli, onların çağdaş bireyler
olarak yetişmeleri için gerekli desteği
sağlamalıdır. Toplum, gençliğe örnek olmalı ve
onların başarılı olmaları için gerekli desteği
vermelidir.
Erzurum gençliği, bu niteliklere sahip olursa,
Türkiye’nin geleceğinde önemli bir rol
oynayacaktır.
Gelecekte Erzurum gençliğinin sahip olması
gereken bazı özel nitelikler şunlardır:
Küreselleşen dünyada rekabetçi olabilecek bilgi
ve beceriye sahip olma
Sosyal sorumluluk bilincine sahip olma
Yaratıcı ve yenilikçi olma
Problem çözme ve karar verme becerisine sahip
olma
Ekip çalışmasına yatkın olma
Dil ve kültürlerarası iletişim becerisine sahip olma
Bu niteliklere sahip bir gençlik, hem bireysel hem
de toplumsal olarak başarılı olacaktır.
Erzurum gençliği özelde, yerelde ve genelde neler
yapmalıdır?Erzurum gençliğinin, özelde, yerelde
ve genelde yapması gerekenler şunlardır:
Özelde:
Kendini geliştirmek için çaba göstermeli, bilgi ve
becerilerini artırmalıdır.
Sağlıklı ve üretken bir yaşam tarzı
benimsemelidir.
Sosyal sorumluluk bilincini geliştirmelidir.
Yaratıcı ve yenilikçi olmalıdır.
Yerel düzeyde:
Erzurum’un kültürel ve doğal değerlerini
korumaya ve geliştirmeye katkıda bulunmalıdır.
Erzurum’un kalkınmasına ve gelişmesine yönelik
projelere destek olmalıdır.
Erzurum’un tanıtımına katkıda bulunmalıdır.
Genel düzeyde:
Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda
bulunmalıdır.Dünya barışına ve insan haklarına
katkıda bulunmalıdır.Küresel sorunların
çözümüne yönelik çalışmalara destek
olmalıdır.Bu hedeflere ulaşmak için Erzurum
gençliği, eğitim sistemi, aileler ve toplumun
desteğine ihtiyaç duymaktadır. Eğitim sistemi,
gençliğin kendini geliştirmesine ve bilgi ve
becerilerini artırmasına yardımcı olmalıdır. Aileler,
çocuklarının eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine
destek olmalıdır. Toplum, gençliğe rol model
olmalı ve onların başarılı olmaları için gerekli
desteği vermelidir.
Erzurum gençliği, bu hedeflere ulaşmak için
birlikte çalışarak, Türkiye’nin ve dünyanın daha iyi
bir geleceği için katkıda bulunabilir.
Erzurum gençliğinin özelde, yerelde ve genelde
yapabileceği bazı özel eylemler şunlardır:
Özelde:
Bir spor dalında ya da sanatta kendini geliştirmek
için çaba gösterebilir.
Bir sosyal sorumluluk projesine gönüllü olarak
katılabilir.Bir girişimcilik projesini hayata
geçirebilir.
Yerel düzeyde:
Erzurum’un tarihi ve turistik yerlerini ziyaret
edebilir.
Erzurum’un yerel ürünlerini tanıtabilir.
Erzurum’un kültürel ve doğal değerlerini korumak
için çalışmalar yapabilir.
Genel düzeyde:
Bir sivil toplum kuruluşuna üye olabilir.
Bir siyasi parti ya da harekete katılabilir.
Bir uluslararası organizasyonda gönüllü olarak
çalışabilir.Erzurum gençliği, bu eylemleri yaparak,
hem kendi gelişimine hem de Erzurum’un ve
Türkiye’nin gelişimine katkıda bulunabilir.
Selim Adım
Eğitimci Şair/Yazar

Bir yanıt yazın